MARUKA 6

1Yesu ana kɔɔ nɛ gowaa, ana wo gabi, Nasarɛtu nɛ yai. Jaŋu unrunw womɔbe wo le yadigɛbɛin. 2Deeliye bai dɔwaa wo kanran, wo Ama gɛɛn ginrun nɛ yowaa, deeru deerei tɔlu. Inɛw joo woi keŋiyɛunbɛin gɔbei ɛjii maunɛ kanrun. Kɔɔ dɛi be tunmɔ le ɔn gin’ sɔɔubɛin: «Hakilɛ wo sɛɛ ɔn, aa woi obu? Taanrinyɛn wo kanranjɛ ɔnbe gɔnrɔn gɔ aa woi obu? Wo ɔn puu aa le bɛi? 3Kɔɔi ye Mari ii, baga birɛbirɛnɛ gɔ, woi laa ma? Jake lee, Jose lee, Jude lee, Simɔ lee dele gɔ, ɔn woi laa ma? Wo saabe logoro emɛ nɛ untonɛ ma?» Kunrin, ajubu kɔɔ dɛi, Nasarɛtu bɛɛnw, Yesu le gawaa bɛɛnɛ. 4Kaa Yesu be le ɔn gin’ sɔi: «Inɛ Ama titiyainɛ yalu puu nɛ baba yasɛ. Kaa wo ba ginrun nɛ lee, wo maranw logoro nɛ lee, ginrun gonɔ womɔ nɛ lee, wo baba siyɛɛlɛ.» 5Kunrin, Nasarɛtu nɛ Yesu, jiungunw gamuu kuu nɛ numɔ yaŋaraan, bei bajamaabe laa ye, taanrinyɛn waja kanraan bɛɛlu. 6Nasarɛtu bɛɛnw, wo le gawaa bɛɛnɛ be kanrun gɔ, woi maunɛ kanrun. Kɔɔ onu nɛ Yesu, ana ana nɛ deeru deereu gɔŋɔlɔube. 7Wo jaŋu unrunw pɛli lɛisigɛ womɔ gɔbe boonaa, bei inɛ lɛi lɛi tii. Wo inɛw kuu nɛ jinrun nana goonɔ ga, gɔnrɔn bei obaabe. 8Bei tiiu, wo ɔn gin’ be le gi: «Oju ebe dɛi bagai laa ye, kijɛ kanma jeɲɛnɔugi. Buru ma, jɛmɛ ma, buudu ma gɛliyɛnɔugi. 9Taga kunɔi. Kaa, arugoi lɛi gɛliyɛnɔugi.» 10Wo gimaa gi: «Ana turu nɛ dɔwaai ye, ana kɔɔ nɛ e gooido baa, ginrun turu e sugu gɔ nɛ yabiyɛi. 11Yalu turu nɛ e dɔwaa, gana gɔ bɛɛnw ei sɛgɛrɛ ga yabanɛ ma, ei keŋiyɛnnɛ ma biyaai ye, ana wogɔ nɛ goonu kubɔ ebe nɛ minɛ tara gɔ pogoti gooi. Kubɔ pogu gɔ be bɛrɛ jarugu be le yɔɔ sɛɛrɛi biyɛdo.» 12Jaŋu unrunw gɔbe yaa inɛw bemaa bana bemɛ dulomɔ ga, waaju kanraanbɛin. 13Be jinrun joo, inɛw kuu nɛ nana goonɔubɛin. Jiungunw joo nɛ nii paraa ye, bei bajamɔubɛin. 14Yesu boigoo yalu puu nɛ ginaabe. Ɔgɔnɛ Herɔde kanran Yesu boi ɛgaabe. Inɛw gamuu woi Jan Batisei bulaa wiyaa gɛɛbɛin. Womaa kɔɔ dɛi birɛ taanrinyɛn birɛ bɛɛjɛ gɛɛbɛin. 