MATIU 12

1Sɔɔ kɔɔbe onu nɛ, deeliye bai turu, Yesu, jaŋu unrunw womɔ be wooi, alukama minɛ kɛjaa taŋaubɛin. Jaŋu unrunw gɔbei giyɛ yasɛbe. Kɔɔ dɛi, be alukama gɔ polaa nawanranmaa tɛnwɛin tɔlaabɛin. 2Kɔɔ gin’ kanraun be wɔu, Parisiɛnbe iyaa, Yesu le ɔn gin’ sɔin: «Yɛnɛ! Jaŋu unrunw uwɔ gɔbe deeliye bai kijɛ kanran danwan gɔ kanraunwɔin.» 3Yesu saa: «Dawide lee, inɛw wo le bɛin gɔbe lee giyɛ bei aa wo kanran, kijɛ be kanrun gɔ e jaŋali ma? 4Wo Ama ginrun gɔ nɛ yayowaa, wo Ama burui ga, buru duunaaɲu gɔ, wogɔ jeɲaa kayaabe. Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔw gɔbei laa ye, inɛ waja buru kɔɔ kayaun jaanla bee. 5Iyaa, Tɔɔru dɔn gɔ nɛ sɔɔ tɔŋɔ gɔ, e jaŋali ma? Ama bɛrɛ sadagadɔɔnɔw gɔbe, Ama Ginrun Diyɛ gɔ nɛ tonu, be deeliye bai gɔ taanɛ. Kaa bemaa deeliye bai taa gɔ yamalaatin gɛɛnɛ. 6Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, ɔn nɛ, Ama Ginrun Diyɛ gɔ dɛi gaa kijɛ yɔɔ. 7Iyaa “Kijɛ mu dɛnɛjɛ gɔ, inɛw, bɛlu sadaga be tɛgɛrɛjɛ gɔi laa. Kaa amasɔgɔjugɔ aŋai be sɛɛ gɔi” ga Ama Dɔn gi gɔ, e wogɔ paamu kanraanbei ye, inɛw jarugu sɛnɛ ɔnbe kuu nɛ jarugu duurɔbelei. 8Sabu, Inɛ Aini gɔ, deeliye bai sɔɔ gɔ wo sagi.» 9Yesu, yalu gɔ nɛ gowaa, Ama gɛɛn ginrun turu bemɛ nɛ yai. 10Wo, Ama gɛɛn ginrun gɔ nɛ ainɛ numɔ sanaai turu tɛmaabe. Inɛw kɔɔ nɛ bɛin gɔbe Yesui sɔɔ nɛ kunu ibɛi bɛin gɔ digɛu, be deeliye bai inɛ jɔŋɔu jaain wɔɔ ma jaanla ma gin. 11Kɔɔ gin’ be selumaa, Yesu saa: «Logoro ebe nɛ, inɛ aa, peju turu wo sɛɛ gɔ, ɔmɔrɔn nɛ bagaa yowaai ye, deeliye baii giye, peju gɔi goonɔlu kanrando? 12Inɛ, peju dɛi irela ma? Aiwa, yinbiyaai ye, deeliye bai inɛ bɛrɛ ɛju kanrun bɛbɛɛmɔjɛ.» 13Kɔɔ gin’ wo ainɛ numɔ sanaai gɔ womaa, numɔ womɔ wajara gi. Ainɛ gɔ numɔ womɔ wo wajaraa, numɔ gɔ, numɔ lɛiye gɔ gin’ sɛɛu biyaai. 14Parisiɛnbe gowaa yaa, badu dɛinyaan, Yesui aŋai dai be bɛɛido dabulu dɛnɛubɛin. 15Inɛw woi dai dɛnɛuwɔin ga, Yesu jugaa, wo yalu kɔɔ nɛ gowaa yai. Inɛw joo, onu womɔ nɛ dimiyaanbɛin. Yesu, logoro bemɛ nɛ jiungunw tobɛin gɔbe puu bajamaabe. 16Kaa, wo be bɛrɛ ɛjii sɔwaa, bemaa unruin aai ma inɛ bɛrɛ taganɔu gi. 17Ama, inɛ titiyainɛ womɔ Esayi le digɛu, sɔɔ wo sɔi ɔn kibe ga sɔɔ kɔɔ bii: 18“Birɛbirɛnɛ mai ga, inɛ mu yɛmu gɔ unwɔ. Mu woi ɛjii ibɛɛ wɔun. Wo le kinɛ ma ɛjii aa wɔɔ. Mu Kikinu ma wo nɛ totoiyomɔdɔn. Kɔɔ gin’ wo tɔgu wajunw bɛrɛ teitai sɔɔ tatagado.” 