LUKA 23

1Inɛw gɔbe puu ingelaa, be Yesui Pilate bɛrɛ jɛɛlaabɛin. 2Be ɔn gin’ woi jaarai tɔlin: «Emɛ ainɛ ɔn tɔgu emɛ inɛw lelemɔu wo wɔu tɛmaabɛin. Wo Rɔmɛ ɔgɔnɛ diyɛ gɔ bɛrɛ sɛgu tujɔnɔu ga inɛw tɛŋɛuwɔ. Iyaa unruin Ama Yabanɛ Diyɛ tii gɔi ga, ɔgɔnɛi ga gɛɛjɛ.» 3Pilate Yesui selumaa gi: «Ui Yahutunw ɔgɔnɛi ma?» Yesu aŋa womɔ saa gi: «Wogɔ u gi.» 4Pilate, Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔw kuu bɛɛnw gɔbe lee, mɔɔnu gɔ lee le kijɛ gi: «Mu kai ainɛ ɔn kuu nɛ kijɛ dɛi jarugu duurɔɲu iyelun.» 5Kaa be iyaa gimaa gimaa sɔwaa, kijɛ be gi: «Wo gana emɛ wooi nɛ deeru womɔ le inɛwin suurouwɔ. Galile gana nɛ tɔlaa, kanɛ yalu ɔn nɛ baa wiyaa dɔwaai.» 6Pilate, waaru Galile gana boi wo ɛgu le, wo ainɛ gɔ Galile bɛɛnnɛi ma selumu. 7Waaru Yesu, Ɔgɔnɛ Herɔde laamu nɛ too ga Pilate ɛgu le, wo woi Herɔde bɛrɛ tiimaabe. Herɔde, bai wogɔ Jerusalɛmu ana gɔ nɛ yatobe. 8Waaru Yesui wo iye le, Herɔde kinɛ ɛjii ɛɛliyaabe. Sabu wo Yesu sɔɔ be sɔɔu ɛgaabe, iyaa, wo tanwaain, Yesui bana iyeɲu dɛnɛube. Ajubu womɔ nɛ, Yesu, giru womɔ nɛ taanrinyɛn birɛ turu bibirɛdo ga bee. 9Kɔɔ dɛi Herɔde, Yesu bɛrɛ selumu joo joo selumaabe. Kaa Yesu aŋa womɔ turu kanran saalu. 10Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔw kuu bɛɛnw gɔbe lee, Ama tɔɔru deerenw gɔbe lee, kɔɔ nɛ iŋiyaan, Yesui ɛjii jaaraubɛin. 11Herɔde, sɔludasu unrunw womɔ gɔbe le Yesui yamurinyɛnmaabe. Woi yau kanraan, arugoi ɛju naa ɛju woi goraa, kɔɔ onu nɛ Pilate bɛrɛ woi pilemaa tiyaabe. 12Herɔde lee, Pilate lee, laa inɛw jaŋuwin bɛin gɔbe, bai wogɔ, be lɛi anrungei bii. 13Pilate, Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔw kuu bɛɛnw gɔbe lee, Yahutunw inɛw giru toin gɔbe lee, mɔɔnu gɔ lee, bei boonaa jɛɛlaa, 14be le ɔn gin’ sɔi: «E ainɛ ɔn mu bɛrɛ jɛɛlaabei, womaa inɛwin suurouwɔ gin. Kaa mu kuu ma le giru ebe nɛ wo bɛrɛ selumaabɔn. Kaa kijɛ dɛi woi jaarau e wɔɔ gɔbe sɔɔ turu kanran mu wo nɛ tɛmɛlun. 15Herɔde kanran, mɔɲu wo le tɛmɛlu, sabu wo pilemaa, woi emɛ bɛrɛ tiyaabe. Yɛnɛi, kijɛ yiun wo le dagaa turu kanran wo kanranlu. 16Kɔɔi biyaa ye, mu woi bɔɔniyɛn le lagamaatiyaa ye, woi paja ye yayaamɔdɔn.» [ 17Taŋagalu janwan wooi nɛ Pilate, kajuginɛ turu be bɛrɛ wo pajaun jaain bee.] 18Be wooi kubɔ tunmɔ kɔnwaan, kijɛ be gi: «Ɔn baŋai daa ye, Barabasui emɛ bɛrɛ paja.» 19Barabasu kɔɔ, ana gɔ nɛ murutu sɔɔ biyaa wo kanran, woi sɔɔ wogɔ nɛ yatobe dɛi, iyaa inɛ turu daabɛin dɛi, kaju nɛ woi kuni. 20Pilate, Yesui pajaa ye yaamɔ ga kinɛ womɔ nɛ yatobe dɛi, wo iyaa, mɔɔnu gɔ le sɔɔ sɔwaabe. 