JAN 15

1«Resɛn tiun tɔitɔi gɔ, wogɔ mui. Mu Ba Ama, resɛn walanɛ gɔ woi. 2Numɔ ii yagɔi kanran, mu le yadigɛnu ii naraanlɛ ye, mu Ba wogɔi kɛjɛ gogoonɔjɛ. Kaa numɔ ii ii naranjɛ gɔ, ii narun womɔ bariyɛ giye wo wogɔi jijibelejɛ. 3E bɛrɛ sɔɔ mu tagu gɔ le digɛu, e kai kanɛ baa ei jibili wɔɔ. Ei ɛjaai. 4Nɛɛ mu nɛ yadigi ye biyɛi. Mu yaa e nɛ yadigiyɛdɔn. Numɔ ii, bɔin gɔ nɛ digɛla go, tunmi ii narun bɛɛlɛ. Kɔɔ bana wɔɔ gin’, e yaa mu nɛ digɛlai ye, e wɔɔ gɔ woi, ii narun bɛɛlɛi. 5«Resɛn bɔin gɔ mui, numɔ ii gɔbe ei. Inɛ aai kanran, mu nɛ yadigɛ, mu wo nɛ yadigɛun ye, kɔɔbaŋa ii gaai nanarando. Kaa mu le kabiyaai ye, e kijɛ turu kanran kanrun bɛɛidelei. 6Kaa inɛ aai kanran, mu le kabiyaai ye, numɔ ii gin’ woi kamaatiyaa ye, mamaaŋiyɛnjɛ. Inɛw, wogɔ balaa ye, yaun nɛ kunɔ ye tɛtɛgɛrɛɲu. 7Kaa e mu nɛ yabiyɛjɛi, sɔɔ ma e nɛ yabiyɛjɛ ye, kijɛ e ibɛ puu gɛɛin. Wogɔ e bɛrɛ kakanrandɛin. 8E ii gaii naran ye, ei jaŋu unrunw mabei ga kunrin tagarajɛi ye, mu Ba Ama dooro, inɛw puu bana iyeidɛin gɔ kɔɔ woi. 9Mu Ba Ama bana mui ibɛi biyaa wo wɔɔ gin’, mu yaa ei yinhibɛi biyaa wɔun. Aiwa, ihibɛ ma nɛ toi ye yabiyɛi. 10Mu Ba Ama tɔɔru gɔbe gɛliyaa, ihibɛ womɔ nɛ biyaa mu wɔɔ gin’, e kanran tɔɔru mabe gɛgɛliyɛjɛi ye, e ihibɛ ma nɛ yabiyɛdei. 11«Kinɛ ɛɛli bana mu sɛɛ gin’, ebaa yaa kinɛ ɛɛli wogɔ tunmɔ siyi ye, kinɛ ɛɛli ebe kale dɔwaai biyɛ ga, sɔɔ kɔɔbe wogɔ dɛi e le sɔwaabɔn. 12Tɔɔru ma unwɔ: Bana ei ibɛi mu bii gin’, kunrin tunmɔ ibɛi biyɛi. 13Inɛ, wo anrungebe dɛi kinrun unrunmɔ pajaajɛ ye, kɔɔ dɛi sigɛ ihibɛ wɔlɔ. 14Kijɛ mu tɔɔru gɔ kakanranjɛi ye, mu anrunge gɔbe ei. 15Mu ei birɛbirɛnw boonɔuwɔlɔn. Birɛbirɛnɛ wo baŋa kijɛ kanranjɛ inɛɛ. Kaa ei mu anrunge boonɔuwɔn. Sabu mu Ba mu bɛrɛ kijɛ tagu gɔ puu mu e bɛrɛ jugɔmaabɔn. 16Ei, mui yɛmɛli. Ebaa yaai ye ii gaai kunɔ ye, ii ebe gɔ ii sɔgɔjɛi biyɛ ga, mu ei yɛmu. Kɔɔ biyaai ye, mu Ba bɛrɛ boi ma le kijɛ e gɛɛindo wooi, wo ei ohobodo. 17Nɛɛ e bɛrɛ kijɛ mu tɔɔrɔjɛ gɔ unwɔ: Tunmɔ ibɛi biyɛi.» 18«Aduna bɛɛnw ei ibiliyaa wɔin ye, be mui laa ibiliin ga jugɔi. 19Ei aduna mɔi bee ye, aduna kijɛ womɔ ibɛi bibiyɛbe. Kaa ei aduna mɔi laa. Mu ei yɛmaa aduna ɔn nɛ goonaatun gɔ digɛu, aduna ei ibiliyaa wɔɔ. 20E bɛrɛ sɔɔ mu tagu gɔ ajubu yɛnɛi. Birɛbirɛnɛ wo baŋa dɛi irela. Aduna bɛɛnw mui ɔɲɔmaabɛin ye, ei yaa ɔhɔɲɔmɔdɛin. Sɔɔ ma le yabaabɛin ye, sɔɔ ebe le yaa yayabadɛin. 21Kaa, kɔɔbe puu be mu sabu dɛi e bɛrɛ kanrandɛin. Sabu mui aa tii ma be inin. 22Mu wɛɛlun bɔun ma, be le sɔɔ sɔɔlun bɔun ma biyaa ye, hakɛ jarugu be le biyɛbele. Kaa kanɛ hakɛ bemɛ dɛi kijɛ poruparu turu kanran sɛnɛ. 23Inɛ aai kanran, mui ibiliyaa wɔɔ ye, mu Bai yaa ibiliyaa wɔɔ. 24Birɛ inɛ turu kanran birɛtɛlu gɔ, mu logoro bemɛ nɛ wogɔbe biraa tagaralun bɔun ye, hakɛ jarugu be le biyɛbele. Kaa kanɛ be birɛ gɔbe iyaaɲu. Kaa kɔɔ wooi nɛ mui ibiliyaa wɔin, mu Ba Amai yaa ibiliyaa wɔin. 25Kaa Tɔɔru bemɛ dɔn nɛ sɔɔ tɔŋɔ ɔn gɔ kibe ga, kɔɔ bii: “Be tiyɛ sɛlɛ go mui ibiliyaa wɔin.” 26«Aiwa, mu Ba bɛrɛ goi ye, Baranɛ e bɛrɛ mu tiido gɔ, naran Kikinu, mu Ba bɛrɛ gooido gɔ, waaru wo wiyaa, wo mu dɛi sɛɛrɛ goodo. 27E yaa birɛ mu tɔlu le baa, mu le yɔɔi gɔ digɛu, mu dɛi sɛɛrɛ gogoodei.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\