19Birɛbirɛnɛ wogɔ, inɛ turu le kanran jiireidolo. Wo paŋa le sɔɔ sɔɔidolo. Boi dɛnɛjɛ giye pɔŋɔrɔn nɛ gɔŋɔlɔnu, sɔɔ sɔɔnu wo yalanu iyemɔidolo. 20Wo tiun numɔ ii yɔniyaan wɔɔ gɔi pɛɛlɛidolo. Wo iyaa lanpa yaun yinwɛndo ga wɔɔ gɔi daaidolo. Teitai gɔ nɛ gɔnrɔn wo bɛɛmɔido baa, wo kɔɔ gin’ kanrannu yinbiyɛdo. 21Tɔgu wooi diyɛ bemɛ wo nɛ daanadɛin.” 22Inɛw, iyaa Yesu bɛrɛ ainɛ jinrun kuu womɔ nɛ daan turu jɛɛlaabɛin. Jinrun gɔ wo bɛrɛ sɔɔ sɔɔmɔbele, iyaa giri iyemɔubele. Yesu, ainɛ gɔi bajugaabe. Kɔɔ gin’ ainɛ gɔ sɔɔ sɔɔube, iyaa giri sɛɛu iyeube. 23Inɛw taanrinyɛn kɔɔ iyaa, be bɛrɛ ɛjii maunɛ kanraanbe. Be ɔn gin’ gɛɛbɛin: «Ɔn Dawide tiruwɛnɛ gɔ woi laa ma?» 24Kaa, Parisiɛnbe kɔɔ ɛgaa, saa: «Inɛ kɔɔ, jinrun inɛw kuu nɛ nana goonɔ ga, jinrunbe kuu baŋa, Belujebule, gɔnrɔn gɔ wo bɛrɛ obojɛ.» 25Kaa, Yesu kinɛ bemɛ ajubu igii bee dɛi, saa gi: «Laamu turu nɛ, inɛw gɔbe tunmɔ le jaiyaain ye, laamu bemɛ gɔ suiyiyaado. Iyaa ginrun turu inɛw ma, ana turu nɛ ma, inɛw tunmɔ le jaiyɛuwɔin ye, ginrun gɔ ma, ana gɔ ma biyɛidolo. 26Setanu, kuu womɔ le Setanui nanajɛ ye, wo kuu womɔ le jaiyɛuwɔ. Nɛɛ, laamu womɔ gɔ yani iŋi bɛɛdo? 27Kaa iyaa, mu Belujebule gɔnrɔn le jinrunbe nanajɔn biyaai ye, nɛɛ e bɔɔnw gɔbe, jinrun inɛw kuu nɛ nana be goonɔjɛ gɔ, gɔnrɔn wogɔ aa bei obaajɛ? Saliyɛ ebe be kiredo. 28Kaa mu, Ama Kikinu gɔnrɔn le jinrun inɛw kuu nɛ nana goonɔuwɔn biyaai ye, Ama diinɛ gɔ e bɛrɛ dɔwaai ga jugɔi. 29«Yɛnɛi, inɛ turu kanran, inɛ ɛjii paŋa sɛɛ ginrun nɛ yoi ye, baŋai laa ai ye kɔmɔlu go, ginrun gɔ bala bɛɛlɛ. Kaa woi laa aa kɔmaatiyaa ye, wo ginrun gɔ bala bɛbɛɛdo. 30«Inɛ mu le tolo gɔ, inɛ wogɔ mu jaŋunɛi. Iyaa, inɛ mui baru ye kijɛ yalu turu nɛ mɔɔnɔɔlɛ gɔ, giginɛgejɛ. 31Wogɔ digɛu, mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, inɛw bɛrɛ hakɛ bemɛ tɔgu dɛin dɛin lee, Ama boi yamulu sɔɔ be sɔɔjɛ gɔ lee, wogɔbe yaabu kanrun bɛbɛɛmɔdo. Kaa, inɛ Ama Kikinu boi yamulu sɔɔ sɔɔjɛ ye, hakɛ wogɔ yaabu kanraindenɛ. 32Inɛ Aini gɔ, inɛ, wo le sɔɔ mɔɲu sɔwaajɛ kanran, baŋa hakɛ yaabu kanrun bɛbɛɛdo. Kaa, inɛ Kikinu Pilu le sɔɔ mɔɲu sɔɔjɛ gɔ, aduna ɔn nɛ hakɛ womɔ yaabu kanraindenɛ. Iyaa, aduna wɛɛido gɔ nɛ yaa hakɛ womɔ yaabu kanraindenɛ.» 33«Tiun na ɛju, ii womɔ le woi jugɔmɔjɛ. Kɔɔ dɛi, tiun ii gɔ sɛɛu wɔɔ ye, tiun na gɔ sɛɛu wɔɔ. Tiun ii gɔ sɛɛula ye, tiun na gɔ yaa sɛɛula. 34Kɔɔi biyaa ye, nɛɛ, e inɛw mɔɲu gɔbe, yuguru kɔkɔju tɔgu gɔ, yani sɔɔ ɛju sɔɔ bɛɛdei? Kinɛ nɛ sɔɔ jowaa too gɔ, aŋa wogɔi sɔɔjɛ. 