JAN 8

1Yesu kai Oliwe tetemɛ nɛ yai. 2Kaa aga, baa yaau wo digɛu, wo pilemaa Ama Ginrun Diyɛ gɔ nɛ wɛi. Inɛw gɔbe puu wo bɛrɛ wiyaabɛin. Wo dɛinyaan bei deereube. 3Kɔɔ gin’ be wɔu, Ama tɔɔru deerenw gɔbe lee, Parisiɛnbe lee, yaanran turui dimu nɛ aa biyaa jɛɛlaabɛin. Be inɛw puu giru nɛ yaanran gɔi iŋiyɛnmaa, 4Yesu le ɔn gin’ sɔin: «Jaŋudeerenɛ, yaanran ɔn dimu dimiyɛun wo wɔu tɛmɛmu. 5Tɔɔru dɔn gɔ nɛ, Mɔise emaa yaanw ɔn tunmɔ, tibu le kama daa gi. Nɛɛ u wo bɛrɛ inge kanran gu?» 6Be Yesu aŋa nɛ sɔɔ bɛi ye, wogɔ le woi jarugadɛin ga bɛin. Kaa, Yesu jimiyaan, numɔ ii le minɛ nɛ tɔŋu tɔŋɔube. 7Nɛɛ selumu gɔ le be woi ɔɲɔmɔu be wɔu, Yesu jimɛraan, be le ɔn gin’ sɔi: «Logoro ebe nɛ, inɛ hakɛ kanrantɛlu gɔ, inɛ wogɔ baŋa laa, yaanran gɔ bɛrɛ tibu tii.» 8Kɔɔ gin’ sɔwaatiyaa, wo pilemaa jimiyaan, minɛ nɛ tɔŋu tɔŋɔube. 9Inɛw gɔbe Yesu sɔɔ gɔ ɛgaa, tuturu gowaa yaain. Diyɛnɛ gɔ nɛ gowaa, dagunɛ gɔ nɛ yai dɔɔ, be puu gowaa yaain. Yesu lee, yaanran giru womɔ nɛ iŋɛ gɔ lee sai waju bee. 10Yesu jimɛraan, yaanran gɔ le ɔn gin’ sɔi: «Ui jaruganw gɔbe yago wɔin? Kuu uwɔ nɛ inɛ jarugu duuru turu kanran wɔlɔ ma?» 11Yaanran gɔ saa: «Mu Baŋa, inɛ turu kanran jarugu mu bɛrɛ duurɔlu.» Yesu wo le kijɛ gi: «Mu yaa kuu uwɔ nɛ jarugu duurɔɔlɔn. Kaa waja hakɛ kanrannɔu. Koi, u yai bɛbɛɛdou.»] 12Yesu iyaa, inɛw le sɔwaa kijɛ wo gi: «Aduna wijɛ gɔ mui. Inɛ mui dimiyɛnjɛ, asuu ɔlɔ nɛ yoi yaalɛ. Kaa baŋa, ɔnmɔ nɛ wijɛ woi jɛyaajɛ bɛbɛɛdo.» 13Parisiɛnbe wo le kijɛ gin: «U turu sai kuu uwɔ sɛɛrɛ u goouwɔ. Kɔɔi biyaa ye, sɛɛrɛ uwɔ le gawaun jaanla.» 14Yesu ɔn gin’ aŋa bemɛ sai: «Yalu gowaa mu wɛi gɔ mu jugɔjɛ. Iyaa yalu mu yaajɛ yaa mu jugɔjɛ. Wogɔ digɛu, kuu ma le sɛɛrɛ ma mu goojɛ kanran, sɛɛrɛ ma le gawa bɛbɛɛmɔjɛ. Kaa e yalu mu goi inin, yalu mu yaajɛ inin. 15E Adama unrunw bana le kɛukɛu inɛ kuu nɛ saliyɛ kirejɛi. Mu inɛ turu kanran kuu nɛ saliyɛ kireelɔn. 16Kaa mu inɛ kuu nɛ saliyɛ kiraatun ye, naran le kanrun ga jugɔi. Yɛnɛi, saliyɛ kire ga mu turu biyɛɛlɔn. Mu Ba, mui tiinɛ gɔ, wo mu le yɔɔ. 17Tɔɔru ebe nɛ tɔŋaa, inɛw lɛi sɔɔ sɛgɛraa ye, sɛɛrɛ bemɛ le gawu bɛbɛɛmɔjɛ gɛɛnɛ ma? 18Aiwa, mu kuu ma sɛɛrɛ goouwɔn. Iyaa, mu Ba mui tiinɛ gɔ yaa mu dɛi sɛɛrɛ goouwɔ.» 19Be saa, womaa wo ba yago wɔɔ ma gin. Yesu saa kijɛ gi: «E mui inin, mu Bai yaa inin. E mui igii bei ye, mu Bai yaa jujugɔbei.» 