JAN 12

1Taŋagalu janwan, bai kuloi waju wo wɔu, Yesu, Betani ana nɛ yaabe. Ainɛ yiun nɛ wo bulomu, Lasare ana bee gɔ woi. 2Kɔɔ nɛ wo wiyaa, be wo dɛi jaa siraabɛin. Mate, pana oboube. Lasare, Yesu le inɛw wajunw be wooi pana kuu nɛ daanbe. 3Kɔɔ gin’ wo wɔu, Mari, lajukɔrɔ, litere pɛjɛrɛ gin’ jeɲaa, Yesu kubɔ nɛ togaa kɔɔraa, kuu womɔ kukuli le kubɔ gɔ nɛ paraube. Lajukɔrɔ gɔ tiun naru gɛɛɲu nii tɔitɔii bee. Dɔnrun ɛjii yasɛ. Mari, kɔɔ gin’ wo kanraan, ginrun gɔ puu lajukɔrɔ jiɲu gɔ le jowaa bee. 4Yesu jaŋu ii turu, Judasu Isukariɔte, Yesui numɔ nɛ kunɔido gɔ, ɔn gin’ sɔi: 5«Inge dɛi lajukɔrɔ ɔn sarudu buudu suŋu taanu dɔnraan, kɛɛlɛ gɔ naugunw bɛrɛ obonɛ kanrin?» 6Judasu, naugunw sɔɔ wo bɛrɛ maai bee dɛi sɔɔ kɔɔ gɛɛbele. Kaa wo gugunyɔnnɛi bee. Buudu gelu gɔ numɔ womɔ nɛ tobe digɛu, buudu kunɔɲu gɔ goonɔube. 7Kaa Yesu, Judasu sɔɔ gɔ saa kijɛ gi: «Yaanran gɔi yoboi paja. Lajukɔrɔ gɔ wo yiun ma yegereidɛin bai dɛi gɛlɛbe. 8Naugunw, bai puu e le kowɔin, kaa mu, bai puu e le kobiyɛidolɔn.» 9Yahutunw joo Jerusalɛmu nɛ mɔrɔnbɛin gɔ, Yesu, Betani nɛ yɔɔ ga ɛgaa, kɔɔ nɛ yaabɛin. Be Yesui iye ibɛɛ bɛin sai dɛi yaanɛ, kaa be Lasare, Yesu ainɛ bulomu gɔi yaa iye ibɛɛ bɛin. 10Yahutunw joo Lasarei be iye gɔ digɛu, Yahutunw inɛw gɔbe le gowaa ye, Yesu le gawaubɛin. Kɔɔ sabu dɛi, Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔw kuu bɛɛnw gɔbe, Lasarei yaa dadaadɛin ga tunmɔ le aaraabɛin. 12Sɔɔ kɔɔbe galu aga baa yaa gɔ, janwan gɔ dɛi inɛw joo wɛin gɔbe, Yesu, Jerusalɛmu nɛ yawɛɛjɛ ga ɛgaa, 13be, tamaro tiun liyɛ laraa, woi sɛgɛrɛi gowaabɛin. Be mii diyɛ le ɔn gin’ gɛɛbɛin: «Ama gana, Inɛw Baŋa Ama boi le Isɛrɛlu ɔgɔnɛ kowɛɛjɛ gɔ, duba wo le biyɛmɔ.» 14Yesu, jandulu ii turu biyaa, wogɔ kuu nɛ dɛinyaanbe. Sɔɔ kɔɔ pɔɔlɔ baa Ama Dɔn nɛ bana tɔŋi ɔn le sɛgɛraa wɔɔ: 15“Siɔn ana bɛɛnw, liliyɛ le biyɛnɔugi. Yɛnɛi, ɔgɔnɛ ebe, jandulu ii kuu nɛ yaŋiyaan yawɛɛjɛ.” 16Sɔɔ kɔɔ waaru galabe le, Yesu jaŋu unrunw, Ama Dɔn sɔɔi kibeube ma paamu kanrannɛ bɛin. Kaa, Yesui jeɲaa dooro womɔ yalu nɛ waaru unin le, Dɔn gɔ nɛ Yesu dɛi sɔɔ kɔɔbe yatɔŋɔ ga, be naŋaraanbɛin. Wo dɛi Dɔn sɔɔ gi gɔ, kɔɔ gin’ kibemi. 