LUKA 11

1Bai turu Yesu, yalu turu nɛ Ama gɛɛunbe. Waaru Ama gɛnyaan wo kilu le, jaŋu unrunw womɔ logoro nɛ turu baŋa gowaa, wo le ɔn gin’ gi: «Inɛw Baŋa, Jan Batise aŋai jaŋu unrunw womɔ bɛrɛ wo deeru gin’, bana Ama gɛɛnɲu emi deere.» 2Kɔɔ waaru le Yesu be le ɔn gin’ sɔi: «Waaru Ama e gɛɛnjɛ e ɔn gin’ gɛɛi: ‘Ba, boi uwɔ gaai biyɛmɔ, diinɛ uwɔ wɛɛmɔ. 3Bai tuturu pana emi baaido gɔ emi obo. 4Hakɛ emɛ yaabu kanran. Sabu emɛ yaa inɛw emɛ bɛrɛ hakɛ kanranw gɔbei yaabu kanraunwɔin. Emi subɔrɔmɔnɔu.’ » 5Yesu iyaa be le ɔn gin’ gi: «Logoro ebe nɛ, turu baŋa anrunge turu yasɛ ye, wo, wo anrunge kɔɔ bɛrɛ digɛtaŋu waaru le yaa, wo le ɔn gin’ sɔwaa: ‘Mu anrunge, u mu bɛrɛ buru guni taanu yeruge, 6sabu mu anrunge ana waja gowaa wiyaa ginrun ma nɛ yɔɔ, mu wo bɛrɛ kijɛ oboun turu kanran sɛlɔn.’ 7Wo kɔɔ gin’ wo giyaa, anrunge gɔ, ginrun unrunmɔ kɔlɔ nɛ tonu saa: ‘U mui ɔɲɔmɔnɔu! Ginrun mɔnɔgolo ma taan dadaga, unrunw ma lee, mu lee, emɛ diinyaain. U bɛrɛ buru obo dɛi mu ingele bɛɛidolɔn,’ giyaajɛ ye, 8mu e bɛrɛ tagauwɔn, be lɛi logoro nɛ anrunge too gɔ dɛi yagɔ baŋa ingele ga yabalu kanran, woi gɛɛn joo gɔ le ɔɲɔmaati dɛi, wo ingele ye, aŋai kai womɔ kilɛido gin’ wo bɛrɛ ohobodo. 9Kɔɔ dɛi mu e bɛrɛ tagauwɔn: Gɛɛin, e bɛbɛɛdei. Dɛnɛi, e ihiyedei. Mɔnɔgolo taan gɔ tɔgɔi, e dɛi pipinɛlɛdɛin. 10Inɛ gɛɛnjɛ, bɛbɛɛjɛ. Inɛ dɛnɛjɛ, ihiyedo. Inɛ taan tɔgɔjɛ wo dɛi taan pipinɛlɛdɛin. 11Kɔɔ gin’, logoro ebe nɛ banɛ yagɔ, aini womɔ wo bɛrɛ iiju gɛnyaanjɛ ye yuguru wo bɛrɛ obodo? 12Maa iyaa wo bɛrɛ ɛɲɛ talu selumaajɛ ye, woi mɔmiyɛn obodo? 13E inɛw mɔɲu gɔbe, unrunw ebe bɛrɛ kijɛ ɛju aŋai oboɲu igii wɔi ye, Ba Ama alagala nɛ daan gɔ, inɛw wo bɛrɛ gɛɛnw bɛrɛ kɔɔ dɛi sigɛ Kikinu Pilu oboidolo ma?» 14Kɔɔ onu nɛ Yesu, jinrun inɛ bɛrɛ sɔɔ sɔɔmɔbele turu, ainɛ turu kuu nɛ nanaa goonaabe. Ainɛ gɔ kuu nɛ jinrun gɔ goou wo digɛu, ainɛ gɔ sɔɔ sɔɔi tɔlaabe. Inɛw, wogɔ iyaa, be bɛrɛ ɛjii maunɛ kanraanbe. 15Kaa logoro bemɛ nɛ gamuu ɔn gin’ gɛɛubɛin: «Wo jinrunbe kuu baŋa, Belujebule gɔnrɔn le jinrun inɛw kuu nɛ nanu goonɔjɛ.» 