35Inɛ ɛju, kijɛ ɛju womɔ yalu wo gɛliyɛjɛ nɛ kijɛ ɛjui goonɔjɛ. Iyaa inɛ mɔɲu, kijɛ mɔɲu womɔ yalu wo gɛliyɛjɛ nɛ kijɛ mɔɲui goonɔjɛ. 36Mu e bɛrɛ tagauwɔn, aŋa sɔɔ uwɔ le Ama saliyɛ uwɔ kiredo. Sɔɔ u sɔi gɔ, ui wo yabado. Iyaa jarugu kuu uwɔ nɛ wo duurɔdo. Kunrin, Ama, aduna saliyɛ bai wo kireido, inɛw sɔɔ niwɛn sɛlɛ be sɔi gɔbe puu dɛi, bei seselumɛdɛin.» 38Kɔɔ waaru le, Ama tɔɔru deerenw gamuu lee, Parisiɛnbe gamuu lee, ɔn gin’ wo bɛrɛ sɔin: «Jaŋudeerenɛ, taanrinyɛn turu u kanrun ye, emɛ iye ibɛɛ wɔin.» 39Kaa, wo saa: «Kanɛ inɛw gɔbe, inɛw mɔɲu, Ama sibɛ go sɔɔ turu nɛ iŋɛlain gɔbe, taanrinyɛn iye ibɛɛ wɔin. Kaa, inɛ Ama titiyainɛ Jonasu taanrinyɛn gɔi laa ye, taanrinyɛn waja be bɛrɛ kanrun ye tagaraidenɛ. 40Jonasu, aga taanu, digɛ taanu, iiju poo kɔlɔ nɛ aŋai wo tobe gin’, Inɛ Aini gɔ aga taanu, digɛ taanu, minɛ nɛ toiyodo. 41Iyaa, Ama, aduna saliyɛ bai wo kireido, Niniwe ana bɛɛnw, kanɛ inɛw ɔnbe giru nɛ iŋi ye bei jajarugadɛin. Sabu Niniwe bɛɛnw, Jonasu waaju ɛgaa, bana bemɛ dulomaabɛin. Yɛnɛi, ɔn nɛ wɔɔ baŋa gɔ Jonasu dɛi sigɛ. 42Iyaa, Ama aduna saliyɛ bai wo kireido tɛŋurun gana ɔgɔyaanran gɔ yaa, kanɛ inɛw gɔbe giru nɛ iŋi ye bei jajarugado. Sabu wo yalu wage naa wage nɛ gowaa, Salomɔ hakilɛ sɔɔ gɔbe keŋiyɛin wiyaabe. Yɛnɛi, ɔn nɛ wɔɔ baŋa gɔ Salomɔ dɛi sigɛ.» 43«Jinrun inɛ kuu nɛ gowaai ye, jinrun gɔ, yalu bii deeliyeɲu dɛnɛjɛ giye olusolo nɛ yaa, wɛɛ, kanranjɛ. Deeliye yalu bɛɛlu kanraan ye, 44wo yalu pɛi wo goi gɔ nɛ pilemu yaajɛ gɛɛjɛ. Kɔɔ gin’ pilemaa wiyaai ye, wo ginrun gɔ sɛmaa seisei, ɛjii yegeraa, kijɛ kanma tolo go tɛmɛjɛ. 45Kɔɔ waaru wo iyaajɛ, wo yaa ye, jinrun wo dɛi mɔɲu, jinrun waja sɔi wo le dimɛrɛn ye jɛɛlɛjɛ. Be wooi puu wiyaain ye, inɛ gɔ kuu nɛ yindɛinyɛnɲu. Nɛɛ kai, inɛ gɔ bana, pɔɔlɔ mɔ gɔ dɛi mɔɲu biyɛjɛ. Kanɛ inɛw mɔɲu ɔnbe mɔ yaa kunrin biyɛdo.» 46Yesu kɔɔ gin’ mɔɔnu gɔ le sɔɔ sɔɔu wo wɔu, wo na lee, wo suŋɔw lee wiyaa, bain go iŋiyaan, wo le bana sɔɔ sɔɔɲu dɛnɛubɛin. 47Kɔɔ gin’ inɛ turu yaa Yesu le ɔn gin’ gi: «U na lee, u suŋɔw lee, bain go yɔɔin. Be u le sɔɔ sɔi ibɛɛ wɔin.» 48Yesu, inɛ kɔɔ aŋa saa: «Mu na gɔ aai? Mu suŋɔw gɔbe aabei?» 49Kɔɔ onu nɛ, Yesu, jaŋu unrunw womɔ gɔbei siiraa tagaraa gi: «Yɛnɛi. Mu na lee, mu suŋɔw lee unwɔin. 50Inɛ, mu Ba alagala nɛ daan gɔ diŋɛ kanranjɛ gɔ, wogɔ baŋa mu ba ii gɔ woi, mu saa gɔ woi, mu na gɔ yaa woi.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\