JAN 10

1«Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, inɛ aai kanran, peju gonɔ nɛ yoonu, murɔn aŋa gɔ le yoolɛ, kaa yalu waja le kaaru yoojɛ ye, kɔɔbaŋa gugunyɔnnɛi, kuu numɔ numɔnɛi. 2Inɛ murɔn aŋa le yoojɛ gɔ, pejugirɛnɛ gɔ woi. 3Murɔn aŋa dɔmiyɛnnɛ gɔ inɛ wogɔ bɛrɛ peju gonɔ taan gɔ pipinɛlɛjɛ. Peju gɔbe yaa mii womɔ jujugɔɲu. Kunrin, wo peju womɔ gɔbe turu turu boi bemɛ le boonaa ye, goonɔjɛ. 4Peju womɔ puu waaru goonaa wo biyaajɛ le, wo giru bemɛ nɛ yowaa ye yaajɛ. Peju womɔ gɔ, mii womɔ igii wɔin gɔ digɛu, onu womɔ nɛ sɛɛu dimi ye yayaaɲu. 5Kaa peju gɔbe asuu yerunɛ onu nɛ dimiyɛindenɛ. Be yerunɛ mii gɔ inin digɛu, wo le wagee jɔbɔ ye yaaɲu.» 6Yesu kɔɔ gin’ taanrinyɛn le sɔɔ wo sɔwaa, Yahutunw gɔbe, sɔɔ gɔ inge le digɛ ma jugɔnɛ. 7Yesu iyaa gimaa be le ɔn gin’ sɔi: «Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, mu peju gonɔ murɔn aŋai. 8Inɛw giru ma nɛ wiyaa wɔin gɔbe puu gugunyɔnwin, kuu numɔ numɔwin. Kaa peju gɔbe bei keŋiyɛnnɛ. 9Ɔnhɔn, murɔn aŋa gɔ mui. Inɛ aai kanran, mu le galaa ye yoojɛ ye, kɔɔbaŋa kuu gogoodo. Baŋa sɛɛu yoodo, sɛɛu goodo. Baŋa belu yalu mirɛnɲu yaa bɛbɛɛdo. 10Yɛnɛi, gugunyɔnnɛ kai, peju gɔbe aa lee, daa lee, yamala lee dɛi tee wɛɛjɛ. Kaa mu peju gɔbe ɔnmɔi biyɛ ga wɛiun. Bemaa ɔnmɔi bii kale gɔ iye bɛɛ ga wɛiun. 11«Pejugirɛnɛ ɛju gɔ mui. Pejugirɛnɛ ɛju, peju womɔbe dɛi kinrun womɔ papajajɛ. 12Kaa samalu birɛnɛ, wo pejugirɛnɛi laa, peju gɔbe womɔi laa. Wogɔ digɛu, olunawan wɛɛnu wo wɔnu iyaajɛ ye, wo peju gɔbe pajaatiyaa ye jɔjɔbɔjɛ. Kunrin olunawan gɔ, peju gɔbei ahaajɛ. Bei giginɛgejɛ. 13Samalu birɛnɛ kai, tujɔ womɔ gɔi laa ye peju gɔbe mai sɛlɛ. Kɔɔ sabu dɛi wo jɔjɔbɔjɛ. 14Kaa mu kai, mu pejugirɛnɛ ɛjui. Mu Ba Ama mui igii wɔɔ. Mu yaa woi igii wɔun. Kɔɔ bana wɔɔ gin’, mu peju ma gɔbe igii wɔun, peju ma gɔbe yaa mui igii wɔin. Iyaa, mu peju ma gɔbe dɛi kinrun ma pajauwɔn. 16Mu peju wajabe yasɔn. Be peju gonɔ ɔn nɛ tonɛ. Waajibi wogɔbei yaa mu jɛɛlɛun jaain wɔɔ. Be mii ma kekeŋiyɛndɛin. Kunrin, pejugirɛnɛ turu gɔ le, be peju kulɔ turu biyɛdɛin. 17«Mu Ba Ama mui ibɛɛ wɔɔ, sabu mu kinrun ma pilemu ye bɛɛ giye sadaga obodɔn. 18Mu yabalun ye, inɛ turu kanran kinrun ma goonu bɛɛlɛ. Kuu ma le kinrun ma mu obojɛ. Mu kinrun ma obo bɛbɛɛjɔn. Iyaa pilemu ye kinrun ma mu bɛrɛ wɛɛmɔ bɛbɛɛjɔn. Mu Ba bɛrɛ, tɔɔru mu bɛi gɔ kɔɔ woi.» 19Sɔɔ kɔɔbe digɛu, iyaa Yahutunw logoro nɛ mii kabu biyaabe. 20Logoro bemɛ nɛ inɛw joo, Yesu dɛi ɔn gin’ sɔɔubɛin: «Jinrun, kuu womɔ nɛ yadaan. Wo wejeginɛi. E inge dɛi woi keŋiyɛunwɔi?» 