20Ama Ginrun Diyɛ gɔ nɛ deeru deereu, Yesu, sɔɔ kɔɔbe sɔi. Wo sin obu gelu kunɔɲu yalu gɔ nɛ bee. Waaru womɔ dɔɔlu bee gɔ digɛu, inɛ turu kanran woi aalu. 21Yesu iyaa sɔɔ ɔn inɛw le sɔwaabe: «Mu yayaadɔn. E mui dɛdɛnɛdei. Yalu mu yaaido gɔ nɛ e wɛɛ bɛɛidelei. Kaa hakɛ ebe le wɔnu e kunrin yinwɛndei.» 22Sɔɔ kɔɔ ɛgaa, Yahutunw ɔn gin’ sɔin: «Emaa yalu unrun yaaido nɛ wɛɛ bɛɛidenɛ wo yingi. Kɔɔi ye wo kuu womɔ dadaado ma?» 23Kɔɔ gin’ be sɔwaa, Yesu kijɛ gi: «E doɲu bɛɛnwin. Mu daa bɛɛnnɛi. Ei aduna ɔn mɔi. Mui aduna ɔn mɔi laa. 24Kɔɔ sabu dɛi, ebaa hakɛ ebe le wɔnu yinwɛndei ga ei tagaabɔn. Naran go mu mui ga e gawali ye, e hakɛ ebe le yiyinwɛndei.» 25Be saa: «Ui aai?» Yesu saa kijɛ gi: «Tɔlɔ gɔ le baa sɔɔ e bɛrɛ sɔɔu mu gɛlɛ gɔ woi. 26Yɛnɛi, mu e sibɛ nɛ sɔɔ sɔɔun joo yasɔn. Iyaa, kijɛ nɛ ei jarugaun joo yasɔn. Kaa mui tiinɛ gɔ, wo naran sɔɔnɛi. Wo bɛrɛ kijɛ mu ɛgu gɔ, aduna nɛ mu wogɔi sɔɔjɔn.» 27Yesu kɔɔ gin’ wo sɔwaa, be womaa wo Ba Ama sɔɔi sɔɔjɛ ma jugɔnɛ. 28Wogɔ digɛu, Yesu be le kijɛ gi: «Inɛ Aini gɔi, waaru baga nɛ e unaajɛ le, mu mui ga e jujugɔdei. Iyaa kuu ma diŋɛ le kijɛ turu kanran kanraanlɔn, mu Ba le sɔɔ mu bɛii sɔɔjɔn ga e jujugɔdei. 29Mui tiinɛ gɔ mu le wɔwɔɔ. Mu waaru puu, kinɛ womɔ kijɛ aamɔjɛ kanranjɔn gɔ digɛu, wo mu sai pajalu.» 30Yesu kunrin sɔɔ sɔɔu wo wɔu, inɛw joo wo le gawaabɛin. 31Yahutunw inɛw wo le gawin gɔbe le, Yesu ɔn gin’ sɔi: «E sɔɔ ma nɛ yabiyɛjɛi ye, jaŋu unrunw ma tɔitɔi gɔ ei. 32E naran gɔi jujugɔdei, wo ei gunɔ nɛ goonɔ ye hɔɔlɔi bojodo.» 33Be saa gin: «Emɛ Abarahamu tɔgu nɛ goin. Nɛɛ, emɛ inɛ turu kanran gunɔ yootɛnɛ bai, emaa hɔɔlɔi biyɛdo u gɛɛjɛ gɔ inge dɛi?» 34Yesu, aŋa bemɛ saa kijɛ gi: «Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, inɛ aai kanran, hakɛ kanrannu biyɛjɛ ye, inɛ kɔɔ baŋa hakɛ gunɔ nɛ too. 35Gunɔnɛi, ginrun inɛ gin’ jaa lugoonɛ. Kaa ginrun ii tɔitɔi gɔ wo asuu ginrun ii. 36Aiwa, Aini gɔ ei hɔɔlɔi bojaati ye, e hɔɔlɔnw tɔitɔii biyɛdei. 37E Abarahamu tɔgu nɛ goi ga mu igii wɔun. Kaa sɔɔ ma kinɛ ebe nɛ yalu toiyoɲu sɛlɛ gɔ digɛu, e mui daa ga dɛnɛuwɔi. 38Mu kai mu Ba nɛ kijɛ mu iyi gɔ, wogɔi sɔɔjɔn. E yaa e ba le sɔɔ e bɛi gɔ, wogɔ sɔɔi kanranjɛi.» 39Inɛw gɔbe saa, unrunbe ba, Abarahamui gin. Yesu, aŋa bemɛ saa kijɛ gi: «Ei Abarahamu unrunwin ye, Abarahamu gin’ biyɛi. 40Yɛnɛi, kanɛ, e mui bɛi ye daadei ga wɔi. Kaa Ama aŋa nɛ naran mu ɛgu gɔ, e bɛrɛ mu tagajɛi laa ye, kijɛ waja mu kanranjɛ ingei? Abarahamu, kɔɔ tunmɔ turu kanran kanranlu. 