16Iyaa, gamuu be Yesu pinɛ yɛnɛ ga, womaa Ama woi tii ye, unrunbe bɛrɛ wogɔ sɛɛrɛ, taanrinyɛn Ama bɛrɛ goi ye wɛɛjɛ le tagara gin. 17Kaa Yesu, kinɛ bemɛ ajubu igii bee dɛi, saa gi: «Laamu turu nɛ, inɛw gɔbe tunmɔ le jaiyaain ye, laamu bemɛ gɔ suiyiyaado. Iyaa, ginrun turu inɛw tunmɔ le jaiyaain ye, ginrun bemɛ gɔ yayanwando. 18Kɔɔ bana wɔɔ gin’, Setanu, kuu womɔ le jaiyɛuwɔ ye, laamu womɔ gɔ yani iŋi bɛɛdo? Sabu e maa Belujebule gɔnrɔn le jinrun inɛw kuu nɛ nanajɛ gi. 19Kaa iyaa, mu Belujebule gɔnrɔn le jinrunbe nanajɔn biyaai ye, nɛɛ e bɔɔnw gɔbe, jinrun inɛw kuu nɛ nana be goonɔjɛ gɔ, gɔnrɔn wogɔ, aa bei obaajɛ? Saliyɛ ebe be kiredo. 20Kaa mu Ama numɔ paŋa le jinrun inɛw kuu nɛ nana goonɔuwɔn biyaai ye, Ama diinɛ gɔ e bɛrɛ dɔwaai ga jugɔi. 21«Ainɛ gɔnrɔn sɛɛ, kɔmɔgelu gɛliyaa, ginrun unrunmɔ dɔmɔ biyaai ye, arusɛgɛ wo sɛɛ puu sɛɛu biyɛdo. 22Kaa inɛ wo dɛi sigɛ paŋa sɛɛ wiyaa, kuu womɔ nɛ sugaa gɔnrɔn biyaajɛ ye, kɔmɔgelu nɛ diyɛ womɔ daanaa wo sɛbe gɔbe puu ɛhɛlɛdo. Kɔɔ onu nɛ wo kijɛ ginrun baŋa bɛrɛ wo ɛlu gɔbe puu gagamalado. 23«Inɛ mu le tolo gɔ, inɛ wogɔ mu jaŋunɛi. Iyaa inɛ mui baru ye kijɛ yalu turu nɛ mɔɔnɔɔlɛ gɔ, giginɛgejɛ.» 24Yesu gimaa gi: «Jinrun inɛ kuu nɛ gowaai ye, jinrun gɔ yalu bii ye deeliyeɲu dɛnɛjɛ giye, olusolo nɛ yaa, wɛɛ, kanranjɛ. Deeliye yalu bɛɛlu kanraan ye, kijɛ wo gɛɛjɛ: ‘Yalu pɛi mu goi gɔ nɛ mu pilemɛ yayaadɔn.’ 25Kɔɔ gin’ pilemaa wiyaai ye, wo ginrun gɔ sɛmaa seisei, ɛjii yegeraa wo wɔnu tɛmɛjɛ. 26Kɔɔ waaru wo iyaajɛ, wo yaa ye, jinrun wo dɛi mɔɲu, jinrun waja sɔi dimɛrɛn ye jɛɛlɛjɛ. Be wooi puu wiyaain ye, inɛ gɔ kuu nɛ yindɛinyɛnɲu. Nɛɛ kai, inɛ gɔ bana, pɔɔlɔ mɔ gɔ dɛi mɔɲu biyɛjɛ.» 27Yesu, sɔɔ kɔɔ sɔɔu wo wɔu, mɔɔnu gɔ logoro nɛ, yaanran turu mii ɛɛn le sɔwaa gi: «Yaanran bɛrɛ uwɔ duiyaa, ui naraan aramɔnɛ gɔ, Ama wo yabu.» 28Kaa Yesu, yaanran gɔ le saa gi: «Ee, kaa kɔɔ dɛi sigɛ, inɛw Ama sɔɔ keŋi ye gɛliyɛɲu gɔbe, Ama be yabu.» 29Mɔɔnu gɔ woi gɔŋaa waaru bee le, Yesu, sɔɔ sɔɔi tɔlaa gi: «Kanɛ inɛw gɔbe, inɛw mɔɲubei. Be taanrinyɛn iye ibɛɛ wɔin. Kaa, inɛ Ama titiyainɛ Jonasu taanrinyɛn gɔi laa ye, sɛɛrɛ waja be bɛrɛ kanrun ye tagaraidenɛ. 