17Yesu, Lasarei boonaa, yiun nɛ waaru wo bulugu le, inɛw joo kɔɔ nɛ yabɛin. Be sɔɔ be iyi sɛɛrɛ gooubɛin. 18Wogɔ digɛu, inɛw, Yesu, taanrinyɛn kɔɔ kanraanbe ga ɛgaabɛin digɛu, gowaa woi sɛgɛrɛi yinyain. 19Kɔɔ gin’ wo biyaa, Parisiɛn gɔbe tunmɔ le ɔn gin’ sɔin: «Kijɛ e gɔnrɔnjɛ wɔlɔ ga nɛɛ kai iyaajɛi. Yɛnɛi, inɛw gɔ puu woi dimɛu yaain.» 20Taŋagalu janwan gɔ le, Amai demɛniyɛnmɔ ga, Jerusalɛmu inɛw yain gɔbe logoro nɛ, Gɛrɛku tɔgu inɛw gamuu yatobɛin. 21Be Yesu jaŋu ii, Galile gana Bɛtusayida bɛɛnnɛ Pilipe genɛ nɛ dɔwaa, womaa unrunbe baŋa, unrunbe Yesui iye ibɛɛ wɔin gin. 22Kɔɔ gin’ be sɔwaa, Pilipe yaa Andere bɛrɛ tagu. Waja Andere lee, Pilipe lee yaa Yesu bɛrɛ tagin. 23Yesu, aŋa bemɛ saa, ɔn gin’ gi: «Inɛ Aini gɔi jeɲɛ ye dooro womɔ nɛ unɔidɛin waaru dɔwaai. 24Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, dɛnrɛn ii, minɛ nɛ yowaa ɔmɔlu ye, tɛiyi ye ii kunɔ bɛɛlɛ. Wo turu sai biyɛjɛ. Kaa minɛ nɛ yowaa ɔmaai ye, ii gaai kunɔjɛ. 25Kɔɔ bana wɔɔ gin’, inɛ aai kanran, kinrun womɔ ibiyaa galaai ye, kɔɔbaŋa kinrun womɔ susuiyodo. Kaa inɛ aai kanran, aduna ɔn nɛ kinrun womɔ mai sɛlɛ ye, wo ɔnmɔsɔgɔ dɛi kinrun unrunmɔ gɛliyaa wɔɔ. 26Wogɔ digɛu, inɛ aai kanran, mu dɛi birɛ birɛjɛ ye, baŋa oju mu galu gɔ nɛ yagalado. Yalu mu wɔɔ gɔ nɛ, birɛbirɛnɛ ma yaa yalu wogɔ nɛ biyɛdo. Iyaa, inɛ birɛ ma birɛjɛ, mu Ba Ama woi bababado.» 27Yesu iyaa gimaa kijɛ gi: «Kanɛ tee kinɛ ma ɛjii ɔɲaa wɔɔ. Nɛɛ mu inge gɛɛdɔn? Mu Ba Ama womaa waaru ɔn ɔɲɛ nɛ mui yaba gɛɛdɔn ma? Ai, mu ɔɲɛ gɔ ɔɲɔ ga wɛiun. 28Wogɔ digɛu, Ba Ama, boi uwɔ baba le biyɛmɔ.» Kɔɔ gin’ wo sɔwaa, alagala gowaa mii ɛgɛmaabe. Mii gɔ kijɛ gi: «Mu woi babaatun. Iyaa waja woi bababadɔn.» 29Yalu wogɔ nɛ inɛw bɛin gɔbe, mii gɔ ɛgaa, anrandagului gɛɛbɛin. Gamuu, mɛlɛnkɛ turui Yesu le sɔɔ sɔi gɛɛbɛin. 30Kaa Yesu, inɛw gɔbe le sɔwaa kijɛ gi: «Mii kɔɔ mu sabu dɛi ɛgɛmɔlu, e dɛi ɛgɛmu. 31Nɛɛ aduna, saliyɛ nɛ wo yooido waaru dɔwaai. Aduna ɔn ɔgɔnɛ, Setanui kanɛ bain go nana gogoonɔdɛin. 32Kaa mu kai, daa nɛ waaru mui unaaɲu, inɛw puu mu sibɛ go gɔbɔ jɛjɛɛlɛdɔn.» 33Yesu bana wo yinwɛindo jugɔmɔdo dɛi sɔɔ kɔɔ sɔɔube. 