LUKA 19

1Yesu, Jeriko ana nɛ yowaa kɛjaa galaube. 2Ainɛ turu, boi womɔ Jase gɛɛbɛin gɔ kɔɔ nɛ yabe. Wo sɛgu yabanw kuu baŋa turui bee. Iyaa, arusɛgɛ gaai yasɛbe. 3Wo Yesui aai ma iye ye jugɔ ibɛi bee. Nɛɛ mɔɔnu gɔ dɛi, iyaa wo inɛ dumii bee dɛi, Yesui iye bɛɛbele. 4Kaa Yesu, gaa na turu doɲu nɛ galaun jaan bee. Kɔɔ dɛi, wo giru go jɔbaa yaa, Yesu iye ga, gaa na kɔɔ kuu nɛ ulaabe. 5Yesu, waaru Jase yalu bee gɔ nɛ wo dɔi le, dogiyaa yɛnaa, ɔn gin’ sɔi: «Jase, u ɔgiri sugo. Sabu mu iye ginrun uwɔ nɛ ginrun sugo mu sugoun jaain wɔɔ.» 6Kɔɔ waaru le Jase ɔgu sugaa, wo kinɛ ɛɛli le ginrun unrunmɔ nɛ Yesui sɛgɛraabe. 7Inɛw kijɛ kɔɔ waaru be iye le, guguun gunwaan kijɛ be gi: «Wo ainɛ hakɛ kanrannɛ ginrun nɛ sugaa wɔɔ.» 8Kaa Jase ingelaa, kijɛ gi: «Mu Baŋa, yɛnɛ, mu arusɛgɛ ma pɛjɛrɛ turu gɔ dɛgugunw bɛrɛ ohobodɔn. Iyaa inɛw bɛrɛ nabara le kijɛ mu kanrun puu bɛrɛ, wogɔ sɔɔrɔ nai obodɔn.» 9Kɔɔ waaru le, Yesu wo le kijɛ gi: «Iye yayabu gɔ ginrun gonɔ ɔn nɛ yowaai. Sabu ainɛ ɔn yaa, woi Abarahamu ii tɔitɔii. 10Sabu Inɛ Aini gɔ, inɛw manaa wɔin gɔbe dɛnaa ye yabai wɛi.» 11Inɛw, Yesu sɔɔ sɔɔbe gɔ keŋiyɛunbɛin. Yesu, kɔɔ waaru le Jerusalɛmu ana le bɛrii bee dɛi, inɛw ajubu nɛ Ama diinɛ gɔ kowɛɛdo ga bɛin. Kɔɔ sabu dɛi Yesu sɔɔ sɔɔu gɛlɛu, taanrinyɛn turu be bɛrɛ daanbe. 12Kunrin, kijɛ wo gi: «Ɔgɔinɛ ii turu yabe. Wo gana wage nɛ, unruin ɔgɔ daanamaa ye, pilemu wɛɛdɔn ga yai. 13Kɔɔ gin’ wo yaamɔ nɛ birɛbirɛnw womɔ, inɛw pɛlu boonaa, kange buudu pɛlu be tuturu numɔ nɛ kunaa, be le kijɛ wo gi: ‘Pilemu ye mu wɛɛido baa, e wogɔ le tɔŋu tɔŋɔi.’ 14Kaa tɔgu womɔ inɛw gɔbe woi ibiliyaa, be onu womɔ nɛ inɛw tiyaa, kijɛ be gi: ‘Emɛ ainɛ ɔin ɔgɔnɛ emɛ biyɛ ga ibɛlain.’ 15«Kaa ɔgɔ woi daani onu nɛ, waaru pilemaa wo wɛi le, be tuturu puu tɔŋu tɔŋaa, aŋai tinɛ be bɛi gɔ jugɔ ga, wo birɛbirɛnw bɛrɛ buudu wo gamulu gɔbei boonɔmaa jɛɛlaabe. 16Pɔlɔ baŋa wiyaa, ɔn gin’ gi: ‘Mu baŋa, kange buudu uwɔ gɔ, pɛlu waja tinɛ biyaajɛ.’ 