15Inɛw gamuu iyaa woi pɔɔlɔ inɛ Ama titiyainɛ Eli gɛɛbɛin gɔi, pilemaa wɛi gɛɛbɛin. Iyaa, gamuu womaa pɔɔlɔ inɛw Ama titiyaanw gin’, wo kanran inɛ Ama titiyainɛ turui gɛɛbɛin. 16Herɔde waaru sɔɔ kɔɔ wo ɛgu le, wo ɔn gin’ gi: «Yesu kɔɔ, Jan Batise woi. Mu kuu womɔ polomaabɔn. Kaa, wo bulaa wiyaai.» 17Herɔde, wo suŋɔrɔn Pilipe yaanran Herɔdiade kɛjaa gɛlɛbe. Kɔɔ dɛi, Jan, Herɔde le ɔn gin’ gɛɛbe: «U suŋɔrɔn yaanran u jɛɛun jaanla.» Jan kɔɔ wo gi gɔ dɛi, Herɔde, kuu womɔ le Jain aamaa, pagaa, yaa kaju nɛ kunɔmu. 19Herɔdiade kai, Jan le kinɛ banraan, woi daaɲu dɛnɛbe. Kaa, Herɔde, wogɔ woi kanranmɔ ga yababele. 20Jan teitai bee, iyaa Ama inɛi bee ga Herɔde igii bee. Kɔɔ dɛi, wo Jain liliyɛbe. Wo woi ɛjii gɛliyaa bee. Herɔde, Jain wo keŋiyɛnbe puu woi bimili ye, kijɛ kanranɲu inɛɛ biyɛbe. Kaa, kɔɔ wooi nɛ, Jain keŋiyɛn ga wo bɛrɛ ɛjii bee. 21Kaa bai turu Herɔdiade Jain daa ga bana biyaabe. Bai wogɔ, Herɔde woi narin bai dɛi, janwan kunaa sɛbe. Wo laamu womɔ inɛw diyɛnw gɔbe lee, sɔludasu kuu bɛɛnw gɔbe lee, Galile gana nɛ, inɛw diyɛ diyɛ gɔbe lee boonaa, jaa diyɛ be dɛi siraa sɛbe. 22Herɔdiade iyaa gɔ wiyaa giru bemɛ nɛ gɔɔ gɔɔi tɔlu. Herɔde lee, inɛw wajunw gɔbe lee, gɔɔ womɔ gɔ kinɛ bemɛ ɛjii aabe. Ɔgɔnɛ kinɛ ɛɛliyaa gabaa, iyaa gɔ le ɔn gin’ sɔi: «Kijɛ u dɛnɛjɛ mui taga. Mu kijɛ wogɔ ui ohobodɔn.» 23Sɔɔ kɔɔ kuu nɛ gimaa, Herɔde saba sabaa ɔn gin’ gi: «Kijɛ mu bɛrɛ u gɛɛindo puu, mu ui ohobodɔn. Halu laamu ma pɛjɛrɛi kanran, mu wogɔ ui ohobodɔn.» 24Iyaa gɔ gowaa yaa, wo nai tɛmaa ɔn gin’ selumu: «Maa kijɛ inge gɛɛn?» Iyaa gɔ na gɔ saa gi: «Yaajɛu ye, Jan Batise kuu gɛɛn.» 25Iyaa gɔ ɔgiri Herɔde bɛrɛ pilemaa wiyaa ɔn gin’ sɔi: «Kijɛ mu ibɛ unwɔ: Jan Batise kuu gɔ polo ye kanɛ tee baɲa nɛ kunɔ ye, mu bɛrɛ obo.» 26Sɔɔ kɔɔ ɔgɔnɛ kinɛ ɛjii jinwɛnmaabe. Kaa inɛw wo boonu gɔbe puu giru nɛ, wo iyaa gɔ le pui kunaa, saba sabaabe dɛi, gɛɛn womɔ yabalu kanraan bɛɛlu. 