34Yesu kɔɔ gin’ wo sɔwaa, mɔɔnu gɔ aŋa womɔ saa: «Tɔɔru dɔn nɛ bana emɛ ɛgu le kɛukɛu, Ama Yabanɛ Diyɛ tiido gɔ asuu ɔnmɔi biyɛdo gin. Nɛɛ Inɛ Aini gɔi minɛ daa nɛ uhunɔdɛin u yani gɛɛuwɔu? Kɔɔi ye Inɛ Aini gɔ aai?» 35Yesu be le ɔn gin’ sɔi: «Nimɛ kanran waaru gaila le, wijɛ gɔ logoro ebe nɛ yato. Inɛ ɔlɔ nɛ yoi yaajɛ, yalu wo yaajɛ inɛɛ. Wogɔ digɛu, ajubaa sɛlɛ e wɔnu, ɔlɔ wɛi ye ei tɛmɛnɔu giye, mainiyaanjɛi ye, wijɛ, waaru e sɛɛ gɔ le yoi yaai. 36Ee, waaru wijɛ e sɛɛ gɔ le, wijɛ gɔ le gawai. Kunrin e wijɛ unrunwin tataŋadei.» Yesu kɔɔ gin’ sɔwaatiyaa, yaa, be le wagee baŋiyaanbe. 37Wo sɛɛrɛ taanrinyɛn joo giru bemɛ nɛ kanraanbe kanran, be wo le gawanɛ. 38Kunrin inɛ Ama titiyainɛ Esayi sɔɔ ɔn kibaai: “Inɛw Baŋa Ama, inɛ aa, sɔɔ emɛ gɔ le gawaabe ma? Iyaa, Inɛw Baŋa Ama, gɔnrɔn womɔ, inɛ aa bɛrɛ jugɔmu?” 39Esayi iyaa sɔɔ ɔn sɔwaabe dɛi, be Yesu le gawa bɛɛbenɛ. Esayi, Ama ɔn gin’ sɔi gi: 40“Inɛw gɔbe maa bei bajuga giye, mu sibɛ go giru kikigelemɔdɛin ma liyaain. Wogɔ digɛu, bemaa giru iyenɔu dɛi, Ama bei girumiyɛnmaati. Iyaa sɔɔ paamu kanrannɔu dɛi, kinɛ bemɛ ɛɛnnaati.” 41Sɔɔ kɔɔbe sɔɔu, Esayi, Yesu dooro bana wɔɔ, giru go wo iyi gɔ, wogɔ sɔɔi sɔɔbe. 42Kaa kɔɔ wooi nɛ, halu Yahutunw inɛw giru toin gɔbe logoro nɛ, joo Yesu le gawaabɛin. Kaa Parisiɛnbei liyaain dɛi, be wogɔ daii sɔɔbenɛ. Ama gɛɛn ginrun nɛ bei nananamɔ ma be liyaain. 43Ama, bei sɔmɔjɛ dɛi, inɛw bei sɔmɔjɛ be bɛrɛ ire biyaai. 44Yesu, mii ɛɛn le ɔn gin’ sɔi: «Inɛ aai kanran, mu le gawaajɛ ye, wo mu le gawalu, mui tiinɛ le gawu. 45Iyaa inɛ aai kanran, mu bɛrɛ giri dɛɛraajɛ ye, mui tiinɛ bɛrɛ dɛɛru. 46Mu, wijɛi. Inɛ aai kanran, mu le gawaajɛ ye, ɔlɔ nɛ toiyonɔu ga, aduna nɛ kijɛ dɛi mu wɛi gɔ woi. 47Wogɔ digɛu, inɛ aai kanran, sɔɔ ma ɛgaa, gɛliyɛlu ye, wo bɛrɛ jarugu mu duurɔuwɔlɔ. Mu aduna kuu nɛ jarugu duurɔi wɛɛlun. Kaa adunai yabai wɛiun. 48Inɛ aai kanran, mu le yabalu, sɔɔ ma keŋiyɛɛnlɛ ye, saliyɛkirenɛ womɔ yɔɔ. Bai dumɔ gɔ le, sɔɔ aŋa ma nɛ goi gɔ, sɔɔ wogɔ saliyɛ womɔ kiredo. 49Yɛnɛi, sɔɔ mu sɔɔjɛ ɔnbe kuu ma le bɛɛlun. Kaa Ba Ama mui tiinɛ gɔ, sɔɔ mu sɔɔun jaan lee, kijɛ mu gɛɛun jaan lee, mu bɛrɛ wo tɔɔrɔjɛ. 50Iyaa tɔɔru womɔ ɔnmɔsɔgɔ inɛ bɛrɛ wo obojɛ ga mu igii wɔun. Wogɔ digɛu, Ba Ama mu bɛrɛ bana tɔɔru gin’, mu sɔɔ gɔbe yinsɔɔjɔn.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\