GALASI 5

1Emaa naran go hɔɔlɔwin biyɛ ga, Kirisito kodɛi emi gunɔ nɛ goonu. Kɔɔ dɛi waja pilemaa ye gunɔ baga lolugu kɔkɔlɔ ebe nɛ kunɔmɔnɔu ga, ɛɛn go bii ye kuu ebe kajubai. 2Keŋiyɛin, mu Pɔlu, mu e bɛrɛ daii sɔɔuwɔn: E ei araa nɔɔmɔ ga yayabajɛi ye, Kirisito e bɛrɛ niwɛn turu kanran siyɛidolo. 3Mu iyaa inɛ aai kanran, inɛ unruin araa nɔɔmaajɛ baŋa gɔ, Mɔise tɔɔru sɔɔ gɔ puu sɛɛu wo gɛliyɛun jaain wɔɔ ga daii sɔɔuwɔn. 4E, inɛw Tɔɔru gɛli le Ama giru nɛ ei teitai biyɛ ga ibɛi gɔbe, e lee, Kirisito lee kabiyaai. E Ama nɛɛma gɔ le gowaai. 5Kaa, emɛ kai Ama Kikinu gɔnrɔn le, Ama, giru unrunmɔ nɛ emi teitai wɔɔ lugodo ga, wogɔ diyɛdɔn le wɔin. Emɛ, wogɔi gagawu le dɔmiyaan wɔin. 6Inɛ aai kanran Kirisito Yesu nɛ too gɔ, woi araa nɔɔmaaɲu ma, woi araa nɔɔmɔla ma, wogɔ kijɛ niwɛn sɛɛi laa. Kijɛ niwɛn sɛɛ gɔ, wogɔ, gagawu ihibɛ le birɛ birɛjɛ gɔi. 7E bana ɛju le tɔlaabei. Inɛ aa ebaa naran gɔ sɔɔ yabanɔu ga ei tɛŋaabe ma? 8Ajubu wogɔ Ama ei boonɔnɛ gɔ bɛrɛ goolu. 9“Kijɛ buru pidemu gaila sai, punau lɔɔraaɲu gɔ puu ingelemɔjɛ” ga, inɛw yingɛɛɲu. 10Kaa e lee, mu lee, emi Inɛw Baŋa nɛ pagu turu gɔ digɛu ajubu emɛ dɛiin biyɛidolo ga mu gawaa wɔun. Kaa, inɛ hakilɛ ebe bimiliyemɔjɛ gɔ, mu kai mu sibɛ go, woi inɛ aai kanran, tujɔ womɔ bɛbɛɛdo. 11Ba unrunw, iye bai dɔɔ mu araa nɔɔmu gɔ jaain wɔɔ waaju gɔ kunɔu gɛlɔn gɔ narain biyaai ye, inɛw inge dɛi mui ɔɲɔmɔnu biyɛdɛin ma? Kunrin biyaai ye, Kirisito, baga jai kuu nɛ wo yinwun sɔɔ gɔ dɛi inɛ turu kanran kinɛ yanwanbele. 12Mu inɛw ei bimiliyemɔw gɔbe bemaa kijɛ be kanranjɛ gɔbe nɛ kɔɔ dɛi sigɛ kanran gun: Bemaa kuu bemɛ le bei inɛw pɔrui biyɛmɔ wa! 13Ba unrunw, e kai ei hɔɔlɔi biyɛ dɛi boonaaɲu. Kaa, e hɔɔlɔi bii kɔɔ le pari ye, gojunawan hakɛgu ebe kijɛ ebaa kanran gɛɛjɛ gɔ kanrannɔugi. Kaa, ihibɛ dɛi tunmɔ kai kilɛi. 14Sabu sɔɔ ɔn turu nɛ Mɔise tɔɔru gɔ puu kikibejɛ: “Aŋai kuu uwɔ u ibɛ gin’, u bɔɔnɛi yaa kɔɔ gin’ ibɛi biyɛ.” 15Kaa e olunawanbe gin’ tunmɔi barumanu, tunmɔ bɛrɛ mɔɲu dɔɔnɔuwɔi ye, e tunmɔi susuyodei ma giye kuu ebe kajubai. 16Kijɛ gɛɛ mu ibɛ gɔ unwɔ: Ama Kikinui paju ye ei wo teeremɔmɔi. Kunrin e dadaaru mɔɲu kinɛ nɛ goojɛ gɔbe le yabaidelei. 17Sabu gojunawan hakɛgu kijɛ kanrun ibɛ gɔ, Kikinu kijɛ kanrun ibɛ gɔ le jajaiyɛjɛ. Kikinu kijɛ kanrun ibɛ gɔ yaa gojunawan hakɛgu kijɛ kanrun ibɛ gɔ le jajaiyɛjɛ. Be tunmɔ le kɔmɔ tataaɲu. Nɛɛ, kɔɔ dɛi kijɛ kanrun e ibɛ gɔ, e kanrun bɛɛidelei. 18Kikinu ei teeremɔu wɔɔ ye, e Tɔɔru le tubiyaa wɔlɔi. 19Gojunawan hakɛgu birɛ gɔbe igimɛi wɔɔ. Wogɔbe unwɔin: Sala salu lee, lɔgɔji lee, kuu sɛlɛ birɛ lee, 20ɔmɔlɔ bulu lee, dugu lee, tunmɔi ibili lee, jai lee, ele lee, kinɛ ingelemu lee, tunmɔ tɛmurun lee, mii kabu lee, gojo kunu lee, 21dadaaru sɔɔ lee, kɔɲɔ nɔi bimili lee, yɔgɔrɔ mɔɲu sɔɔ lee, kijɛ kɔɔbe le murin wɔin kanrun leei. Laa e bɛrɛ tagaabɔn, iyaa pilemaa e bɛrɛ tagauwɔn: Inɛw kijɛ kɔɔbe tunmɔ kanranw gɔbe, be Ama diinɛ kɛn gin’ bɛɛidenɛ. 22Kaa, Kikinu ii naranjɛ gɔ, wogɔ ihibɛ lee, kinɛ ɛɛlu lee, jamu lee, muyɔn lee, ɛjii bii lee, ɛhɛju lee, sɔɔ turu baŋai bii lee, 23tɛgɛ sɛlɛ le bii lee, kuu gɛli sɔɔ leei. Tɔɔru, sɔɔ kɔɔbe le jaiyɛjɛ turu kanran wɔlɔ. 24Inɛw Kirisito Yesu mɔi wɔin gɔbe, be gojunawan hakɛgu gɔ lee, dadaaru womɔ puu lee, diŋɛ womɔ puu lee, baga jai nɛ pɛgaa daatin. 25Emi Ama Kikinu gɔnrɔn le ɔnmɔi wɔɔ. Kɔɔ biyaai ye, emɛ Kikinu diŋɛ le kɛukɛu yaamɔi. 26Emɛ kuu ulo le biyɛmɔnɔugin, tunmɔ kinɛ kijɛ ɔgu tɛgɛjɛ kanranmɔnɔugin, tunmɔ le ele le biyɛmɔnɔugin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\