LUKA 5

1Yesu, dibe diyɛ, Jenɛsarɛtu dibe gɛɛɲu gɔ genɛ gɔ nɛ iŋiyaan, Ama sɔɔ tagaube. Inɛw joo tunmɔi damau, sɔɔ womɔ keŋiyɛn ga, woi gɔŋaa gɛlɛbɛin. 2Yesu, kɔɔ waaru le diikoro lɛi, dibe diŋirun nɛ be wɔu iyaabe. Iiju aanw gɔbe diikoro gɔ nɛ gowaa, jɔɔ bemɛ mɔŋɔubɛin. 3Yesu, diikoro turui gɔ nɛ yowaabe. Diikoro wogɔ Simɔ mɔi bee. Wo Simɔ bɛrɛ selumaa, womaa gaila dii diŋirun gɔ le diikoro gɔi wageniyɛnmɔ gi. Kɔɔ onu nɛ, wo diikoro gɔ nɛ dɛinyaan, mɔɔnu gɔi Ama sɔɔ deereube. 4Waaru sɔɔ sɔwaa wo kilu le, wo Simɔ le kijɛ gi: «U diikoro uwɔ gɔ dii too gɔ nɛ jɛyaa, kɔɔ onu nɛ iiju aa dɛi, jɔɔ ebe kamu kunɔi.» 5Kaa Simɔ, Yesu aŋa saa gi: «Mu baŋa, emɛ birɛ birɛu baa yaabɛin, kaa kijɛ turu kanran bɛɛnɛ. Kaa sɔɔ uwɔ dɛi mu jɔɔ gɔbe kamu kukunɔdɔn.» 6Waaru kunrin be kanrun le, be iiju gaai aabɛin. Kɔɔ dɛi jɔɔ bemɛ puloi tɔlaabe. 7Be, be bɔɔnw diikoro waja gɔ nɛ tobɛin gɔbei unrunbei bara dɛi numɔ le boonaabɛin. Be wiyaa, diikoro lɛi gɔ puu nɛ iiju joonaabɛin. Kɔɔ dɛi diikoro bemɛ gɔ piriye ga bee. 8Simɔ Piɛru, waaru sɔɔ kɔɔ wo iyi le, wo Yesu kubɔsɔrɔ nɛ numaa sugaa, wo le kijɛ gi: «Inɛw Baŋa, u genɛ ma nɛ dɔrɔ goo, sabu mui inɛ hakɛginɛi.» 9Sabu iiju kɔɔ baa be ai gɔ dɛi, Simɔ lee, inɛw wo le bɛin gɔbe puu lee bɛrɛ maunɛ bee. 10Iyaa, Jake lee, Jan lee, Sebede anranw unrunw gɔbe, Simɔ le bariyaa iiju aaubɛin gɔ, be bɛrɛ yaa maunɛ biyaabe. Kɔɔ waaru le, Yesu, Simɔ le sɔwaa gi: «U liyɛnɔu. Kanɛ ɔn nɛ tɔlaa ye, waja u inɛ aanɛi bibiyɛdou.» 11Be kɔɔ gin’ diikoro gɔbe dii diŋirun gɔ nɛ dɔɔnaa dii gɔ nɛ biɲaa goonaatiyaa, kijɛ wooi pajaatiyaa, Yesui dimiyaanbɛin. 12Yesu, ana turu nɛ tobe. Ana wogɔ nɛ ainɛ nɛwɛn saii aa bee turu yabe. Waaru Yesui wo iyi le, wo giru womɔ nɛ tuŋiyaan, girupala minɛ nɛ dujaa, wo bɛrɛ gɛnyaan kijɛ gi: «Mu Baŋa, u ibɛɛ wɔu ye, nɛwɛn ma gɔ ɛjɛmɔ bɛbɛɛdou.» 13Yesu, numɔ wajaraa, ainɛ gɔi tabaa kijɛ gi: «Mu ibɛɛ wɔun. Ui ɛjaai biyɛ.» Yesu kunrin gɛɛu wo digɛu, nɛwɛn gɔ wo nɛ gowaai. 