JAN 5

1Sɔɔ kɔɔbe onu nɛ, Yahutunw janwan turu wo biyaa, Yesu iyaa pilemaa Jerusalɛmu yai. 2Jerusalɛmu ana, peju murɔn aŋa gɛɛɲu gɔ le bɛrii, buro nɛ dii yatobe. Yahutunw sɔɔ le, yalu gɔ boi Bɛtɛjata gɛɛɲu. Togu numɔrɔn dɛmaa, yalu gɔ gɔŋaa yasɛbe. 3Togu kɔɔbe doɲu nɛ jiungunw joo, girumuw lee, tegutegenw lee, goju sanu bɛɛnw lee yadiinyɛnbɛin. [Be dii gɔ jigeidoi dɔmɔbɛin. 4Waaru le, waaru le, Inɛw Baŋa mɛlɛnkɛ sugaa ye, yalu kɔɔ dii gɔ jigemɔube. Dii gɔ jigaa wo kanran, inɛ laa dii gɔ nɛ dɔwaa biyaajɛ, jiun ingei woi sɛbe kanran, bajaube.] 5Jiungunw kɔɔbe logoro nɛ ainɛ turu yatobe. Anranguju pɛtaanu gagarasigɛ baa, wo jiun le wɔɔ. 6Yesu, ainɛ kɔɔi iyaa, kɔɔ nɛ wo diinyin tanwaan ga jugaa, wo le ɔn gin’ sɔi: «Ui baja ga ibɛɛ wɔu ma?» 7Ainɛ jiunginɛ gɔ saa: «Mu baŋa, mu inɛ sɛlɔn. Dii gɔ jigaai kanran, inɛ mui jeɲu dii gɔ nɛ kunɔjɛ sɛlɔn. Kuu ma le maini ye yaanu mu wɔnu, waaru puu inɛ waja giru ma nɛ galayaajɛ.» 8Yesu wo le kijɛ gi: «Ingele, pɛnrɛnpanran uwɔ jeɲɛ ye yaa.» 9Ɔgu kɛu, ainɛ gɔi bajaai. Wo pɛnrɛnpanran womɔ jeɲaa, yaai tɔlu. Sɔɔ kɔɔ deeliye bai le bii. 10Kɔɔ sabu dɛi Yahutunw inɛw giru toin gɔbe, ainɛ bajumi gɔ le kijɛ be gi: «Iye deeliye baii, pɛnrɛnpanran uwɔ u duiyɔun jaanla.» 11Ainɛ gɔ be le ɔn gin’ sai: «Inɛ mui bajugu gɔ, maa pɛnrɛnpanran ma jeɲaa ye yaa wo gi.» 12Be wo bɛrɛ selumaa pɛnrɛnpanran uwɔ jeɲɛ ye yaa u bɛrɛ gɛɛnɛ gɔ aai ma gin. 13Kaa ainɛ gɔ aa woi bajugu ma inɛɛ bee. Mɔɔnu diyɛ yalu gɔ nɛ yabe gɔ digɛu, Yesu, mɔɔnu gɔ logoro nɛ yowaa yaabe. 14Waja, Yesu, ainɛ gɔi Ama Ginrun Diyɛ kɔlɔ nɛ iyaa, wo le ɔn gin’ sɔi: «Yɛnɛ, ui bajaai, nɛɛ waja, mɔɲu kɔɔ dɛi sigɛ u bɛrɛ dɔdɔɔdo ma liyaajɛu ye, hakɛ paja.» 15Ainɛ kɔɔ gowaa yaa, inɛ unruin bajugu gɔ Yesui ga Yahutunw inɛw giru toin gɔbe bɛrɛ tagu. 16Kɔɔ sabu dɛi, deeliye bai le Yesu inɛ wo bajugu gɔ digɛu, Yahutunw woi digiyaa, ɔɲɔmɔubɛin. 17Kaa Yesu be le sɔwaa kijɛ wo gi: «Mu Ba, waaru puu birɛ birɛuwɔ. Kɔɔ dɛi waajibi mu kanran birɛ nɛ yatoun.» 