30Bana Jonasu, Niniwe ana bɛɛnw bɛrɛ sɛɛrɛ diyɛi biyaabe gin’, Inɛ Aini gɔ, kanɛ inɛw gɔbe bɛrɛ sɛɛrɛ diyɛi bibiyɛdo. 31Kɔɔ gin’ Ama, aduna saliyɛ bai wo kireido, tɛŋurun gana ɔgɔyaanran gɔ, kanɛ inɛw gɔbe giru nɛ iŋi ye, bei jajarugado. Sabu wo yalu wage naa wage nɛ gowaa, Salomɔ hakilɛ sɔɔ gɔbe keŋiyɛin wiyaabe. Kaa yɛnɛi, ɔn nɛ wɔɔ baŋa gɔ, Salomɔ dɛi sigɛ. 32Iyaa Ama, aduna saliyɛ bai wo kireido, Niniwe ana bɛɛnw, kanɛ inɛw ɔnbe giru nɛ iŋi ye, bei jajarugadɛin. Sabu Niniwe bɛɛnw, Jonasu waaju ɛgaa, bana bemɛ dulomaabɛin. Yɛnɛi, ɔn nɛ wɔɔ baŋa gɔ, Jonasu dɛi sigɛ.» 33«Inɛ turu kanran lanpa yaun tanugaa ye, yalu babaŋa nɛ kunu ma, taju le kiyaa ye paja ma kanraanlɛ. Kaa lanpa tanugaa ye, inɛw ginrun gɔ nɛ yoonw gɔbe wijɛ womɔ iye ga, lanpa gɔi yalu wijɛ ɛjii wo obo bɛɛjɛ nɛ jeleɲu. 34«Giri uwɔ, goju uwɔ lanpai gin’ wɔɔ. Giri uwɔ sɛɛu wɔɔ biyaa ye, goju uwɔ puu wijɛ nɛ too. Kaa giri uwɔ sɛɛula biyaa ye, goju uwɔ ɔlɔ nɛ too. 35Wijɛ u nɛ too gɔ ɔlɔi biyɛnɔu ga, u kuu uwɔ kajuba. 36Lanpa dooro waaru ui wijɛmɔu wɔɔ le goju uwɔ puu bana doorojɛ gin’, kɔɔ gin’ goju uwɔ puu wijɛ nɛ too ye, yalu womɔ turu kanran nɛ ɔlɔ wɔlɔ ye, goju uwɔ puu wijaai bibiyɛdo.» 37Yesu kɔɔ gin’ sɔɔ sɔɔu wo wɔu, Parisiɛn turu wo bɛrɛ gɛnyaan, womaa ginrun unrunmɔ nɛ unrun le wɛɛ, naitege pana kaya gi. Yesu waaru ginrun gɔ nɛ wo yoi le, wo jaa kaya ga dɛinyaanbe. 38Kaa Yesu, atɛmu le kɛukɛu numɔ mɔŋɔlu go jaa kaya dɛinyaanbe dɛi, Parisiɛn gɔ bɛrɛ maunɛ biyaabe. 39Inɛw Baŋa kijɛ wo le gi: «Ɔnhɔn, e Parisiɛnbe, diikɔrɔi lee, baɲa lee bain go mɔŋaa ɛjɛmaa wɔi. Kaa kinɛ ebe kɔlɔ nɛ nabara sɔɔ lee, mɔmɔɲu lee jowaa wɔi. 40Ei inɛw bomɔgunw! Bain gɔ lee, kɔlɔ gɔ lee yegeraa bojonɛ gɔ Amai laa ma? 41Kɔɔ dɛi, dɛgugunw bɛrɛ gelu kijɛ nɔi ebe nɛ lee, baɲa ebe nɛ lee, kijɛ too gɔbe oboi. E kɔɔ gin’ kanranjɛi ye, kijɛ puu e dɛi ɛjaai bibiyɛdo. 