41E, e ba jigei sɛi.» Be saa gin: «Emɛ silɛ unrunwin laain. Emɛ Ba koturu. Wogɔ Amai.» 42Yesu, aŋa bemɛ saa kijɛ gi: «Ama e Bai bee ye, e mui ibɛi bibiyɛbei. Yɛnɛi, mu Ama nɛ gowaa wɛiun. Kuu ma diŋɛ dɛi wɛɛlun. Ama mui wo tii. 43Sɔɔ mu sɔɔjɛ gɔ paamaalɛ e wɔɔ gɔ inge dɛi? Kijɛ waja dɛi laa, deeru ma nɛ suguru ɛjii dɛɛru bɛɛlɛi e wɔɔ gɔ dɛi. 44E ba gɔ, wogɔ jinrun puu kuu baŋai. E, e ba bɛrɛ kijɛ ɛju kanran ibɛi. Tɔlɔ gɔ le baa, wo kai inɛ daanɛi. Naran wo le wɔlɔ gɔ digɛu, wo naran nɛ iŋiyɛntɛlu. Wo kakalu maŋanɛi. Iyaa kakalu ba gɔ woi. Kɔɔ sabu dɛi, waaru kakalu wo maŋajɛ, wo sɔɔ gɔ kuu womɔ le bɛɛjɛ. 45Kaa mu narain sɔɔjɔn dɛi e mu le gawaalɛi. 46Yɛnɛi, maa hakɛ turu kanraanbe ga, logoro ebe nɛ inɛ iŋi bɛɛjɛ gɔ aai? Aiwa, nɛɛ mu narain sɔɔjɔn ye, mu le gawaalɛ e wɔɔ gɔ inge dɛi? 47Inɛ Ama mɔi wɔɔ, Ama sɔɔ kekeŋiyɛnjɛ. Ei Ama mɔi laa. Kijɛ dɛi sɔɔ womɔ keŋiyɛɛnlɛ e wɔɔ gɔ woi.» 48Yesu kɔɔ gin’ wo sɔwaa, Yahutunw wo le saa gin: «Yɛnɛ, u dɛi sɔɔ emɛ sɔi gɔ, emɛ naran yasin. Naran go u lee, Samari bɛɛnw lee kɛkɛu. Naran go jinrun, kuu uwɔ nɛ yadaan.» 49Yesu saa: «Ai, jinrun, kuu ma nɛ daanla. Kaa mu, Ba Amai babauwɔn. Kaa e kai mui gailiyɛmɔuwɔi. 50Mu babai dɛnɛuwɔn ma ajubanɔugi. Birɛ wogɔ birɛnɛ yɔɔ. Baba mu le dagaa ma, dagalu ma, kɔɔbaŋa saliyɛ sɛɛu kɛjɛdo. 51Nɛɛ sɔɔ ɔn keŋiyɛin. Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, inɛ aai kanran, sɔɔ ma yagɛlɛ ye, wogɔ baŋa asuu yinwɛindolo.» 52Yahutunw wo le kijɛ gin: «Nɛɛ kai, jinrun, kuu uwɔ nɛ yadaan ga emɛ iyaaɲu. Yɛnɛ, Abarahamu yinwaain. Inɛ Ama titiyaanw wajunw gɔbe yinwaain. Kaa sɔɔ uwɔ inɛ gɛliyaajɛ asuu yinwɛɛnlɛ, u yingu ma? 53Kɔɔi ye emɛ ba Abarahamu wo yinwaain laa, u wo dɛi sigɛu ma? Inɛw Ama titiyaanw gɔbe yaa yinwaain. Kɔɔi ye ui aai ga lugaa sɛu?» 54Yesu saa kijɛ gi: «Kuu ma le mui mu sɔmɔjɛ ye, wogɔ kijɛ kanmai laa. Kaa mui sɔmɔnɛ gɔ, wogɔ mu Ba, Ama ebei e gɛɛjɛ gɔ woi. 55E woi inin. Kaa mu woi igii wɔun. Mu woi inɔn giyaajɔn ye, mu yaa e gin’ kakalu maŋanɛi biyɛdɔn. Kaa mu woi igii wɔun. Sɔɔ womɔ yagɛlɛun. 56E ba Abarahamu, aduna nɛ bai mu wɛɛido wo iyeido dɛi kinɛ ɛɛli le jowaa bee. Wo, bai wogɔ iyaa, kinɛ ɛɛliyɛmaabe.» 57Yahutunw gɔbe saa: «U nimɛ kanran inɛ anranguju pɛnumɔrɔn bɛɛlu gɔ, u Abarahamui iyaabeu ma?» 58Yesu saa kijɛ gi: «Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, Abarahamu wo biyɛmɔ nɛ, mu yɔɔun. Mu mui.» 59Kɔɔ gin’ wo sɔwaa, be tibu jeɲaa, woi kamadɛin ga bɛin. Kaa Yesu baŋiyaan, Ama Ginrun Diyɛ gɔ nɛ gowaai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\