21Kaa mɔɔnu gɔ kɔnwaan, ɔn gin’ gɛɛbe: «Woi pɛgɛ ye daa, baga nɛ woi pɛgɛ ye daa!» 22Kubɔ taaniye gɔ, Pilate be bɛrɛ selumaa gi: «Kɔɔi ye, inɛ ɔn mɔɲu ingei kanrun ma? Mu kijɛ yiun wo le dagaa turu kanran wo nɛ iyelun. Kɔɔi biyaa ye, waaru woi bɔɔniyɛn le lagamaa mu tiyaajɛ onu nɛ, mu woi paja ye yayaamɔdɔn.» 23Kaa be mii diyɛ le gimaa gimaa ye, Yesui pɛgɛ ye daa ga gɛɛubɛin. Kɔɔ gin’ sɔɔ bemɛ gɔ yowaabe. 24Pilate kijɛ be dɛnɛu bee gɔ kakanrandɔn gi. 25Ainɛ, ana nɛ sɔɔ ingelaabe dɛi lee, inɛ daabɛin dɛi lee kaju nɛ kunaa sɛbɛin gɔ ainɛ paja ga be dɛnɛbe gɔ, woi be bɛrɛ pajaatiyaa, Pilate, bemaa diŋɛ bemɛ kanran ga Yesui numɔ bemɛ nɛ kunaabe. 26Sɔludasu unrunw gɔbe Yesui dimɛraan yaaubɛin. Waaru be yaabe le, be Sirɛnɛ ana ainɛ turu, boi womɔ Simɔ gɛɛbɛin gɔ, olu gowaa wɛɛu wo wɔu sɛgɛraabɛin. Be woi aa, Yesu baga jai gɔ, wo bɛrɛ duuraa, Yesu onu nɛ woi dimiyɛnmaabɛin. 27Inɛw kulɔ joo Yesui dimiyaan yaaubɛin. Logoro bemɛ nɛ yaanw, Yesu dɛi pii piiun, gegeɲɛ baaubɛin. 28Yesu be sibɛ go kigelemaa kijɛ gi: «Jerusalɛmu unrunw yaanw gɔbe, e kuu ma nɛ pii piinɔugi. Kaa kuu ebe dɛi lee, unrunw ebe dɛi lee piin. 29Sabu yɛnɛi, bai yawɛɛjɛ, inɛw ɔn gin’ sɔɔdɛin: ‘Yaanw gunu gɔbe lee, yaanw unrunw narantɛnɛ gɔbe lee, unrunw aramɔtɛnɛ gɔbe lee, Ama be yabu.’ 30Inɛw kɔɔ waaru le kokoobe le ɔn gin’ sɔɔdɛin: ‘Kuu emɛ nɛ bagu sugoi.’ Iyaa, dudumu gɔbe le kijɛ be gɛɛido: ‘Emi dɛbɛi.’ 31Sabu tinrun ɔru bɛrɛ kijɛ kɔɔbe kanraunwɔin ye, tinrun maa bɛrɛ yani bibiyɛdo ma?» 32Waaru tutunmɔ gɔ le, inɛw mɔɲu kanranw lɛi yaa, Yesu le baraa ye bei daa ga dimɛraan yaaubɛin. 33Yalu, boi gɔ Kuu Togolo gɛɛɲu gɔ nɛ waaru be dɔi le, Sɔludasu unrunw gɔbe, Yesui kɔɔ nɛ inɛw lɛi mɔɲu kanranw gɔbe le baga jaibe nɛ pɛgaabɛin. Mɔɲu kanrannɛ turu gɔ, Yesu numɔ iin sibɛ nɛ pɛgaabɛin. Lɛiye gɔ numɔ nana womɔ sibɛ nɛ pɛgaabɛin. 34Yesu, Ama bɛrɛ kijɛ gi: «Ba, u bei yaabu kanran, sabu be kijɛ be kanranjɛ gɔ paamaanɛ.» Sɔludasu unrunw gɔbe, keriteŋu le Yesu sɔi gɔbei gamalaabɛin. 35Inɛw kɔɔ nɛ iŋiyaan, waaru yɛnɛu be bee le, Yahutunw inɛw giru toin gɔbe Yesui yamurinyɛnmɔu, kijɛ be gɛɛbe: «Wo inɛwin yabaabe. Nɛɛ, Ama Yabanɛ Diyɛ tii gɔ woi ye, Ama inɛ yɛmu gɔ woi ye, wo kuu womɔ yaba!» 36Sɔludasu unrunw gɔbe yaa, Yesui yau kanraunbɛin. Kɔɔ gin’ be genɛ womɔ nɛ dɔwaa, wo bɛrɛ resɛndii ilɛ aaun obou, 37kijɛ be gɛɛbe: «Ui Yahutunw ɔgɔnɛi ye, u turu kuu uwɔ yaba.» 38Yesu baga jai kuu gɔ nɛ ɔn gin’ tɔŋaa bojaa yasɛbɛin: “Inɛ ɔn Yahutunw ɔgɔnɛi.” 