MATIU 10

1Kɔɔ onu nɛ, Yesu, jaŋu unrunw pɛli lɛisigɛ womɔ gɔbei boonaa, genɛ womɔ nɛ dɔɔnaabe. Jinrun inɛw kuu nɛ nanu goonu gɔnrɔn lee, inɛw bajamu gɔnrɔn lee, inɛw goju nɛ nurun too puu bajamu gɔnrɔn lee be bɛrɛ obaabe. 2Jaŋu unrunw wogɔbe Yesu jaŋu unrunw tiyaaɲu gɔbei. Boi bemɛ unwɔ: Laa gɔ Simɔi, woi Piɛru boonɔbɛin. Iyaa, wo bainɛ Andere lee, Sebede anranw unrunw lɛi gɔbe Jake lee, wo bainɛ Jan lee, 3Pilipe lee, Barutelɛmi lee, Tɔmasu lee, Matiu sɛgu yabanɛ gɔ lee, Alupe ii Jake lee, Tade lee, 4Simɔ lee, wo gana womɔ gunɔ nɛ goo ga mainiyɛunbe. Iyaa, Judasu Isukariɔte lee. Yesui, numɔ nɛ kunɔnɛ gɔ woi. 5Yesu, jaŋu unrunw tiyaaɲu womɔ gɔbei waaju taga tiyaabe. Bei tiiu, wo bei tinwɛnraan: «Inɛw Yahutunw tɔgui laain sibɛ go yaanɔugi. Samari gana anabe nɛ yoonɔugi. 6Kaa, Isɛrɛlu unrunw peju gin’ manaa wɔin gɔbe bɛrɛ yaai. 7E oju yaanu wɔnu, waaju ebe nɛ alagala diinɛ gɔ bɛruniyaain gɛɛi, 8jiungunw bajamɔi, yiun bulomɔi, nɛwɛngunw bajamɔi, jinrun inɛw kuu nɛ nanai. Mu gɔnrɔn gɔ e bɛrɛ dɔnrun wɔlɔ go obun. E kanran gɔnrɔn gɔ le dɔnrun wɔlɔ go birɛ birɛi. 9Kange ma, sarudu ma, mɛnu buudu ma jeɲɛnɔugi. 10Oju ebe dɛi jɛmɛ jeɲɛnɔugi. Arugoi lɛi ma, taga ma, baga ma jeɲɛnɔugi. Inɛ birɛbirɛnɛ kijɛ wo kayaun, wo bɛrɛ oboun jaain wɔɔ. 11«Ana nɛ waaru e yowaajɛ, ana diyɛ ma, ana dagi ma, inɛ ɛju dɛnaajɛi ye, womɔ nɛ sugoi. Ana gɔ nɛ e gooido baa ginrun sugo turu wogɔ nɛ yabiyɛi. 12Ginrun gɔ nɛ yoonu, poo kunɔi. 13Ginrun gɔ inɛw ei sɛgɛraaɲu ye, jamu poo ebe gɔ kɔɔ nɛ wo biyɛmɔ. Kaa be ei sɛgɛrɛnɛ ye, jamu poo e kunu gɔ kɔɔlɔmɔi. 14Ginrun turu nɛ ma, ana turu nɛ ma, ei sɛgɛrɛnɛ ma, ei keŋiyɛnnɛ ma biyaai ye, waaru e goojɛ kubɔ ebe nɛ minɛ tara gɔ pogoti gooi. 15Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, Ama, aduna saliyɛ bai wo kireido dɔwaai ye, Sodomɛ lee, Gomɔre lee ana bɛɛnw ɔɲɛ gɔ ana kɔɔ inɛw mɔ baalu biyɛdo.» 16«Mui ɛjii keŋiyɛin. Mu, ei peju gin’ tataabe logoro nɛ tiiuwɔn. Kɔɔ dɛi kuu ebe kajubai. Yuguru gin’ sasai le biyɛi. Pelegele gin’ tɛgɛ sɛlɛ go biyɛi. 17Inɛw, saliyɛ kiru yalu nɛ ei boboonɔdɛin. Iyaa, Ama gɛɛn ginrun gɔbe nɛ ei bɔɔniyɛn le lalagadɛin. Kɔɔ dɛi, kuu kajubu le biyɛi. 18Mu le gawaa e wɔɔ gɔ dɛi, inɛw, sɛmɛgunw bɛrɛ lee, ɔgɔnw bɛrɛ lee, ei jajaaradɛin. Kaa, kole digɛnu, e be bɛrɛ sɛɛrɛ goo bɛbɛɛdei. Inɛw Yahutunw tɔgui laain gɔbe kanran, kole digɛnu sɛɛrɛ ebe ɛhɛgɛdɛin. 19Kaa waaru numɔ nɛ be ei kunaaɲu le, sɔɔ e sɔɔido dɛi ma, bana sɔɔ e sɔɔido dɛi ma, diyɛdai le biyɛnɔugi. Sɔɔ e sɔɔido gɔ kuu ebe le bɛɛidelei. Sɔɔ e sɔɔun jaan gɔ, waaru wogɔ le tee e bɛrɛ obodɛin. E Ba Ama Kikinu e bɛrɛ sɔɔ gɔ wo sɔɔmɔdo. 21«Inɛw, be ba unrunwin tɔitɔi daiti giye, numɔ nɛ kukunɔdɛin. Banw, unrunw bemɛi daa giye, numɔ nɛ kukunɔdɛin. Unrunw kanran, bei naranw dɛi ingele ye bei koi daamɔdɛin. 22Boi ma le gawaa e wɔɔ gɔ dɛi, inɛw puu ei ihibiliyɛdɛin. Kaa, dumɔ gɔ baa inɛ ɛɛn go iŋiyaanjɛ, inɛ wogɔi yayabadɛin. 