27Kɔɔ dɛi, wo ɔgu kɛu sɔludasu unrunw womɔbe logoro nɛ, inɛ turu goonaa, womaa Jan kuu yai polo jɛɛlɛ gi. Sɔludasu ii gɔ kajuginrun nɛ yaa, Jan kuu polaa, 28baɲa nɛ kunaa jɛɛlaa, iyaa gɔi obu. Iyaa gɔ yaa wo na bɛrɛ yinhobu. 29Jan jaŋu unrunw gɔbe sɔɔ gɔ ɛgaa, wiyaa, yiun gɔ jeɲaa, yaa ɔnsain nɛ kunaabɛin. 30Yesu jaŋu unrunw tiyaaɲu, waaju taga yain gɔbe, pilemaa wiyaa, kijɛ be kanrun lee, waaju aŋai be tagu lee puu Yesu bɛrɛ tagaabɛin. 31Yalu wogɔ nɛ, inɛw joo wiyaai ye yaa, wiyaai ye yaa, kanraunbɛin. Wogɔ digɛu, Yesu lee, jaŋu unrunw womɔ lee, jaa kayaɲu waaru bɛɛbenɛ. Kɔɔ dɛi, Yesu, jaŋu unrunw womɔ le ɔn gin’ sɔi: «Mu le wɛɛi, yalu inɛ wɔlɔ nɛ yai ye, gaila ei deeliyemɔi.» 32Be diikoro nɛ yowaa, yalu inɛ wɔlɔ nɛ yain. 33Kaa, yaau be wɔu, inɛw iyaa, bei jugaabɛin. Kɔɔ dɛi, inɛw ana dɛin dɛin nɛ gowaa, kubɔ le jɔbaa, yalu yai iŋiyɛndo ga be bee gɔ nɛ be laa dɔi. 34Yesu yalu gɔ nɛ dɔwaa, diikoro gɔ nɛ gowaa, mɔɔnu diyɛ iyaabe. Be peju, girɛnɛ sɛnɛ gin’ wɔin dɛi amasɔgɔ bemɛ woi ɛjii aabe. Wo kunrin sɔɔ joo le bei deerei tɔlaabe. 35Yesu, waaju tagau wo gɛlɛu, digɛnai ɛjii yɔraa wo kanran, jaŋu unrunw gɔbe wo bɛrɛ wiyaa, wo le ɔn gin’ sɔin: «Nai ɛjii yɔraai. Iyaa, yalu ɔn nɛ kijɛ kanma wɔlɔ. 36Kɔɔ dɛi inɛw gɔbei pajaa ye, ana diyɛ lee, dagi lee emi gɔŋaa wɔin gɔbe nɛ yai pana bemɛ, be ɛbɛmɔ.» 37Yesu aŋa bemɛ saa gi: «E kuu ebe le pana bei oboi.» Jaŋu unrunw gɔbe saa gin: «Sarudu buudu suŋu lɛi baa buru ɛbɛ ye be bɛrɛ kayamɔdɛin ma?» 38Kaa, Yesu ɔn gin’ be le gi: «Buru aŋa sɛi ma yai yɛnɛi.» Jaŋu unrunw gɔbe yaa selumaa yɛnaa, pilemaa wiyaa buru numɔrɔn lee, iiju lɛi lee yɔɔ gin. 39Yesu bemaa inɛw gɔbe puu digɛ le, digɛ le, dɔgɔ wɛru gɔ nɛ dɛinyɛnmɔ ga tɔɔru. 40Kɔɔ gin’ inɛw gɔbe inɛ pɛnumɔrɔn pɛnumɔrɔn digɛ lee, inɛ suŋu suŋu digɛ lee, kanraan dɛinyin. 41Inɛw gɔbe puu dɛinyaan be dogaa, Yesu buru numɔrɔn gɔ lee, iiju lɛi gɔ lee jeɲaa, giri daa go dɛɛraa gɛlɛu, Amai birɛpoo tagaabe. Kɔɔ onu nɛ, wo buru gɔbe kabalaa, jaŋu unrunw gɔbe bemaa inɛw bɛrɛ gamala ga, bei obu. Wo iiju lɛi gɔbe kanran bei jeɲaa obaa, inɛw puu bɛrɛ gamalaabɛin. 