14Kɔɔ onu nɛ, Yesu, ainɛ gɔ bɛrɛ tɔɔraa, womaa inɛ turu kanran bɛrɛ taganɔu gi. Kaa wo le sɔwaa gi: «U yaa ye, Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔnɛ bɛrɛ ui tagara. Kɔɔ onu nɛ, ui naran go bajaai ga, inɛw puu bɛrɛ sɛɛrɛi biyɛ ga, Mɔise, ɛjɛmu dɛi sadaga tɔɔru gɔ, wogɔ goonɔ.» 15Yesu boigoo bariyɛ bariyɛ yaaube. Inɛw mɔɔnu joo sɔɔ womɔ keŋiyɛn dɛi lee, iyaa jiun bemɛ bajamɔ dɛi lee, wo bɛrɛ wɛɛubɛin. 16Kaa wo Ama gɛɛn dɛi, yalu babaŋa nɛ yaaube. 17Bai turu, Yesu, inɛw bɛrɛ waaju tagaube. Parisiɛnbe lee, Ama tɔɔru deerenw lee kɔɔ nɛ yadaanbɛin. Be Galile lee, Judea lee gana nɛ, ana dɛin dɛin nɛ gowaa, iyaa Jerusalɛmu nɛ lee, gowaa wɛin. Jiungunw gɔbe bajuga ga, Inɛw Baŋa Ama gɔnrɔn gɔ, Yesu le bee. 18Inɛw, ainɛ goju sanaai turu, pɛnrɛnpanran le duiyaa, jɛɛlaabɛin. Be ainɛ gɔ Yesu ginrun tobe gɔ nɛ kunaa ye, giru womɔ nɛ duunɔ ibɛɛ bɛin. 19Kaa, mɔɔnu gɔ gabaai gɔ digɛu, be wo bɛrɛ bana dɔɔɲu sɛbenɛ. Be dala gɔ nɛ ulaa, dala gɔ tɔgɔraa, jiunginɛ gɔi pɛnrɛnpanran womɔ le, boonɔ gɔ nɛ mɔɔnu gɔ logoro nɛ Yesu yalu bee gɔ nɛ tee yasunugin. 20Kɔɔ gin’ be kanraan, Yesu, inɛw gɔbe aŋai wo le gawaa be wɔɔ gɔ iyaa, ɔn gin’ jiunginɛ gɔ le gi: «Banrunge, hakɛ uwɔ u bɛrɛ yaabu kanraantin.» 21Ama tɔɔru deerenw gɔbe lee, Parisiɛn gɔbe lee, kinɛ bemɛ nɛ ɔn gin’ gɛɛbɛin: «Inɛ Ama boi yamalanɛ kɔɔ aai ma? Amai laa ye, inɛ aa, hakɛ yaabu kanrun bɛɛjɛ?» 22Kaa Yesu, kinɛ bemɛ ajubu jugaa, be le ɔn gin’ sɔi: «Inge dɛi e kinɛ ebe nɛ ajubu kɔɔ ajubauwɔi? 23Ainɛ ɔn womaa, hakɛ womɔ wo bɛrɛ yaabu kanraantin aŋa le gɛɛ lee, womaa, ingele ye yoi yaa gɛɛ lee, kolɛi logoro nɛ, yagɔ naaran? 24Kaa Inɛ Aini gɔ, aduna nɛ inɛw bɛrɛ hakɛ bemɛ yaabu kanranɲu gɔnrɔn yasɛ, e bɛrɛ jugɔmɔdɔn.» Kɔɔ gin’ giyaatiyaa, Yesu, ainɛ goju sanaa bee gɔ le ɔn gin’ gi: «U le gɛɛjɔn, ingele, pɛnrɛnpanran uwɔ jeɲɛ, ginrun uwɔ nɛ yaa.» 25Yesu kɔɔ gin’ wo giyaa, ainɛ gɔ ɔgu kɛu ingelaa, pɛnrɛnpanran womɔ jeɲaa, inɛw puu giru nɛ Amai dooromɔu, gowaa, ginrun yinyai. 