JAKE 1

1Mu Jake, Ama lee, Inɛw Baŋa Yesu Kirisito lee birɛbirɛnɛ gɔ mui. Ama unrunw aduna yalu wooi nɛ ginaa wɔin gɔbe puu, mu lɛtɛrɛ ɔn e bɛrɛ tiiuwɔn. Mu ei poonɔuwɔn. 2Ba unrunw mabe, ei subɔrɔ dɛi waaru nau e bɛrɛ dɔwaa ye, wogɔ kinɛ ɛɛlu sɔɔ gin’ lugoi. 3Kunrin, kijɛ kɔɔbe le gagawu ebe subɔraa yɛnaaɲu ye, wogɔ muyɔn ebe bariyɛmɔjɛ ga e igii wɔi. 4Kaa dumɔ gɔ baa, ɛɛn go iŋiyɛin. Kunrin ebaa Yesu jaŋu unrunw kibaain, kijɛ turu kanran e nɛ lugo dɔɔlu biyɛnɔu ga ɛɛn go iŋiyɛin. 5Inɛ turu, logoro ebe nɛ hakilɛ sɛlɛ ye, wo wogɔ Ama bɛrɛ gɛɛn, wo wo bɛrɛ ohobodo. Ama, inɛw wooi bɛrɛ dɔnrun wɔlɔ go, gaai, ihibɛ le ohobojɛ. 6Inɛ hakilɛ sɛlɛ gɔ, kɔɔbaŋa kinɛ lɛilɛi turu kanran sɛlɛ go, gagawu le Ama bɛrɛ gɛɛn. Sabu inɛ kinɛ lɛilɛi le wɔɔ gɔ, kɔɔbaŋa nɛudii, ooɲɔ taŋa taŋa bala bala ye yaajɛ gin’ wɔɔ. 7Kɔɔ gin’, inɛ kɔɔbaŋa, kinɛ lɛilɛi baŋa gɔ, inɛ kijɛ wo kanranjɛ puu nɛ diyɛ womɔ daanla gɔ, wo Inɛw Baŋa bɛrɛ kijɛ gɛɛn ye bɛbɛɛdo ma giye ajubanɔu. 9Bainɛ dɛguginɛ gɔ, Ama, kuu womɔ unaajɛ dɛi kinɛ womɔ ɛɛliyɛmɔ. 10Yesu jaŋu ii ɔgɔinɛ gɔ yaa, Ama, kuu womɔ sunugaajɛ dɛi kinɛ womɔ ɛɛliyɛmɔ. Ɔgɔinɛ belu puyo gin’ ɔgu gagalajɛ. 11Sabu nai gowaa, ɔgiyaai ye, belu gɔi mamaaŋiyɛnmɔjɛ, puyo womɔ babagamɔjɛ. Iyaa ɛhɛju womɔ manayaado. Kɔɔ gin’ ɔgɔinɛ yaa, birɛ womɔ nɛ wo tonu, woi oroli ye gagalado. 12Inɛ subɔrɔ tariyaajɛ gɔ, Ama wo yabu. Kɔɔ gin’ pinɛ womɔ yɛnaaɲu onu nɛ, wo, inɛw Ama ibɛɛ wɔin gɔbe bɛrɛ Ama ɔnmɔsɔgɔ oboido gɔ, wogɔ bɛbɛɛdo. 13Inɛ aai kanran, subɔrɔ nɛ woi yowaai ye, Ama woi suburu ga ajubanɔu. Sabu Ama lee mɔɲu lee jaŋala, iyaa wo inɛ turu kanran suburu ye teitai laa kanranmɔɔlɛ. 14Inɛ tuturu puu, dadaaru mɔɲu womɔ woi biɲaa ye pɛnrɛn nɛ kunaa ye, subɔrɔ nɛ yoojɛ. 15Kɔɔ gin’ dadaaru mɔɲu gɔ bɛrɛ bɛraa ye, hakɛ naranjɛ. Hakɛ gɔ gabiyaa, na taŋa ye, yiun naranjɛ. 16Ba unrunw ibɛ mabe, e kuu ebe lelemɔnɔugi. 17Sin obu ɛju naa ɛju wooi lee, sin obu kibaai wooi lee, alagala goo ye wɛɛjɛ. Ama bɛrɛ goo ye wɛɛjɛ. Nai lee, iyepilu lee, tolobe lee maŋanɛ gɔ bɛrɛ goo ye wɛɛjɛ. Ama asuu duliyeelɛ, wo onu dulo ye ɔlɔ nɛ asuu emi pajaidolo. 18Kijɛ wo maŋaabe wooi logoro nɛ emaa dɛnrɛn ii pɔlɔ gin’ biyɛ ga, Ama, diŋɛ womɔ tɔitɔi le, emi naran sɔɔ gɔ le naraanbe. 19Ba unrunw ibɛ mabe, e sɔɔ ɔn jugi biyɛi: Inɛ tuturu puu sɔɔ keŋi nɛ ɔgi biyɛ, kaa sɔɔ sɔi nɛ lee, kinɛbanrun nɛ lee ɔgiriyɛnɔugi. 20Sabu, inɛ kinɛbanrun le wɔɔ gɔ, Ama giru nɛ kijɛ teitai wɔɔ gɔ kanraanlɛ. 21Kɔɔ sabu dɛi, kijɛ inɛ lɔgɔjiyɛmɔjɛ wooi lee, kanran mɔɲu wooi lee pajutii. E kuu sunugu le Ama, kinɛ ebe nɛ sɔɔ yibaajɛ gɔ le yabai. Sabu wogɔ ei yabu bɛbɛɛdo. 22E, Ama sɔɔ keŋi sai turu nɛ bii ye, kuu ebe lelemɔnɔugi. E naran go wogɔ birɛ birɛi. 23Inɛ Ama sɔɔ ɛgaa, wogɔ birɛ birɛɛlɛ gɔ, kɔɔbaŋa inɛ kikinu yɛnu nɛ girupala womɔ bana wɔɔ gɔ tɔitɔi yɛnɛjɛ gin’ wɔɔ. 24Kaa wo unruin yɛnaa kilaai onu nɛ, wo yayaajɛ. Kɔɔ onu nɛ wo bana wo bee gɔ ɔgu kɛu naŋayaajɛ. 25Kibɛru Ɛju gɔ Ama tɔɔru kibaai gɔ woi, wogɔ inɛi hɔɔlɔi bobojojɛ. Inɛ Kibɛru Ɛju deeru gɔbe ɛjii dimɛ gɔ, inɛ wogɔ baŋa Kibɛru Ɛju deeru gɔbe naŋaalɛ ye, wo deeru wogɔbe le kɛukɛu birɛ birɛjɛ ye, kɔɔ waaru le inɛ kɔɔbaŋa kijɛ wo kanraindo wooi nɛ duba bɛbɛɛdo. 26Inɛ unrun wa, Ama oju dimɛ ga wɔɔ, kaa ninɛ womɔ karumu kunɔ bɛɛlɛ gɔ, kɔɔbaŋa kuu unrunmɔ lelemɔuwɔ. Ama dimi womɔ gɔ niwɛn sɛlɛ. 27Ama emɛ Ba gɔ, Ama dimi ɛju tɔitɔi ga wo lugojɛ gɔ unwɔ: Laawagunw ɔɲaa wɔin lee, yapanuw ɔɲaa wɔin gɔbe lee kajubu gɔ lee, aduna kijɛ lɔgɔgu pajaatiyaa ye, kuu uwɔ ɛjii gɛli leei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\