JAN 14

1Kɔɔ onu nɛ Yesu, sɔɔ womɔ digiyaa kijɛ wo gi: «Kinɛ ebe yanwanmɔnɔugi, Ama le gawai, mu le kanran gawai. 2Mu Ba Ama ginrun nɛ, ginrun joo yɔɔ. Kunrin bele bee ye, mu ei tatagabɔn. Mu e dɛi yalu yegerei yaajɔn. 3Mu yaa, yalu e dɛi yegeraajɔn ye, pilemu ye kowɛɛdɔn. Ei mu le jɛyayaadɔn. Kunrin yalu mu wɔɔ gɔ nɛ, e yaa kɔɔ nɛ biyɛdei. 4Yalu mu yaajɛ gɔ nɛ oju le wɛɛɲu e igii wɔi.» 5Yesu, kunrin wo sɔwaa, Tɔmasu ɔn gin’ wo le gi: «Inɛw Baŋa, emɛ yalu u yaajɛ inin. Nɛɛ oju le yaaɲu gɔ yani jugɔdɛin?» 6Yesu, aŋa womɔ saa kijɛ gi: «Oju gɔ mui, naran gɔ lee, ɔnmɔ gɔ lee. Mu le digɛnu laa ye, inɛ turu kanran Ba gɔ bɛrɛ wɛɛ bɛɛidolo. 7E mui igii bei ye, mu Bai yaa igii bibiyɛbei. Kanɛ baa e woi igii wɔi, woi iyaajɛi.» 8Pilipe wo le kijɛ gi: «Inɛw Baŋa, Ba Ama gɔ emi tagara, wogɔ emi babaado.» 9Yesu wo le saa kijɛ gi: «Pilipe, e le biyaa, bana mu tanwaanjɛ ɔn, u nimɛ kanran mui inɛɛu ma? Yɛnɛ, inɛ aai kanran, mui iyaajɛ ye, Ba Amai iyaajɛ. Nɛɛ, Ba Ama emi tagara yani gɛɛjɛu? 10Kɔɔi ye, Ba Ama emɛ lɛi turu, mu wo le toun, wo mu le too ga, u gawalu ma? E bɛrɛ sɔɔ mu sɔɔjɛ ɔnbe, kuu ma le bɛɛlɔn. Ba Ama mu nɛ too gɔ, birɛ womɔ wo birɛuwɔ. 11Sɔɔ ɔn le gawai. Mu lee, Ba Ama lee, emɛ lɛi turu. Mu wo le yatoun, wo mu le yato. Halu, sɔɔ ma dɛi gawali kanran, mu le digɛu birɛ wo birɛjɛ gɔbe dɛi, sɔɔ kɔɔ le gawai. 12Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, inɛ aai kanran, mu le gawaa wɔɔ ye, birɛ mu birɛjɛ gɔbe bibirɛdo. Wogɔ dɛi sigɛ yaa bibirɛdo. Sabu mu, Ba Ama bɛrɛ yaajɔn. 13Iyaa boi ma le kijɛ e gɛɛindo wooi, mu wogɔ kakanrandɔn. Kunrin, Aini gɔ le digɛnu, inɛw, Ba Ama dooro gɔ ihiyedɛin. 14E boi ma le kijɛ turu gɛnyaanjɛi ye, mu wogɔ kakanrandɔn.» 15«E mui ibɛɛ wɔi ye, tɔɔru mabe gɛgɛliyɛdei. 16Mu, Ba Ama bɛrɛ gɛgɛɛndɔn, wo Baranɛ waja e bɛrɛ ohobodo. Kɔɔbaŋa asuu e le biyɛdo. 17Wogɔ, naran Kikinu gɔ woi. Aduna bɛɛnw gɔbe, woi inin, woi iyeenɛ. Kɔɔ sabu dɛi be woi bɛɛidenɛ. Kaa Kikinu wogɔ e le yɔɔ, e le yatoiyodo dɛi, e woi igii wɔi. 18«Mu, ei, baŋa sɛlɛ go laawagunw gin’ pajaidolɔn. Mu e bɛrɛ wɛwɛɛdɔn. 