JAN 4

1Yesu, Jan dɛi sigɛ jaŋu unrunw bɛɛuwɔ, batise kanraunwɔ ga Parisiɛnbe ɛgaabɛin. Naran sɔɔ gin ye, batise gɔ, Yesu, kuu womɔ le wo kanranbele. Kaa jaŋu unrunw womɔbe kanranbe. Nɛɛ Parisiɛnbe, sɔɔ kɔɔ soo biyaaɲu ga, Yesu jugaa, 3wo Judea gana nɛ gowaa, pilemaa Galile gana nɛ yai. 4Kɔɔ nɛ yai gɔ, Samari gana kɛjɛ ye wo taŋau jaain bee. 5Kunrin Yesu, Samari gana, ana turu nɛ dɔwaabe. Ana gɔ boi Sikaru gɛɛbɛin. Ana gɔ, Jakɔbu, ii womɔ Josɛpu bɛrɛ minɛ wo obu le bɛrii wɔɔ. 6Jakɔbu ɛkɔrɔ gɔ, yalu kɔɔ nɛ bee. Naitege waaru le, Yesu yoi yaa ɔɲaa, ɛkɔrɔ gɔ aŋa nɛ daanbe. 7Kɔɔ gin’ wo daaun, Samari yaanran turu dii kɔbɔ wɛi. Yesu wo le kijɛ gi: «Dii mui obu nɔɔmɔ.» 8Kɔɔ waaru le, Yesu jaŋu unrunw gɔbe ana kɔlɔ nɛ pana ɛbɛ yowaayaabɛin. 9Nɛɛ, Yesu kɔɔ gin’ dii wo selumaa, Samari yaanran gɔ ɔn gin’ wo le sai: «U Yahutunw tɔgu inɛ gɔ, mu Samari bɛɛnnɛ gɔ bɛrɛ yani dii obu nɔɔmɔ gɛɛjɛu?» Yahutunw tɔgu gɔbe, Samari bɛɛnw le mɔrin ye kijɛ turu kanran kanranbenɛ digɛu, yaanran gɔ wogɔ dɛi kɔɔ gin’ sɔi. 10Yesu, aŋa womɔ saa kijɛ gi: «Ama, inɛ bɛrɛ sin obu wo obojɛ gɔ, u wogɔ igii beu ye, iyaa, u bɛrɛ inɛ dii gɛɛnnɛ gɔ aai ma igii beu ye, ui dii nɔɔɲu wo bɛrɛ gɛɛnbeu. Wo u bɛrɛ dii ɔnmɔ obojɛ ohobobe.» 11Yesu kɔɔ gin’ wo sɔwaa, yaanran gɔ kijɛ gi: «Mu baŋa, ɛkɔrɔ gɔ tooi wɔɔ, u kijɛ dii kɔbu sɛlɛu. Nɛɛ, dii ɔnmɔ u gɛɛjɛ gɔ, u yago bɛɛdou? 12Emɛ ba, Jakɔbu, ɛkɔrɔ ɔn guraa, emɛ bɛrɛ wo paju. Wo kuu womɔ le ɛkɔrɔ gɔ dii nɔwaanbe, unrunw womɔbe lee, arusɛgɛ womɔbe lee yaa nɔwaanbɛin. U wo dɛi gaau ma?» 13Yesu iyaa saa: «Inɛ aai kanran, dii ɔn nɔwaanjɛ dɛi, pilemɛ ye diinɔɔrin woi ahaado. 14Kaa inɛ aai kanran, dii wo bɛrɛ mu oboido gɔ nɔwaanjɛ ye, diinɔɔrin waja asuu woi aaidolo. Wo bɛrɛ dii mu oboido gɔ, kɔlɔ womɔ nɛ diipujoi biyɛdo. Dii wogɔ, kɔlɔ womɔ nɛ buriyaai ye ɔnmɔsɔgɔ nɛ baa yadɔɔdo.» 15Yaanran gɔ wo le kijɛ gi: «Mu baŋa, dii u gɛɛjɛ kɔɔ mui obo. Kunrin diinɔɔrin giye, waja mu ɔn nɛ dii kɔbɔ wɛɛidolɔn.» 16Yesu saa, womaa wo igɛ boonu jɛɛlɛ gi. 17Yaanran gɔ saa, unrun igɛ sɛlɔn gi. Yesu wo le saa: «Igɛ sɛlɔn u gi gɔ, wogɔ sɔɔ ɛjui. U naran sɔwaajɛu. 18U anranw numɔrɔn le baa igɛ ɛyaabeu. Iyaa kanɛ ainɛ ginrun nɛ u too gɔ, u igɛi laa. Kɔɔ sabu dɛi sɔɔ uwɔ narain.» 