MATIU 11

1Yesu, kɔɔ gin’ jaŋu unrunw pɛli lɛisigɛ womɔ gɔbe bɛrɛ tinwinrun obaa waaru wo kilu le, wo yalu wo bee gɔ nɛ gowaa, Galile ana diyɛ gɔbe nɛ wo inɛw deere lee, iyaa waaju kanran lee dɛi yai. 2Jan Batise kajuginrun nɛ tou, Kirisito birɛ gɔbe kibɛru ɛgaabe. Wo kɔɔ gin’ jaŋu unrunw unrunmɔbei wo bɛrɛ tiyaa, 3bemaa ɔn gin’ wo bɛrɛ selumɛ wa: «Inɛ wɛwɛɛjɛ gin gɔ, ui ma, inɛ waja emɛ dɔmiyɛun jaan?» 4Yesu aŋa bemɛ saa gi: «Kijɛ e ɛgɛjɛ gɔ lee, kijɛ e iyejɛ gɔ lee, Jan bɛrɛ yai tagai. 5Womaa girumuw giri iyeuwɔin wa. Tegutegenw, sɛɛu yoi yaauwɔin wa. Nɛwɛngunw bajauwɔin wa. Suguruduŋube, suguru ɛgɛuwɔin wa. Inɛw yiun bulouwɔin wa. Dɔgɔpaganw bɛrɛ Kibɛru Ɛju gɔ tagauwɔin wa. 6Mu dɛi, inɛ kinɛ womɔ yanwanlu gɔ, inɛ wogɔ Ama wo yabu.» 7Jan jaŋu unrunw gɔbe yaa be yaa, Yesu, inɛw joo wo le bɛin gɔbe bɛrɛ Jan dɛi sɔɔ ɔn gin’ sɔɔi tɔlu: «Waaru olusolo go e yai le, e, inɛ inge tɔgui yɛnɛi yaii? Saguba ooɲɔ woi jigemɔjɛi yɛnɛi yaii ma? 8Nɛɛ, e ingei yɛnɛi yaii? Ɔgɔinɛ sɔi ɛju kunaa wɔɔi, yɛnɛi yaii ma? Ai. Inɛw sɔi ɛju le wɔin gɔbe, ɔgɔnw ginrun nɛ toiyoɲu. 9Kɔɔi biyaa ye, e, olusolo go inge dɛi yaii? Inɛ Ama titiyainɛ yɛnɛi yaii ma? Ee gun, halu titiyainɛ dɛi kanran sigɛ. 10Sabu Jan, Ama Dɔn nɛ, inɛ dɛi Ama ɔn gin’ tɔŋɔmu gɔ woi: “Yɛnɛ, mu, inɛ titiyainɛ ma giru uwɔ nɛ titiidɔn. U wɛɛmɔ nɛ, wo oju uwɔ yeyegeredo.” 11Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, yaanw unrunw narin logoro nɛ, inɛ Jan Batise dɛi gaa goolu. Kaa alagala diinɛ nɛ inɛ wo dagi gɔ, wo dɛi gaa. 12Jan Batise waaju waaru nɛ tɔlaa, iye wɛɛ dɔɔ, alagala diinɛ gɔi paŋa tagarauwɔin. Inɛw paŋa sɛin gɔbe, wogɔ be ɛlɛjɛ. 13Inɛw Ama titiyaanw dɔn gɔbe puu nɛ lee, Mɔise tɔɔru dɔn gɔ nɛ lee, Ama bɛrɛ sɔɔ goi sɔɔu, Jan waaru nɛ baa dɔwaabɛin. 14E gawa ibɛɛ wɔi ye, Eli wɛwɛɛdo gin gɔ, Jan woi. 15Inɛ suguru too baŋa, wo sɔɔ gɔ keŋiyɛn. 16«Kanɛ inɛw ɔnbe, mu aa le bei tunwɔndɔn? Be unrunw dagunw, tai nɛ dɛinyaan, tunmɔ ɔn gin’ jarugaɲu le murin wɔin: 17‘Kere emɛ sujaa, e gɔɔ gɔɔli. Iyaa, yiun tɔɔnrɔn emɛ tɔɔnraan, e yiun pii piili.’ 