18Yesu, deeliye bai gɔ taalu. Iyaa sigiyaa, Amai, unrun Ba tɔitɔii gɛɛu, wo le unruin kɛkɛu bojaa sɛɛ. Kɔɔ sabu dɛi, sɔɔ kɔɔ wo sɔi gɔ digɛu, Yahutunw inɛw giru toin gɔbe sigɛ le woi daa ga dɛnɛubɛin. 19Yesu pilemaa be le sɔwaa kijɛ gi: «Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, Aini gɔ, kuu womɔ diŋɛ le kijɛ turu kanran kanraanlɛ. Ba Ama kijɛ kanranjɛ wo iyejɛ gɔ, Aini gɔ wogɔi kanranjɛ. Ba Ama kijɛ kanranjɛ puu, Aini gɔ yaa wogɔi kanranjɛ. 20Ba Ama, Aini gɔi ibɛɛ wɔɔ, iyaa kijɛ wo kanranjɛ puu Aini gɔ bɛrɛ tatagarajɛ. Wo nimɛ kanran birɛ e iyaabe kɔɔbe dɛi sigɛ, Aini gɔ womaa kanran giye wo bɛrɛ tatagarado. E bɛrɛ halu maunɛ biyɛdo. 21Ba Ama, yiun bulomɔ ye, ɔnmɔi wo bojojɛ gin’, Aini gɔ yaa inɛw bɛrɛ ɔnmɔ obu wo ibɛ bɛrɛ, ɔnmɔ ohobojɛ. 22Iyaa, Ba Ama, inɛ turu kanran saliyɛ kireidolo. Kaa inɛw puu Ba Amai bana be babajɛ gin’, Aini gɔi yaa kunrin baba ga, Ama, saliyɛ kiru sɔɔ gɔ sɛɛu, Aini gɔ numɔ nɛ pajaati. Inɛ aai kanran, Aini gɔi babaalɛ ye, Ba Ama, woi tiinɛ gɔi yaa babauwɔlɔ. 24«Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, inɛ aai kanran, sɔɔ ma keŋiyaan, mui tiinɛ gɔ le gawaajɛ ye, inɛ kɔɔbaŋa ɔnmɔsɔgɔ biyaajɛ. Baŋa saliyɛ kireidenɛ. Kaa wo yiun nɛ gowaa, ɔnmɔ nɛ taŋaai. 25Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, waaru yawɛɛjɛ. Kanɛ baa waaru wogɔ wiyaai, yiunbe, Ama Aini mii gɔ ɛhɛgɛdɛin. Inɛw mii womɔ ɛgɛidɛin gɔbe ɔnmɔi bibiyɛdɛin. 26Yɛnɛi, ɔnmɔ gɔ, Ba Ama nɛ goojɛ. Wo nɛ ɔnmɔ bana too gin’, Aini gɔ womaa kanran ɔnmɔ siyɛ ga, wo bɛrɛ gɔnrɔn obaabe. 27Iyaa, Inɛ Aini gɔ woi sabu dɛi, Ba Ama, saliyɛ kiru sɔɔ gɔ numɔ womɔ nɛ pajaabe. 28Sɔɔ kɔɔ dɛi maunɛ biyɛnɔugi. Waajibi waaru turu wɛwɛɛdo, inɛw ɔnsain nɛ diin puu, Aini gɔ mii ɛhɛgɛdɛin. 29Inɛw ɛju kanraanbɛin gɔbe, ɔnmɔsɔgɔ bɛɛ dɛi bulo goodɛin. Inɛw mɔɲu kanraanbɛin gɔbe kuu nɛ jarugu duurɔdɛin giye, be bulo goodɛin. 