42Inɛw puu pana kayaa, bei baabe. 43Jaŋu unrunw gɔbe buru kɛbɛlɛ waju gɔ lee, iiju kɛbɛlɛ waju gɔ lee be turaa, taju pɛli lɛisigɛ joo bee. 44Inɛw buru gɔbe kayin, anranw sai, inɛ muɲu numɔrɔn dɔwaabe. 45Sɔɔ kɔɔbe galau wo digɛu, ginsɛsai Yesu, jaŋu unrunw womɔ gɔbei diikoro gɔ nɛ yoomaa, bemaa giru unrunmɔ nɛ dibe diŋirun waja go, Bɛtusayida ana sibɛ go be yaanu, unrun, mɔɔnu gɔi ginrun tii tii ye wɛɛdɔn gi. 46Kɔɔ gin’ bei yaamaatiyaa, Yesu gowaa, tetemɛ kuu nɛ Ama gɛɛin ulu. 47Ama gɛɛun wo gɛlɛu, digɛ ɛjii digiyaai. Wo, wo turu dibe sibɛ turu gɔ nɛ bee. Jaŋu unrunw diikoro gɔ, dibe logoro nɛ yaaube. 48Kaa, ooɲɔ gɔ jaŋu unrunw gɔbe le daii bee gɔ digɛu, diikoro gɔ yaamɔ ga, be bɛrɛ ɛjii nawin bee. Yesu wogɔ iyaa, gowaa be bɛrɛ yaai tɔlu. Kaa, wo yaamɔ nɛ, Baayaara bɛrii bee. Yesu, dii gɔ kuu nɛ yoi yaa, jaŋu unrunw gɔbe sibɛ go wiyaa, bei galado gin’ kanrun. 49Kaa, jaŋu unrunw gɔbe dibe gɔ kuu nɛ yoi yaau wo wɔu iyaa, be inɛ kikinui be bɛrɛ wɛɛjɛ ga sɛbɛin. Be wooi puu kɔɔ iyeubɛin gɔ digɛu, liyaa, kinɛ manaa piiubɛin. Kaa, Yesu ɔgu kɛu be nɛ mii tiyaa gi: «Anrangaju kunɔi, mu Yesui, liyɛnɔugi.» 51Kɔɔ onu nɛ, Yesu diikoro gɔ nɛ be le wo yowaa, ooɲɔ gɔ dɛɛnrinyaain. Jaŋu unrunw gɔbe bɛrɛ halu maunɛ kanrun, 52sabu be buru taanrinyɛn gɔ paamu kanrannɛ. Hakilɛ bemɛ piniyaain. 53Nɛɛ, be dibe gɔ kɛjaa taŋaa, Jenɛsarɛtu gana nɛ yaa iŋiyaan, diikoro bemɛ dii gɔ genɛ nɛ kɔmaa pajin. 54Diikoro gɔ nɛ goou be digɛu, inɛw yalu gɔ nɛ bɛin gɔbe, ɔgu kɛu Yesui jugaa, 55yalu puu nɛ womaa wiyaai ga jɔbaa yaa tagin. Yesu sibɛ yaajɛ wooi nɛ, inɛw, jiungunw pɛnrɛnpanran le duiyi duiyi jɛɛlɛubɛin. 56Ana dɛin dɛin nɛ wo yaabe wooi nɛ, ana diyɛi ma, ana dagii ma, inɛw, jiungunw tai nɛ duiyaa duiyaa jɛɛlaa ye, womaa bei pajaa ye arugoi kinrun womɔ sai be tabamɔ ga gɛɛunbɛin. Kɔɔ gin’ inɛw woi tabin puu bajaain.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\