39Inɛw mɔɲu kanranw baga nɛ pɛgaa bɛin gɔbe logoro nɛ turui, Yesui duyɔu, kijɛ wo gɛɛbe: «Ama Yabanɛ Diyɛ tii gɔ ui laa ma? Aiwa, kuu uwɔ yabaa ye emi kanran yaba.» 40Kɔɔ waaru le, mɔɲu kanrannɛ lɛiye gɔ, wo bɔɔnɛ gɔi ganwaan, kijɛ wo gi: «U Ama giri liyɛɛlɛu ma? U lee, wo lee tujɔ tunmɔ gɔ bɛɛuwɔi. 41Emɛ kai, kijɛ emɛ kanrun tujɔi bɛɛuwɔin. Wogɔ emɛ le dagaa. Kaa ainɛ ɔn kijɛ mɔɲu turu kanran kanranlu.» 42Kɔɔ onu nɛ wo Yesu le ɔn gin’ sɔi: «Waaru pilemaa ɔgɔ uwɔ nɛ u wɛɛido gɔ le, u mui naŋanɔu.» 43Yesu aŋa womɔ saa gi: «Mu naran go u bɛrɛ tagauwɔn, iye tee u mu le alujɛnɛ nɛ bibiyɛdou.» 44Nɛɛ, naitege waaru gin’ wo dɔwaa, digɛnai, lɛɛrɛ taanu waaru yai dɔɔ baa, gana gɔ puu nɛ ɔlɔ biyaabe. 45Nai wijɛ doorobele. Kɔɔ waaru le Ama Ginrun Diyɛ gɔ nɛ kɛju sɔi gɔ, logoro gɔ nɛ tee kaaraai. 46Yesu, mii diyɛ le ɛɛnnaa kɔnwaan, ɔn gin’ gi: «Mu Ba, mu kikinu ma numɔ uwɔ nɛ sagu gawarauwɔn.» Yesu sɔɔ kɔɔ giyaatiyaa kinrun gowaai. 47Sɔludasu suŋu kuu baŋa gɔ, sɔɔ bii gɔ iyaa, Amai sɔmɔu kijɛ wo gi: «Naran go, ainɛ ɔn inɛ teitai beei.» 48Mɔɔnu giri yɛnu dɛi mɔrinyaan bɛin gɔbe, kijɛ bii gɔ waaru be iye le, gegeɲɛ baa baa ginrun yain. 49Inɛw Yesui igii bɛin gɔbe lee, Galile gana nɛ waaru wo goi le baa yaanw onu womɔ nɛ dimɛbɛin gɔbe lee wagee iŋiyaan, kijɛ kɔɔbe yɛnɛubɛin. 50Kɔɔ gin’ ainɛ turu, Yahutunw ana Arimate bɛɛnnɛ, boi womɔ Josɛpu gɛɛɲu gɔ yabe. Wo ainɛ ɛju, teitai beei. Ama diinɛ wɛɛido gɔ ɛjii yadɔmɔbe. Halu wo Yahutunw badubadanw diyɛnw logoro nɛ turui gɔ woi bee kanran, wo wo bɔɔnw sɔɔ gɔ lee, kanran bemɛ gɔ lee le yabalu. 52Josɛpu gowaa, Yesu yiun gɔ unrun bɛrɛ obu bojomɔ ga, Pilate bɛrɛ gɛɛin yaabe. 53Josɛpu, Yesu yiun gɔ baga jai nɛ sunugaa, bojo kunaa, dumɔ nɛ ɔnsain tɔgɔraaɲu nɛ yaa boju. Ɔnsain wogɔ nɛ inɛ turu kanran duunɔtɛnɛ bɛin. 54Bai wogɔ deeliye bai dɛi yeguru kunɔɲu bai bee. Deeliye bai tɔlɔgu waaru gɔ bɛruniyaan yaabe. 55Yaanw, Galile gana nɛ gowaa, Yesui dimiyaan wɛin gɔbe, Josɛpu le yabɛin. Be ɔnsain gɔ lee, Yesu yiun gɔ bana wogɔ nɛ duuni gɔ lee iyaabɛin. 56Kɔɔ onu nɛ be pilemaa ginrun yaa, nii pariyɛɲu jiɲu ɛju lee, lajukɔrɔ lee, yiun gɔ dɛi yegeraabɛin. Tɔɔru gɔ le kɛukɛu, yaanw gɔbe, deeliye bai birɛ birɛnɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\