17Wo baŋa saa gi: ‘Ɛjii wɔɔ. U birɛbirɛnɛ ɛjui. Nɛɛ, u kijɛ dagi nɛ sɔɔ turu baŋai biyaabeu. Kɔɔ sabu dɛi, ana diyɛ pɛlu kuu baŋai biyɛ.’ 18«Iyaa, birɛbirɛnɛ lɛiye gɔ wiyaa, kijɛ gi: ‘Mu baŋa, kange buudu uwɔ gɔ, numɔrɔn waja tinɛ biyaajɛ.’ 19Wo baŋa gɔ aŋa womɔ saa gi: ‘U kanran, ana diyɛ numɔrɔn kuu baŋai biyɛ.’ 20«Kɔɔ onu nɛ birɛbirɛnɛ waja wiyaa, kijɛ gi: ‘Mu baŋa, kange buudu uwɔ gɔ unwɔ. Mu woi sɔi nɛ munaa gɛlɛbɔn. 21Ui inɛ nawin dɛi mu liyaaun. U kijɛ duunɔlu u wɔɔ gɔ jejeɲɛjɛu, iyaa kijɛ u tɔɔlu gɔi gɛgɛlɛjɛu.’ 22Wo baŋa gɔ saa gi: ‘Aŋa sɛɛrɛ uwɔ le kɛukɛu mu saliyɛ uwɔ kikirɛdɔn. Birɛbirɛnɛ mɔɲu! Mui inɛ nawin, kijɛ mu duunɔlu gɔ jejeɲɛjɔn, iyaa, kijɛ mu tɔɔlu gɔi gɛgɛlɛjɔn ga u igii beu. 23U inge dɛi kange buudu ma kɛɛlɛ tɔŋutɔŋɔw numɔ nɛ kunɔlu kanrun ma? Kunrin waaru pilemaa mu wiyaa le, buudu gɔ tinɛ womɔ le yayababɔn.’ 24Kɔɔ gin’ kuu baŋa gɔ inɛw kɔɔ nɛ bɛin gɔbe le ɔn gin’ gi: ‘E kange buudu wo sɛɛ gɔ wo bɛrɛ ɛlɛ ye, pɛlu sɛɛ baŋa bɛrɛ oboi.’ 25Inɛw gɔbe saa gin: ‘Emɛ baŋa, wo kange buudu pɛlu baa yasɛ!’ 26Wo saa: ‘Mu e bɛrɛ tagauwɔn, inɛ kijɛ sɛɛ bɛrɛ, baraa ye ohobodɛin. Kaa, inɛ kijɛ sɛlɛ gɔ, gaila wo sɛɛ gɔ yaa wo bɛrɛ ɛhɛlɛdɛin. 27Nɛɛ, jaŋuw ma gɔbe, inɛw mui ɔgɔnɛ bemɛ biyɛ ga yabanɛ gɔbe, bei ɔn nɛ jɛɛlu ye, giru ma nɛ sɛnwɛin.’ » 28Kɔɔ gin’ be le sɔwaatiyaa, Yesu Jerusalɛmu yaa ga mɔɔnu gɔ giru nɛ yowaabe. 29Wo waaru tetemɛ Oliwe gɛɛɲu gɔ sibɛ go, Bɛtupaje ana lee, Betani ana lee wo bɛruni le, wo jaŋu unrunw womɔ lɛi, giru bemɛ nɛ tiiu, 30be le kijɛ wo gi: «Giru ebe nɛ ana kowɔɔ kɔɔ nɛ yaai. Kɔɔ nɛ dɔwaajɛi ye, jandulu borogo kuu womɔ nɛ inɛ yaŋiyɛntɛlu turu wo kɔmɔnu, e tɛtɛmɛdei. E woi kɔmɔlaajɛi ye, ɔn nɛ jɛɛlɛi. 31Inɛ turu e bɛrɛ selumaa, ebaa inge dɛi jandulu gɔi kɔmɔlɔjɛi ma giyaajɛ ye, e Inɛw Baŋa kai yasɛ gɛɛi.» 32Inɛw tiin gɔbe yaa, Yesu bana sɔi gin’ tee tɛmaabɛin. 