26Sɔɔ gɔ inɛwin ɛjii maunɛ kanraanbe. Be ɛjii liyaa, Ama boi sɔmɔu, ɔn gin’ gɛɛbɛin: «Emɛ iye, sɔɔ taanrinyɛn iyaaɲu.» 27Kɔɔ onu nɛ, Yesu gowaa, sɛgu yabanɛ turu boi womɔ Lewi gɛɛbɛin gɔ, sɛgu yabu yalu nɛ wo daaun iyi. Yesu, wo le sɔwaa gi: «Wɛɛ mui dimiyɛn.» 28Kɔɔ waaru le, Lewi, kijɛ wooi pajaatiyaa, ingelaa, Yesui dimiyaanbe. 29Lewi, Yesu dɛi jaa diyɛ, ginrun unrunmɔ nɛ yegeraabe. Wogɔ nɛ sɛgu yabanw joo lee, inɛw waja joo lee, jaa kaya ga be le yadaanbɛin. 30Parisiɛnbe lee, Ama tɔɔru deerenw bemɛ gɔbe lee guguun gunwaan, Yesu jaŋu unrunw le kijɛ be gi: «Inge dɛi e sɛgu yabanw lee, inɛw boi mɔɲu bemɛ gowaa wɔin wajabe lee le mɔrinyaan, jaa kayauwɔi?» 31Yesu aŋa bemɛ saa gi: «Inɛw sɛɛu wɔin gɔbe, jɔŋujɔŋɔnɛ kai sɛnɛ. Inɛw jiungunw, jɔŋujɔŋɔnɛ kai be sɛɛ. 32Mu, inɛw teitai wɔin dɛi wɛɛlun. Kaa, inɛw hakɛ kanranw bemaa bana bemɛ dulomɔ ga bei tagai wɛiun.» 33Kɔɔ onu nɛ, inɛw, Yesu le ɔn gin’ gin: «Jan Batise jaŋu unrunw gɔbe lee, Parisiɛnbe jaŋu unrunw gɔbe lee, waaru joo aŋa papagaɲu, Ama gɛgɛɛnɲu. Kaa jaŋu unrunw uwɔ gɔbe kakayaɲu, nɔnɔɔɲu.» 34Kɔɔ gin’ be sɔwaa, Yesu aŋa bemɛ ɔn gin’ sai: «Purupagu bai gɔ, akana anrunge gɔbe, akana le wɔnu, be bɛrɛ aŋa pagamɔ bɛbɛɛdei ma? Asuu! 35Kaa, bai yawɛɛjɛ, akana gɔ be le kabugutiidɛin. Be bai wogɔbe le aŋa papagadɛin.» 36Yesu iyaa, kɔɔ kuu nɛ gimaa, taanrinyɛn waja ɔn gin’ dain: «Inɛ turu kanran sɔi kana nɛ sɔi pɛlɛ ye, sɔi pɛi kole daŋaalɛ. Wogɔ gin’ kanraanjɛ ye, wo sɔi kana gɔ kaaraa yamalaati, iyaa yɛnaa ye, sɔi kana gɔ sɔi pɛi gɔ nɛ daŋaaɲu ye, yegiyeidolo. 37Iyaa, kɔɔ gin’, inɛ turu kanran kɔɲɔ ilɛ umulu pɛibe nɛ kunɔɔlɛ. Wogɔ gin’ kanraan ye, kɔɲɔ gɔ waaru ilɛnu wo yaajɛ, umulu gɔbei popojomɔdo, kɔɲɔ gɔ totogiyedo, iyaa umulu gɔbe yaa, yayanwandɛin. 38Kɔɔ dɛi, kɔɲɔ ilɛ gɔ, umulu kanabe nɛ kunɔu jaan. 39Iyaa, inɛ kɔɲɔ ilɛ nɔwaanjɛ, kɔɔbaŋa kɔɲɔ ilɛlu, yalu wogɔ nɛ tee daariyɛidolo. Sabu wo gɛgɛɛdo: ‘Kɔɲɔ ilɛ gɔ ɛjii wɔɔ.’ »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\