23Ana turu nɛ, ei ɔɲɔmɔuwɔin ye, ana waja nɛ jɔbɔ yaai. Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, Inɛ Aini gɔ wɛɛmɔ nɛ, e Isɛrɛlu gana, ana puu nɛ yai dogoidelei. 24«Jaŋu ii, jaŋudeerenɛ womɔ dɛi gaala. Birɛbirɛnɛ kanran wo baŋa dɛi gaala. 25Jaŋu ii, jaŋudeerenɛ womɔ yalu wɔɔ gɔ nɛ dɔwaai ye, woi babaado. Birɛbirɛnɛ kanran wo baŋa yalu wɔɔ gɔ nɛ dɔwaai ye, wogɔ woi babaado. Inɛw, ginrun gonɔ kuu baŋa gɔ nɛ Belujebule boi kuni biyaai ye, ginrun gonɔ womɔ nɛ inɛw toin gɔbe bɛrɛ boi kɔɔ dɛi mɔɲu kukunɔdɛin ga igii biyɛi.» 26«Nɛɛ, kɔɔi biyaa ye, e inɛwin liyɛnɔugi. Sabu kijɛ babaŋa ɛlu goonɔidenɛ turu kanran biyɛidolo. Iyaa kijɛ boŋurun jugɔmɔidolo turu kanran biyɛidolo. 27Kɔɔ gin’, kijɛ ɔlɔ nɛ toun e bɛrɛ mu tagajɛ gɔ, wogɔ pilemu ye, aga wijɛ nɛ sɔɔi. Iyaa, sɔɔ boŋurun e ɛgɛjɛ gɔbe, e wogɔ dala nɛ boonu kunu tagai. 28Inɛw goju ebe daa ye, kikinu ebe dai bɛɛnɛ gɔbei liyɛnɔugi. Kaa Ama, goju ebe gɔ lee, kikinu ebe gɔ lee, yaun asuu yinwɛindolo gɔ nɛ kunu ye suyo bɛbɛɛdo. Kɔɔ dɛi woi liyɛi. 29Yɛnɛi, sasaa dɔɔrɛi lɛi dɔnrun gɔ, tama turu gɔ, woi laa ma? Kaa, Ama e Ba gɔ, soo sɛlɛ wo wɔnu, sasaa dɔɔrɛi turu kanran yinwɛn ye, minɛ nɛ bagu sugoidolo. 30E kai, halu, kuu ebe kukuli gɔbe yaa puu lugaa bojaaɲu. 31Kɔɔ digɛu, liyɛnɔugi. E sasaa dɔɔrɛi joo dɛi irei!» 32«Inɛ aai kanran, inɛw giru nɛ unruin jaŋu ii mai daii giyaajɛ ye, mu kanran, mu Ba alagala go daan gɔ giru nɛ, woi jaŋu ii mai gɛgɛɛdɔn. 33Kaa, inɛ aai kanran, inɛw giru nɛ unrun mui inɛɛ daii giyaajɛ ye, mu kanran, mu Ba alagala go daan gɔ giru nɛ, woi inɛɛ gɛɛdɔn.» 34«Aduna nɛ, mu jamui jɛɛlɛi wɛiun ga ajubanɔugi. Mu jamu jɛɛlɛi wɛɛlun. Kaa, jaii jɛɛlun. 35Mu, aini lee wo ba lee, iyaa lee, wo na lee, ii yaanran lee wo igɛ na lee logoro nɛ jaŋu kunɔi wɛiun. 36Kɔɔ gin’, inɛ, jaŋunɛ womɔ, wo maranw logoro nɛ goodo. 37«Yɛnɛi! Inɛ, wo ba ma, wo na ma, mu dɛi sigɛ bei ibɛ ye, inɛ wogɔ, woi mu le jaanla. Inɛ, ii womɔ ma, iyaa womɔ ma, mu dɛi sigɛ bei ibɛ ye, inɛ wogɔ, woi mu le jaanla. 38Iyaa, inɛ aai kanran baga jai womɔ duiyi ye, onu ma nɛ dimiyɛɛnlɛ ye, inɛ wogɔ, mu le jaanla. 39Inɛ, aduna ɔn nɛ, kinrun womɔ nɛ tari ye biyɛjɛ gɔ, kinrun womɔ susuyodo. Kaa, mu dɛi inɛ kinrun womɔ pajajɛ gɔ, kinrun womɔ yayabadɛin.» 40«Inɛ ei sɛgɛraajɛ, inɛ wogɔ mui sɛguru. Iyaa, inɛ mui sɛgɛraajɛ, mui tiinɛ gɔi sɛguru. 41Inɛ aai kanran, inɛ Ama titiyainɛi, Ama titiyainɛi wo wɔɔ gɔ dɛi woi sɛgɛraajɛ ye, inɛ Ama titiyainɛ bɛrɛ tujɔ oboidɛin gɔ, wo kanran wogɔi bɛɛdo. Iyaa, inɛ aai kanran, inɛ teitai wɔɔ, teitai wo wɔɔ gɔ dɛi, woi sɛgɛraajɛ ye, inɛ teitai wɔɔ gɔ bɛrɛ tujɔ oboidɛin gɔ, wo kanran wogɔi bɛɛdo. 42Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, inɛ aai kanran, halu dii kaalu diikɔrɔi turu jaŋu ii dagi ma turu bɛrɛ, jaŋu ii mai wo wɔɔ gɔ dɛi, obaajɛ ye, inɛ wogɔ tujɔ womɔ asuu manaidolo.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\