18Sabu Jan wiyaa, jaa kayabele, resɛndii ilɛ nɔɔbele wo wɔu, jinruin kuu womɔ nɛ daan gin. 19Inɛ Aini gɔ wiyaa, jaa kayau, dii nɔɔu wo wɔu, be saa, inɛ ɔn, jaa kayanɛi, kɔɲɔnɔɔnɛi gin. Wo, sɛgu yabanw lee, inɛw waja boi mɔɲu bemɛ gowaa wɔɔ lee anrungei gin. Kaa, hakilɛ Ama bɛrɛ goojɛ gɔ teitai wɔɔ ga birɛ womɔ gɔ le jugɔmɔjɛ.» 20Kɔɔ gin’ sɔwaatiyaa, Yesu, ana taanrinyɛn womɔbe joo, wo kanrun gamuui jarugai tɔlu. Kaa, inɛw gɔbe bana bemɛ dulomɔ ga yabanɛ. 21Kɔɔ dɛi, wo ɔn gin’ gi: «Korajinɛ ana bɛɛnw, Bɛtusayida ana bɛɛnw, bɔnrɔn e le yɔɔ. Sabu ana ebe nɛ taanrinyɛn birɛ kanraan tagurin gɔbe, Tire lee, Sidɔn lee ana nɛ kanraan tagurin bee biyaa ye, be ɔn baa bana bemɛ dulomu ye, sɔi sɛmɛlɛ gori ye, minɛ kɔkɔriyɛbɛin. 22Kɔɔ dɛi, mu e bɛrɛ tagauwɔn, Ama, aduna saliyɛ bai wo kireido dɔwaai ye, Tire lee, Sidɔn lee bɛɛnw ɔɲɛ gɔ, ebe mɔ gɔ baalu biyɛdo. 23U kai, Kapɛrunaumu ana gɔ, ui jeɲaa ye, alagala baa unɔdɛin ma? Ai, ui yinwunrun baa sunugodɛin. Taanrinyɛn birɛ u bɛrɛ kanraan tagurin gɔ, Sodomɛ ana nɛ kanraan tagurin bee biyaa ye, iye dɔɔ ana gɔ bibiyɛbe. 24Kɔɔ dɛi, mu e bɛrɛ tagauwɔn, Ama, aduna saliyɛ bai wo kireido, Sodomɛ ana bɛɛnw ɔɲɛ gɔ, ɔɲɛ uwɔ gɔ baalu biyɛdo.» 25Kɔɔ waaru le, Yesu sɔwaa gi: «Ba, alagala lee, minɛ lee Baŋa gɔ, sɔɔ ɔnbe, hakilɛgunw lee, jugɔjugɔnw lee bɛrɛ baŋaraantiyaa, unrunw dagunw bɛrɛ u jugɔmu gɔ dɛi, u birɛpoo. 26Ɔnhɔn! Ba, sabu giru uwɔ nɛ kijɛ dagaa gɔ woi. 27«Mu Ba, kijɛ wooi numɔ ma nɛ kunaajɛ. Ba gɔi laa ye, Aini gɔi inɛ igu wɔlɔ. Iyaa, Aini gɔ lee, Aini gɔ inɛ bɛrɛ Ba gɔ jugɔmu wo ibɛ gɔ lee laa ye, inɛ Ba gɔi igu wɔlɔ. 28«E inɛw ɔɲaa wɔin gɔbe, iyaa dɔɔ duiyaa wɔin gɔbe, e puu mu bɛrɛ wɛɛi. Mu e bɛrɛ deeliye ohobodɔn. 29Mu kinɛ ɛju baŋai, kuu sunugu baŋai, wogɔ digɛu, baga lolugu ma kɔkɔlɔ ebe nɛ kunɔ ye, deeru ma yabai. Kunrin, kinɛ ebe jamu bɛbɛɛdo. 30Sabu baga lolugu ma gɔ ɔnrɔnni wɔɔ. Iyaa, dɔɔ ma gɔ yaa yomɔli wɔɔ.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\