21Gamuu ɔn gin’ gɛɛbɛin: «Ai, jinrun kuu womɔ nɛ inɛ daan sɔɔ ɔn gin’ sɔɔlɛ. Jinrun, giruminɛi bajamɔ bɛbɛɛjɛ ma?» 22Kaali waaru wiyaa wo kanran, Jerusalɛmu nɛ Yahutunw janwan turu biyaabe. Ama Ginrun Diyɛ gɔ Ama numɔ nɛ pilemu sagu duuru janwain bee. 23Janwan kɔɔ waaru le, Yesu, Ama Ginrun Diyɛ gɔ nɛ yaabe. Togu Salomɔ togui gɛɛɲu gɔ, wo togu wogɔ doɲu nɛ gɔŋɔlɔube. 24Yahutunw woi wiyaa gɔŋaa, ɔn gin’ wo le sɔin: «Ama Yabanɛ Diyɛ tii gɔ ui ye, emɛ bɛrɛ wogɔ ɛjɛmɔ. Kɔɔi laa ye, kinɛ emɛ yagalajɛ.» 25Yesu, aŋa bemɛ saa kijɛ gi: «Mu wogɔ e bɛrɛ tagaabɔn. Kaa e gawali. Mu Ba boi le birɛ mu birɛjɛ gɔbe, sɛɛrɛ ma goouwɔin. 26Kaa e peju mabe logoro nɛ toloi dɛi, e gawali. 27Peju mabe, mii ma kekeŋiyɛnɲu. Mu bei igii wɔun. Be yaa mui didimiyɛnɲu. 28Mu ɔnmɔsɔgɔ gɔ be bɛrɛ ohobojɔn. Kunrin bei asuu suiyoidolo. Iyaa, inɛ turu kanran, numɔ ma nɛ bei ɛlɛidolo. 29Mu Ba Ama, bei mu bɛrɛ wo obu. Wo kijɛ puu dɛi gaa. Inɛ turu kanran, mu Ba numɔ nɛ bei ɛlɛ goonu bɛɛlɛ. 30Mu lee, mu Ba lee turu.» 31Yesu kɔɔ gin’ wo sɔwaa, Yahutunw iyaa woi kamu ye daadɛin ga, tibu balaabɛin. 32Yesu pilemaa be le ɔn gin’ sɔi: «Mu Ba kɔrumɔ le, mu birɛ ɛju ɛju, e bɛrɛ kanraan tagaraabɔn. Nɛɛ birɛ kɔɔbe nɛ, birɛ yagɔ dɛi mui tibu le kama daadei ga wɔi?» 33Yahutunw gɔbe saa kijɛ be gi: «Ui tibu le kama daado ga emɛ wɔɔ gɔ, birɛ ɛju uwɔ dɛi laa. Kaa u Ama boi yamalauwɔu. U inɛ peere gɔ, ui jeɲaa Ama le kɛukɛu bojaa sɛu. Tibu le ui kama daado ga emɛ wɔɔ gɔ sɔɔ kɔɔbe dɛi.» 34Yesu iyaa aŋa bemɛ saa ɔn gin’ sɔi: «Tɔɔru ebe dɔn gɔ nɛ sɔɔ ɔn Ama sɔɔlu ma? “Ei amabei.” 35Ama Dɔn nɛ sɔɔ tɔŋaaɲu gɔ kɔɔlɔmɔ bɛɛmɔɔlɛ ga emɛ igii wɔin. Nɛɛ, inɛw Ama sɔɔ be bɛrɛ dɔi gɔbe, inɛw wogɔbei amai ga Ama Dɔn yingi. 36Mu, Ba Ama inɛ yɛmaa dɛiin bojaa, aduna nɛ wo tiyaajɛ gɔ, mui Ama Ainii mu giyaajɛ gɔ dɛi, maa Ama boi yamalajɛ e yingi ma? 37Aiwa, birɛ mu birɛjɛ gɔbe, Ama mu bɛrɛ birɛ tɔɔru gɔ woi laa ye, mu le gawanu doori. 38Kaa birɛ ma gɔ Ama birɛi ye, halu e mu le gawa ibɛlai kanran, birɛ gɔ le gawai. Kunrin, mu Ba Ama mu le yato ga, mu yaa wo le yatoun ga, e jugɔ ye paamu kakanrandei. Emɛ lɛi koturu.» 39Yesu, kɔɔ gin’ wo sɔwaa, Yahutunw iyaa woi aadɛin ga bɛin. Kaa wo ɛliyaa yaai. 40Yesu pilemaa Jurudɛn dibe sibɛ waja go yai. Jan yalu laa batise kanraun wo bee gɔ nɛ, wo yalu kɔɔ nɛ yaa bii. 41Inɛw joo, yalu kɔɔ nɛ wo bɛrɛ wiyaabɛin. Kijɛ be gɛɛbe: «Jan Batise, taanrinyɛn kanranlu narain. Kaa, ainɛ ɔn dɛi sɔɔ wo sɔi gɔ puu narain bee.» 42Yalu kɔɔ nɛ, inɛw joo Yesu le gawaabɛin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\