19Waaru gaila kanraan ye, aduna bɛɛnw mui iyeidenɛ. Kaa mu asuu ɔnmɔi wɔun gɔ digɛu, e yaa ɔnmɔi bibiyɛdei. Wogɔ digɛu, e kai mui pilemaa ye ihiyedei. 20Bai wogɔ dɔwaai ye, mu, mu Ba Ama le yatoun, e paamu kakanrandei. Iyaa, mu e le yatoun, e mu le yatoi ga e paamu kakanrandei. 21«Tɔɔru mabe nɛ biyaa, inɛ gɛliyaajɛ baŋa gɔ, inɛ mui ibɛ gɔ kɔɔbaŋa woi. Inɛ mui ibɛɛ wɔɔ gɔ, mu Ba Ama woi ibɛi biyɛdo. Mu yaa woi ibɛi biyɛdɔn. Iyaa, mu inɛ wogɔ bɛrɛ mui jujugɔmɔdɔn.» 22Yesu kunrin wo sɔwaa, Judasu, Judasu Isukariɔtei laa gɔ, wo bɛrɛ ɔn gin’ selumu: «Inɛw Baŋa, emɛ bɛrɛ ui jujugɔmɔdou, kaa, aduna bɛrɛ ui jugɔmɔidolou gɔ, kɔɔ yani wɔɔ?» 23Yesu, aŋa womɔ saa kijɛ gi: «Inɛ aai kanran, mui ibɛɛ wɔɔ ye, sɔɔ ma le yayabado. Mu Ba Ama, inɛ wogɔ baŋai ibɛi biyɛdo. Mu lee, mu Ba lee, wo bɛrɛ wɛi ye, wo le yabiyɛdɛin. 24Kaa mui inɛ ibɛla gɔ, sɔɔ ma le yabaalɛ. Sɔɔ aŋa ma nɛ goojɛ gɔ sɔɔ mai laa. Mu Ba Ama, mui tiinɛ gɔ sɔɔi. 25Logoro ebe nɛ waaru mu too gɔ le, mu sɔɔ kɔɔbe e bɛrɛ tagaa wɔun. 26Kaa, Baranɛ gɔ, Kikinu Pilu gɔ, Ba Ama, boi ma le wo tiido gɔ, wo e bɛrɛ kijɛ puu dedeeredo. Sɔɔ e bɛrɛ mu sɔi gɔ puu wo ei nanaŋaranmɔdo. 27«Unrunw mabe, mu jamu e le pajauwɔn. Mu jamu ma e bɛrɛ obouwɔn. Jamu mu obojɛ gɔ aduna mɔ bana gin’ laa. Kɔɔ digɛnu, kinɛ ebe yanwanmɔnɔugi, kinɛ manu le biyɛnɔugi. 28Mu yaaidɔn, kaa pilemɛ ye e bɛrɛ wɛwɛɛdɔn e le mu sɔwaa ɛgaabei. Yɛnɛi, mu Ba Ama mu dɛi gaa. Kɔɔ sabu dɛi, e mui ibɛɛ bei ye, mu Ba Ama bɛrɛ pilemu ye mu yaajɛ dɛi, kinɛ ebe ɛhɛɛliyɛmɔbei. 29Aiwa, sɔɔ kɔɔbe waaru biyaa, ebaa gawa ga, be biyɛmɔ nɛ, mu kanɛ baa e bɛrɛ tagaa wɔun. 30Kɔɔ sabu dɛi, nɛɛ kai, mu e le sɔɔ joo sɔɔidolɔn. Aduna ɔn ɔgɔnɛ gɔ yawɛɛjɛ. Mu bɛrɛ kijɛ wo gɔnrɔnjɛ turu kanran wɔlɔ. 31Kaa mu, mu Ba Amai ibɛɛ wɔun, iyaa kijɛ puu bana mu bɛrɛ wo tɔɔru gin’ yinkanranjɔn ga aduna bɛɛnw be jugɔun jaain wɔɔ. Ingelei, ɔn nɛ goi ye, yaamɔi.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\