33Jandulu borogo gɔ kɔmɔlɔu be wɔu, jandulu bɛɛnw gɔbe bemaa inge dɛi jandulu borogo kɔɔi kɔmɔlɔuwɔin ma selumi. 34Be saa, Inɛw Baŋa kai yasɛ dɛi gin. 35Be kɔɔ gin’ jandulu gɔi Yesu bɛrɛ jɛɛlaabɛin. Be sɔi bemɛ jandulu gɔ kuu nɛ jabaa, Yesui kuu gɔ nɛ yaŋiyɛnmaabɛin. 36Yesu wɛɛu wo wɔu, inɛw, sɔi bemɛ oju gɔ nɛ abaraubɛin. 37Waaru Yesu, Jerusalɛmu le wo bɛruni le, Oliwe tetemɛ jajabu yalu susugi gɔ nɛ waaru wo dɔi le, Yesu jaŋu unrunw mɔɔnu joo gɔ, taanrinyɛn be iyaabe gɔbe puu dɛi, be kinɛ ɛɛlu lee, mii diyɛ lee Ama boi sɔmɔu, 38kijɛ be gɛɛbe: «Inɛw Baŋa Ama boi le ɔgɔnɛ wɛɛjɛ gɔ, duba wo le biyɛmɔ. Alagala nɛ jamu biyɛmɔ. Daa go alagala nɛ baba gɔ Ama mɔi biyɛmɔ.» 39Parisiɛnbe gamuu, mɔɔnu gɔ nɛ tobɛin gɔbe, kijɛ Yesu le be gi: «Jaŋudeerenɛ, u jaŋu unrunw uwɔ gɔbei ganwan.» 40Kaa Yesu aŋa bemɛ saa gi: «Mu e bɛrɛ tagauwɔn, inɛw ɔnbe kelemu biyaain ye, tibu gɔbei kɔun kɔnwɔndɛin.» 41Waaru Jerusalɛmu wo bɛruni le, ana gɔi iyaa, Yesu wo dɛi sɔmiyaan, 42kijɛ wo gi: «U kanran, iye bai ɔn le kijɛ kanrun ye jamu u bɛɛido gɔ igii beu ye koi bee. Kaa, kanɛ kijɛ kɔɔ giru uwɔ nɛ babaŋa. 43Kaa bai u dɛi yawɛɛjɛ, jaŋuw uwɔbe sibɛ uwɔ puu gɔgɔŋɔdɛin. Be ana gɔ nɛ inɛ yoomɔidenɛ, inɛ goomɔidenɛ. Iyaa, sibɛ uwɔ wooi nɛ inɛw u le jaiyɛ ga wɛwɛɛdɛin. 44Be ui lee, unrunw uwɔ u nɛ toin gɔbe lee sɛɛu gagajadɛin. Be u nɛ tibu tunmɔ kuu nɛ timɛ ye pajaidenɛ. Sabu u bai Ama ui yɛnɛi wɛi gɔ jugɔlu.» 45Yesu, waaru Ama Ginrun Diyɛ gɔ nɛ wo yoi le, inɛw dɔnrun dɔnrɔnw gɔbei nanaa goonɔu, 46be le kijɛ gi: «Ama Dɔn nɛ tɔŋaaɲu: “Ginrun ma gɔ, amagɛɛn yalui biyɛdo.” Kaa e kai, gugunyɔnw kɔmɔi bojaa sɛi.» 47Kɔɔ gin’ Yesu, bai puu Ama Ginrun Diyɛ gɔ nɛ inɛwin deereube. Kaa Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔw kuu bɛɛnw gɔbe lee, Ama tɔɔru deerenw gɔbe lee, inɛw kuu bɛɛnw gɔbe lee, woi daa ga dɛnɛubɛin. 48Kaa be bana wogɔ kanranɲu bɛɛnɛ. Sabu inɛw gɔbe puu Yesu sɔɔ gɔ ɛjii keŋiyɛunbɛin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\