JAN 17

1Kɔɔ gin’ sɔɔ sɔwaatiyaa, Yesu, daa go giri dɛɛraa, ɔn gin’ Ama gɛin: «Mu Ba, waaru gɔ dɔwaai. Aini gɔ womaa, dooro uwɔ inɛw bɛrɛ tagara ga, Aini uwɔ dooro, inɛw bɛrɛ tagara. 2Kunrin, inɛw puu kuu nɛ wo bɛrɛ gɔnrɔn u obu le kɛukɛu, wo inɛw wo bɛrɛ sagu u duuru gɔbe wooi bɛrɛ ɔnmɔsɔgɔ ohobodo. 3Nɛɛ, u turu sai Ama tɔitɔi wɔɔ gɔ, inɛw ui jugaa, inɛ u tii, Yesu Kirisitoi jugaaɲu ye, ɔnmɔsɔgɔ gɔ kɔɔ woi. 4Mu Ba, aduna ɔn nɛ mu dooro uwɔ tagaraabɔn. Birɛ mu bɛrɛ u obu gɔ, mu biraa donugaatun. 5Nɛɛ mu Ba, aduna maŋamɔ nɛ baa, giru uwɔ nɛ dooro le mu bee gɔ, pilemu ye giru uwɔ nɛ, mui dooro wogɔ le bojo. 6«Aduna nɛ inɛw yɛmaa, numɔ ma nɛ u kunu gɔbe, mu bana u wɔɔ gɔ, be bɛrɛ jugɔmaabɔn. Inɛw kɔɔbe uwɔi bɛin, u bei mu bɛrɛ obaabeu. Be sɔɔ uwɔ gɛliyaabɛin. 7Kijɛ mu bɛrɛ u obu gɔbe puu, naran go, u bɛrɛ goi ga, be kanɛ jugaaɲu. 8Sabu, mu bɛrɛ sɔɔ u tagu gɔbe, mu sɔɔ wogɔbe be bɛrɛ tagaabɔn. Be sɔɔ gɔ le yabaaɲu. Naran go, maa u bɛrɛ goi ga, be jugaaɲu. Mui u tii ga, be wogɔ le gawaa wɔin. 9«Ba, mu be dɛi u bɛrɛ gɛɛunwɔn, aduna dɛi gɛɛnlɔn. Kaa inɛw mu bɛrɛ u obu gɔ dɛi gɛɛunwɔn. Sabu bei uwɔi. 10Ɔnhɔn, kijɛ ma gɔbe puu uwɔi, iyaa kijɛ uwɔ gɔbe puu mai. Inɛw kɔɔbe le digɛu inɛw, dooro ma iyaaɲu. 11Mu nɛɛ kai aduna nɛ toloun. Mu u bɛrɛ wɛɛjɔn. Kaa be aduna nɛ kotoin. Mu Ba, u ɛjaa wɔɔ baŋa gɔ, u lee, mu lee, emɛ lɛi turu biyaa emɛ wɔɔ gin’, bemaa yaa kɔɔ gin’ turu bii ye biyɛ ga, gɔnrɔn mu bɛrɛ u obu sagu nɛ bei biyɛmɔ. Ɔnhɔn, boi mu bɛrɛ u obu gɔ nɛ tari ye be biyɛmɔ. 12Be le waaru mu bii puu nɛ, mu gɔnrɔn mu bɛrɛ u obu gɔ sagu le bei gɛliyaabɔn. Mu bei kajubaabɔn. Ama Dɔn nɛ sɔɔ tɔŋɔ gɔ kibe ga waajibi dɛi, inɛ manau jaan gɔ wo manaai. Kɔɔi laa ye, logoro bemɛ nɛ inɛ turu kanran manalu. 13Nɛɛ, mu u bɛrɛ wɛɛjɔn. Kaa kinɛ ɛɛli bana mu sɛɛ gin’ kinɛ ɛɛli bemɛ gɔ yaa kibaai biyɛ ga, aduna nɛ waaru mu too gɔ le, mu sɔɔ kɔɔbe be bɛrɛ tagauwɔn. 14Mu sɔɔ uwɔ be bɛrɛ jugɔmaabɔn. Kaa mui aduna mɔi laa bana wɔɔ gin’, bei aduna mɔi laa gɔ digɛu, aduna bei ibiliyaa wɔɔ. 15Aduna nɛ bei goonɔ dɛi u bɛrɛ gɛɛnlɔn. Kaa, Mɔɲu kuu baŋa numɔ nɛ bei yaba dɛi gɛɛunwɔn. 16Mui aduna mɔi laa bana wɔɔ gin’, bei yaa aduna mɔi laa. 17Mu Ba, sɔɔ uwɔ naran gɔ woi. Sɔɔ uwɔ le bei uwɔi tee be biyɛmɔ. 18Mui aduna nɛ bana u tii gin’, mu yaa bei aduna nɛ tiyaajɔn. 19Bemaa naran le kuu bemɛ u bɛrɛ obo ga, mu wogɔ dɛi kuu ma ui obaajɔn. 20«Mu, be turu sai dɛi gɛɛunwɔlɔn. Sɛɛrɛ be gooido dɛi inɛw mu le gawaidɛin gɔbe dɛi yaa gɛɛunwɔn. 21Ba, be puui turu bojo. U mu le yatou, mu u le yatoun. Kɔɔ wɔɔ gin’, aduna inɛw u mui tii ga gawa ga, bei kanran emɛ le yatoin bojo. 22Bemaa emɛ gin’ turu biyɛ ga, mu bɛrɛ dooro u obu gɔ, mu dooro tunmɔ wogɔ bei obaajɔn. 23Mu be le yatoun, iyaa u mu le yatou. Kɔɔ gin’ be sɛɛu turu bibiyɛdɛin. Iyaa aduna inɛw u mui tii ga jujugɔdɛin. Mui bana u ibɛ gin’ bei yinhibɛu ga jujugɔdɛin. Iyaa, mui bana u ibɛ gin’, bei yinhibɛu jugɔ ga, mu le mɔrinyaan turu uwɔ gin’, mu yaa be le mɔrinyaan turu yinbiyaa wɔun. 24«Mu Ba, mu bɛrɛ inɛw u obu gɔbe, yalu mu wɔɔ gɔ nɛ bemaa mu le bii ye, dooro ma yɛnɛnu biyɛ ga, mu ibɛɛ wɔun. Aduna maŋamɔ nɛ baa, u mui ibɛɛ wɔu dɛi dooro mu bɛrɛ u obu gɔ, bemaa wogɔ yɛnɛnu biyɛ ga mu ibɛɛ wɔun. 25Mu Ba, u teitai wɔu. Aduna ui jugɔtɛlu. Kaa mu ui igii wɔun, inɛw ɔnbe yaa uwaa mui tii ga jugaaɲu. 26Bemaa bana mui u ibɛ gin’, tunmɔi ibɛi biyɛ ga, iyaa, mu be le yatoun ga bemaa jugɔ ga, mu bana u wɔɔ gɔ bei jugɔmaabɔn, iyaa jujugɔmɔdɔn.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\