GALASI 6

1Ba unrunw, inɛ turu hakɛ kanraun wo wɔu tɛmaajɛi ye, e, inɛw Ama Kikinu ei teeremɔjɛ gɔbe, oju naran gɔ nɛ woi pilemu ye kunɔi. Kaa, e kinɛ ɛju le wogɔ kanrain. Iyaa, uwaa yaa subɔrɔ nɛ yoonɔu ga, kuu uwɔ kajuba. 2E tunmɔi baraa ye inɛw dɔɔ demɛ le ɔɲaa wɔin gɔbe dɔɔ duiyɔi: E kɔɔ gin’ Kirisito tɔɔru gɔ kikibemɔdei. 3Inɛ turu, woi kijɛi laa wɔnu, unruin kijɛi ga lugaa wɔɔ ye, baŋa kuu unrunmɔ lelemɔuwɔ. 4Inɛ tuturu puu bana wo wɔɔ gɔ marun wo yɛnɛmɔ. Bana womɔ gɔ ɛjii wɔɔ ye, inɛ waja birɛ le tunwɔnlu go, birɛ womɔ sai dɛi kuu womɔ wo unɔmɔ. 5Inɛ tuturu puu dɔɔ womɔi wɔɔ gɔ wo duiyɔun jaan. 6Inɛ bɛrɛ Ama sɔɔ deeraaɲu gɔ, wogɔ baŋa inɛ woi deerenɛ gɔ le kijɛ ɛju wo sɛɛ gɔ gamalaun jaain wɔɔ. 7E kuu ebe lelemɔnɔugi, Amai mɔmɔɔnɛ. Inɛ kijɛ wo tɔi gɔi gɛgɛlɛdo. 8Wo goju nawan womɔ bɛrɛ kijɛ ɛjui tɔi ye, goju nawan womɔ wo bɛrɛ yinwin gɛlɛmɔdo. Kaa wo Ama Kikinu bɛrɛ kijɛ ɛjui tɔi ye, Kikinu wo bɛrɛ ɔnmɔsɔgɔi gɛlɛmɔdo. 9Ɛju kanrun nɛ emɛ ɔɲɔmɔnɔugin. Sabu emɛ ɔɲaa yaa pajanɛ ye, waaru sɛgɛraa gɔ le emɛ gɛlu gɛgɛlɛdɛin. 10Kɔɔ gin’, bana waaru emɛ bɛɛ puu, inɛw wooi bɛrɛ ɛju kanranmɔi. Kaa sigɛ le gagawu nɛ ba unrunw gɔbe bɛrɛ kanranmɔi. 11Bana lɛtɛrɛ ii tɔŋu poo le mu tɔŋɔjɛ gɔ e iyejɛ gin’, mu numɔ ma le e bɛrɛ tɔŋɔuwɔn. 12Inɛw gojunawan sibɛ go inɛw kinɛ aamu ibɛin gɔbe, inɛw wogɔbei ei araa nɔɔmu gɔ waajibi bojo ibɛɛ wɔin. Be Kirisito baga jai gɔ dɛi unrunbei ɔɲɔmɔnɔu sai dɛi kunrin kanraunwɔin. 13Inɛw araa nɔwaanɲu gɔbe be kuu bemɛ le Tɔɔru gɔ sɛɛu digɛlain. Be gojunawan ebe nɛ sɛɛrɛ kɔɔ waajibi kunaa biyaabɛin dɛi kuu bemɛ unɔ ga, be kɔɔ dɛi ei araa nɔɔmu ibɛɛ wɔin. 14Inɛw Baŋa emɛ Yesu Kirisito baga jai gɔ dɛi laa ye, mu kai kijɛ turu le kanran kuu ma unɔidolɔn. Baga jai wogɔ digɛu aduna gɔ mu sibɛ go yinwaain, iyaa mui aduna sibɛ go yinwaain. 15Araa nɔɔmaaɲu ma, araa nɔɔmɔla ma, niwɛn turu kanran sɛlɛ: Kijɛ maai wɔɔ gɔ, wogɔ kijɛ maŋu kanai bii gɔi. 16Inɛw oju kɔɔ dimiyɛnw gɔbe, jamu lee, amasɔgɔjugɔ lee be le biyɛ, be lee, iyaa Ama inɛw tɔitɔi wajunw gɔbe puu le kanran biyɛ. 17Nɛɛ, inɛ turu kanran waja wɛɛ ye mui ɔɲɔmɔnɔu. Sabu nanawanran goju ma nɛ mu sɛɛ gɔbe, mui Yesu gunɔnɛi ga jugɔmɔuwɔin. 18Ba unrunw, Inɛw Baŋa emɛ Yesu Kirisito nɛɛma gɔ e le biyɛ. Amina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\