19Yaanran gɔ, Yesu aŋa saa kijɛ gi: «Mu baŋa, u inɛ Ama titiyainɛ ga mu iyeuwɔn. 20Emɛ tirɛ anranw, tetemɛ ɔn daa nɛ Ama bemɛ babaubɛin. Kaa e Yahutunw gɔbe, Ama babu yalu gɔ Jerusalɛmu nɛi gɛɛjɛi.» 21Yesu kijɛ wo le gi: «Yaanran, sɔɔ ma ɔn le gawa. Naran go waaru yawɛɛjɛ. Ba Amai babaɲu yalu gɔ, tetemɛ ɔn kuu nɛi biyɛidolo. Jerusalɛmu nɛi yaa biyɛidolo. 22Yɛnɛ, e kijɛ e babajɛ gɔ inin. Kaa emɛ Yahutunw gɔbe, yayabu gɔ emɛ nɛ goojɛ gɔ digɛu, kijɛ emɛ babajɛ gɔ igii wɔin. 23Kaa waaru yawɛɛjɛ. Kanɛ baa waaru wogɔ wiyaai. Ama babanw tɔitɔi gɔbe, Ba Amai, Kikinu gɔnrɔn le babadɛin. Iyaa naran le babadɛin. Ama babanw kɔɔ tunmɔ gɔbe, Ba Ama, bei dɛnɛjɛ. 24Ama, Kikinui. Wogɔ digɛu, woi babanw gɔbe, waajibi Ama Kikinu gɔnrɔn le woi babadɛin. Iyaa naran le woi babadɛin.» 25Yaanran gɔ wo le kijɛ gi: «Ama Yabanɛ Diyɛ tii, Kirisito gɛɛɲu gɔ, wɛwɛɛdo ga mu igii wɔun. Wo wiyaai ye, sɔɔ puu emi paamu kakanranmɔdo.» 26Yesu wo le saa gi: «Mu inɛ u le sɔɔ sɔɔu gɛlɛ gɔ, inɛ wogɔ mui.» 27Kɔɔ waaru le tee, jaŋu unrunw womɔ gɔbe wiyaa dɔwaabɛin. Yesu, yaanran le sɔɔ sɔɔuwɔ ga iyaa, bei maunɛ kanraanbe. Kaa inɛ turu kanran womaa ingei dɛnɛjɛ ma, inge dɛi wo le sɔɔ sɔɔjɛ ma selumɛ ga daariyɛlu. 28Yaanran gɔ, toroi womɔ pajaatiyaa, ana kɔlɔ nɛ yowaa, inɛw le ɔn gin’ sɔɔube: 29«Wɛɛi, ainɛ turu wɛɛ yɛnɛi. Wo kijɛ mu kanranbe puu, mu bɛrɛ sɔwaa tagaabe. Ama Yabanɛ Diyɛ tii gɔ woi biyɛlu laa?» 30Inɛw, yaanran gɔ sɔɔ ɛgaa, gowaa, Yesu bɛrɛ wiyaabɛin. 31Nɛɛ, yaanran gɔ ana kɔlɔ go waaru wo tobe le, jaŋu unrunw gɔ Yesu bɛrɛ gimɛ gimɛ sɔɔu, jaŋudeerenɛ, pana kaya gɛɛubɛin. 32Kaa Yesu aŋa bemɛ saa kijɛ gi: «Mu pana waja kayaɲu yasɔn. Kaa e wogɔ inin.» 33Kɔɔ gin’ wo saa, jaŋu unrunw gɔbe inɛ turu wo bɛrɛ pana jɛɛlaabe ma tunmɔi selumɛubɛin. 34Yesu iyaa kijɛ be le gi: «Mui tiinɛ diŋɛ kanrun gɔ lee, birɛ mu bɛrɛ wo obu gɔ sɛɛu kibemu gɔ lee, pana ma gɔ kɔɔbei. 35Yɛnɛi, iyepilu nai galaai ye, nɛɛ gɛlu waarui ga e yinwɔlɔi ma? Aiwa, mu e bɛrɛ tagauwɔn, ɛjii yɛnɛi. Minɛ gɔ nɛ dɛnrɛn ilaa, gɛlu bana dɔwaa wɔɔ gɔ yɛnɛi. 36Kanɛ baa gɛlu gɛlɛnɛ gɔ tujɔ bɛɛuwɔ. Wo ɔnmɔsɔgɔ dɛi dɛnrɛn mɔɔnɔuwɔ. Kunrin, toi tɔɔnɛ gɔ lee, gɛlu gɛlɛnɛ gɔ lee, tunmɔ go kinɛ ɛɛliyɛmɔdɛin. 