30«Kaa kijɛ kɔɔbe nɛ mu kuu ma le kijɛ turu kanran kanrun bɛɛlɔn. Kaa kijɛ Ama mu bɛrɛ tagajɛ le digɛnu mu saliyɛ kiredɔn. Saliyɛ gɔ nɛ, mu kuu ma diŋɛ dɛnɛɛlɔn, mui tiinɛ gɔ diŋɛ dɛnɛjɔn. Kɔɔ sabu dɛi, saliyɛ kiru ma gɔ teitai wɔɔ. 31Kuu ma le sɛɛrɛ ma mu goojɛ ye, sɛɛrɛ ma gɔ le gawa bɛɛmɔɔlɛ. 32Kaa sɛɛrɛ ma inɛ waja goouwɔ. Mu dɛi sɛɛrɛ wo goojɛ gɔ narain ga mu igii wɔun. 33E Jan Batise bɛrɛ inɛ tiyaabei. Wo naran le mu dɛi e bɛrɛ sɛɛrɛ gowaabe. 34Kuu ma le, mu inɛ sɛɛrɛ kai sɛlɔn. Kaa ebaa yayabu gɔ bɛɛ ga sɔɔuwɔn. 35Jan Batise, lanpa yaun tanugaa wijɛ obou gɛlɛ gin’ bee. E waaru turu sɔɔ womɔ wijɛ le kinɛ ɛɛliyɛmɔ ga, wogɔ yabaabei. 36Kaa Jan sɛɛrɛ gɔ dɛi sigɛ, kijɛ waja mu dɛi sɛɛrɛ goojɛ yasɔn. Sabu mu Ba Ama, birɛ birɛ ga mu bɛrɛ wo tɔɔru gɔbe, birɛ kanɛ birɛu mu wɔɔ gɔbe, Ba Ama mui tii ga be sɛɛrɛ goouwɔin. 37Iyaa, Ba Ama, mui tiinɛ gɔ, wo kuu womɔ le mu dɛi sɛɛrɛ gowaabe. Kaa e mii womɔ ɛgɛtɛli. Woi iyetɛli. 38Iyaa, e inɛ wo tii gɔ le gawali gɔ digɛu, sɔɔ womɔ kinɛ ebe nɛ tolo. 39Ama Dɔn sɔɔ gɔ le ɔnmɔsɔgɔ bɛbɛɛmɔjɛ ga gawaa, e sɔɔ gɔ ɛjii marun yɛnɛuwɔi. Kaa yɛnɛi, Dɔn gɔ mu dɛi sɛɛrɛ goojɛ. 40Kaa kɔɔ wooi nɛ e mu bɛrɛ wɛi ye, ɔnmɔsɔgɔ bɛɛ ga wogɔ ibɛlai. 41«Inɛw mui sɔmɔ ga, mu wogɔi dɛnɛuwɔlɔn. 42Kaa mu ei igii wɔun. Kinɛ ebe nɛ, e Ama ibɛlai. 43Yɛnɛi, mu, mu Ba Ama boi le wɛiun. E mui sɛgɛrɛ ga yabali. Kaa inɛ turu, kuu womɔ boi le wiyaai ye, e woi sɛsɛgɛrɛdei. 44Nɛɛ kɔɔ gin’ wɔɔ biyaai ye, e tunmɔ sɔmui dɛnɛjɛi. Ama turu gɔ bɛrɛ sɔmu goojɛ gɔ, e wogɔ ibɛlai. Nɛɛ yani kanrun ye e mu le gawa bɛɛdei? 45Mu Ba giru nɛ ei mu jarugado ma ajubanɔugi. Ei mu jarugaidolo. Kaa Mɔise, inɛ nɛ diyɛ ebe daanaa e gɛlɛ gɔ, Ba Ama giru nɛ ei jaruganɛ gɔ woi biyɛdo. 46Mɔise sɔɔ wo tɔŋu gɔ, mu dɛi tɔŋaabe. Wogɔ digɛu, e naran go Mɔise le gawaa wɔi ye, mu le yaa gagawabei. 47Kaa Mɔise sɔɔ tɔŋu gɔ le gawali ye, e sɔɔ ma le yani gawadei?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\