42«Kaa e Parisiɛn gɔbe, bɔnrɔn e le yɔɔ. Sabu e nanaye lee, sadiŋɛ dɔgɔ uji uji kayɛrɛ nɛ e kunɔjɛ gɔbe puu lee, e jaka bemɛ gogoonɔjɛi. Kaa e teitai sɔɔ gɔbe lee, Ama ibɛɛ bii lee onu pajaati. Kaa jaka goonu gɔ pajalu go kijɛ sigɛ le kanraun jaain bee gɔbe bei. 43«E Parisiɛn gɔbe, bɔnrɔn e le yɔɔ. Sabu Ama gɛɛn ginrun nɛ, yalu inɛw ei iyeɲu nɛ dɛinyin dɛnɛjɛi. E iyaa taibe nɛ inɛw ei poonɔ ga e bɛrɛ saii ɛjii wɔɔ. 44Bɔnrɔn e le yɔɔ. Sabu e ɔnsain iyemɔɔlɛ gin’ wɔin. Inɛw jugɔlu go wogɔ kuu nɛ namanu galaɲu.» 45Kɔɔ waaru le, Ama tɔɔru deerenɛ turu Yesu le ɔn gin’ sai: «Jaŋudeerenɛ, sɔɔ gɔ aŋai u sɔɔu wɔɔ le kɛukɛu, u emi yaa duyɔuwɔu.» 46Kaa Yesu wo le saa gi: «E yaa, Ama tɔɔru jugɔnw gɔbe, bɔnrɔn e le yɔɔ. Sabu dɔɔ demɛ e inɛw bɛrɛ duduurɔjɛi, kaa e numɔ ii ebe le kanran wogɔ tabaidelei. 47Bɔnrɔn e le yɔɔ. Sabu pɔɔlɔ inɛw Ama titiyaanw gɔbe ɔnsain gɔbe e ujɔuwɔi. Kaa e babe bei dain. 48E kunrin e tirɛ anranw kijɛ kanrun gɔbe dɛi sɛɛrɛ goouwɔi. E sɔɔ bemɛ le kinɛ ebe aa ga tagarauwɔi. Sabu be pɔɔlɔ inɛw Ama titiyaanw gɔbei daabɛin, iyaa e ɔnsain bemɛ gɔbe ujɔuwɔi. 49Kɔɔ sabu dɛi Ama, hakilɛ womɔ le digɛu kijɛ gi: ‘Mu inɛw Ama titiyaanw lee, inɛw Kibɛru Ɛju taganw lee e bɛrɛ titiidɔn. Kaa e gamuui dadaadei, gamuui ɔhɔɲɔmɔdei.’ 50Kɔɔ gin’ aduna maŋi nɛ gowaa, iye wɛɛ dɔɔ, inɛw Ama titiyaanw ili togi gɔ puu, iye inɛw ɔnbe kuu nɛ sugodo. 51Abɛlu dain nɛ gowaa, Jakari nɛ wɛɛ dɔɔ, ili gɔ kuu ebe nɛ sugodo. Jakari kɔɔ, Ama Ginrun Diyɛ kɔlɔ gɔ nɛ, sadagadumu gɔ le bɛrii woi daabɛin. Naran go, ili wogɔ iye inɛw ɔnbe kuu nɛ sugodo. 52«Ama tɔɔru jugɔnw gɔbe, bɔnrɔn e le yɔɔ. Sabu jugɔ taan ii gɔ e gɛlɛ. E yooli. Iyaa inɛw yoi ibɛɛ wɔin gɔbe bɛrɛ yaa yoomɔɔlɛi.» 53Yesu, waaru yalu gɔ nɛ gowaa wo yaabe le, Ama tɔɔru deerenw gɔbe lee, Parisiɛn gɔbe lee, kuu womɔ nɛ ɛjii ɔgiyɛmɔi tɔlaabɛin. Sɔɔ joo le be Yesu aŋasaara ɛgu dɛnɛubɛin. 54Sɔɔ womɔ gɔ le digɛnu bana woi jaaraɲu bɛɛ ga be dɛnɛubɛin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\