37Inɛw, sɔɔ sɔɔɲu ɔn narain: ‘Inɛ turu toi tɔɔjɛ. Inɛ waja gɛlu gɛlɛjɛ.’ 38Minɛ teru e tɛrɛlu nɛ mu ei gɛlu gɛlɛ tiyaabɔn. Inɛw wajabe biraa be kanran, e birɛ bemɛ tinɛi kayajɛi.» 39Yaanran gɔ kijɛ unrun kanrun puu, Yesu sɔwaabe ga sɛɛrɛ wo goobe gɔ dɛi, Samari ana kɔɔbɛɛnw joo Yesu le gawaabɛin. 40Kɔɔ sabu dɛi, waaru Yesu genɛ nɛ be wɛi le, be wo bɛrɛ gɛnyaan, unrunbe le biyɛ gin. Yesu kɔɔ nɛ bai lɛi sɛɛu biyaabe. 41Samari bɛɛnw iyaa joo naa joo Yesu sɔɔ wo sɔɔbe gɔ dɛi wo le gawaabɛin. 42Be yaanran gɔ le kijɛ be gɛɛbe: «Nɛɛ kai, emɛ sɔɔ uwɔ dɛi Yesu le gawanɛ, emɛ yaa, kuu emɛ le woi ɛgaaɲu. Naran go, adunai Yabanɛ gɔ woi ga emɛ jugaaɲu.» 43Yesu, kuu womɔ le sɛɛrɛ gowaa, inɛ Ama titiyainɛ turu kanran, wo ba ginrun nɛ baba sɛlɛ gi. Kaa kɔɔ wooi nɛ, Samari nɛ bai lɛi biyaa, Yesu kɔɔ nɛ gowaa, Galile gana nɛ yaabe. 45Galile bɛɛnw, janwan waaru gɔ le Jerusalɛmu nɛ yabɛin. Yesu, kɔɔ nɛ birɛ biraabe puu be iyaabɛin. Kɔɔ sabu dɛi, waaru Yesu, gana gɔ nɛ wiyaa dɔi le, be woi ɛjii sɛgɛraabɛin. 46Yesu pilemaa, Galile gana, Kana ana nɛ wɛi. Dii dulomaa resɛndii ilɛ wo tanugu ana gɔ woi. Nɛɛ Kapɛrunaumu ana nɛ ɔgɔnɛ birɛbirɛnɛ diyɛ turu yabe. Ii womɔ jiun le diinbe. 47Yesu, Judea gana nɛ gowaa, Galile gana nɛ wiyaai ga ɛgaa, inɛ kɔɔ Yesu bɛrɛ yaabe. Ii womɔ gɔ jinwaan yinwɛndo ga bee. Wo Yesu bɛrɛ wiyaa, Kapɛrunaumu yai ye ii unrunmɔ gɔi bajamɔ ga gɛnyaanbe. 48Yesu aŋa womɔ saa kijɛ gi: «Sɛɛrɛ taanrinyɛn ma, yarabirɛ ma e bɛrɛ kanraan tagaranɛ ye, e gawaalɛi.» 49Ainɛ gɔ aŋa womɔ saa gi: «Mu Baŋa, ii dagi ma wo yinwɛnmɔ nɛ wɛɛ woi bajamɔ.» 50Yesu saa kijɛ gi: «Ii uwɔ yinwɛindolo ga ginrun yaa.» Ainɛ kɔɔ Yesu sɔɔ le gawaa, gowaa yinyai. 51Ginrun womɔ nɛ yaau wo wɔu, birɛbirɛnw womɔbe wiyaa woi sɛgɛraa, ii womɔ bajaai ga wo bɛrɛ tagaabɛin. 52Ainɛ gɔ, ii unrunmɔ lɛɛrɛ yagɔ le irei bii ma be bɛrɛ selumaabe. Be saa, yaa naitege galaai, lɛɛrɛ turu waaru le goju ɔgu gɔ woi paju gin. 53Yesu, ii womɔ yinwɛindolo ga yaa waaru wo bɛrɛ gi gɔ, lɛɛrɛ kɔɔ lei bee ga ii ba gɔ jugaabe. Wo Yesu le gawaabe. Kunrin, ginrun womɔ inɛw puu yaa gawaabɛin. 54Yesu, Judea gana nɛ gowaa, Galile gana nɛ wo wɛi onu nɛ, taanrinyɛn lɛiye wo kanrun gɔ kɔɔ woi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\