MATIU 17

1Sɔɔ kɔɔbe galu, bai kuloi dɔwaa wo kanran, Yesu, Piɛru lee, Jake lee, wo bainɛ Jan lee dimɛraan, be wooi sai kokoo gabu turu kuu nɛ ulin. 2Yesui kubɔ turu jaŋu unrunw gɔbe giru nɛ duliyaai. Girupala womɔ nai gin’ dooroube. Sɔi womɔbe piluniyaan, wijɛ gin’ bee. 3Kɔɔ onu nɛ, Mɔise lee, inɛ Ama titiyainɛ Eli lee, Yesu le sɔɔ sɔɔu be wɔu, jaŋu unrunw gɔbe iyaabɛin. 4Kɔɔ waaru le, Piɛru Yesu le ɔn gin’ sɔi: «Inɛw Baŋa, yalu ɔn nɛ biyɛ ga ɛjii wɔɔ. U ibɛɛ wɔu ye, ɔn nɛ, mu kuru taanu kukurodɔn. Turu uwɔi, turu Mɔise mɔi, turu Eli mɔi.» 5Kɔɔ gin’ sɔɔ sɔɔu wo wɔu, kulumɔ doorojɛ turu wiyaa bei dɛbaajɛ. Kulumɔ gɔ nɛ mii ɛgɛmaabe: «Ɔn Aini ibɛ ma gɔ woi. Wo le kinɛ ma ɛjii aa wɔɔ. Sɔɔ womɔ ɛjii keŋiyɛin.» 6Jaŋu unrunw gɔbe mii kɔɔ ɛgaa, kikinu bemɛ manaa, numaa sugaa, girupala minɛ nɛ dujaa gɛlɛbɛin. 7Kɔɔ gin’ be wɔu, Yesu, genɛ bemɛ nɛ dɔwaa, bei tabaa, kijɛ wo gi: «Liyɛnɔugi. Ingelei.» 8Kuu jɛiin be kanraan, Yesui laa ye, inɛ kanma iyenɛ. 9Kokoo gɔ nɛ gowaa sugou, Yesu ɔn gin’ be le sɔi: «Inɛ Aini gɔ yinwɛn ye, wo buloido baa, kijɛ kanɛ e iyi gɔ, inɛ kanma bɛrɛ wogɔ sɔɔ sɔɔnɔugi.» 10Sɔɔ kɔɔ onu nɛ, jaŋu unrunw gɔbe sɔɔ ɔn Yesu bɛrɛ selumi: «Inge dɛi Ama tɔɔru deerenw gɔbe, Ama Yabanɛ Diyɛ tii gɔ wɛɛmɔ nɛ Eli laa pilemɛ ye wɛɛdo gɛɛɲu?» 11Yesu aŋa bemɛ saa: «Narain, Eli wɛi ye, kijɛ puu wo yegereun jaain wɔɔ. 12Kaa mu e bɛrɛ tagauwɔn, wo wiyaa galaai. Inɛw woi jugɔnɛ. Be kijɛ be nawan wo bɛrɛ kanraanbɛin. Inɛ Aini gɔi yaa, be kɔɔ gin’ ɔɲɔmɔdɛin.» 13Yesu kɔɔ gin’ wo sɔwaa, be womaa Jan Batise sɔɔi sɔɔjɛ ga jugaabɛin. 14Nɛɛ, waaru mɔɔnu gɔ yalu nɛ be dɔi le, ainɛ turu Yesu giru nɛ wiyaa tuŋiyaan, 15kijɛ wo gi: «Mu Baŋa, ii ma amasɔgɔ jugɔ. Wo tibu susugojɛ. Woi ɛjii ɔɲaa wɔɔ. Waaru jiun womɔ ingelaa wɔɔ, yaun nɛ ma, dii nɛ ma numaa ye koi yoojɛ. 16Jaŋu unrunw uwɔ bɛrɛ woi mu jɛɛlaa, be woi bajamaa bɛɛnɛ.» 17Yesu saa: «Aa! E inɛw mɔɲu, gagawu sɛnɛ gɔbe, waaru yagɔ baa e le mu biyɛun jaan? Waaru yagɔ baa ei muyɔndɔn? Ii gɔi ɔn nɛ mu bɛrɛ jɛɛlɛi.» 18Yesu, jinrun gɔi ɛjii ganwaan wo kanran, jinrun gɔ ii gɔ kuu nɛ gowaai. Waaru wogɔ le tee ii gɔ bajaai. 19Jaŋu unrunw gɔbe, waja Yesu be wooi sai wɔu, genɛ womɔ nɛ dɔwaa, ɔn gin’ selumi: «Emɛ inge dɛi jinrun gɔ nanaa bɛɛnɛ kanrin?» 20Yesu saa: «Gagawu gaila ebe sabu dɛii. Kɔɔi laa ye, mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, gagawu ebe gɔ halu mutarudu ii popoo baa bee ye, kokoo ɔn womaa, ɔn nɛ goi ye, kɔɔ nɛ yaa e gi ye, yayaabe. Kijɛ gɔnrɔɔnlɛ e wɔɔ turu kanran biyɛidolo. [ 21Kaa jinrun kɔɔ tunmɔ gɔ, Ama gɛɛn lee, aŋapagu lee le sai nana goonɔ bɛɛmɔjɛ.]» 22Yesu lee, jaŋu unrunw womɔ lee, Galile gana nɛ wɔu, Yesu be le sɔwaa: «Inɛ Aini gɔi inɛw numɔ nɛ kukunɔdɛin. 23Woi dadaadɛin. Kaa, bai taaniye gɔ, wo bulo ye gogoodo.» Jaŋu unrunw gɔbe kɔɔ dɛi kinɛ bemɛ ɛjii jinwaanbe. 24Nɛɛ, Yesu lee, jaŋu unrunw womɔ lee, waaru Kapɛrunaumu ana nɛ be dɔi le, inɛw Ama Ginrun Diyɛ dɛi sɛgu yabanw gɔbe, Piɛru genɛ nɛ dɔwaa ɔn gin’ selumi: «Jaŋudeerenɛ ebe gɔ, Ama Ginrun Diyɛ gɔ dɛi sɛgu tujɔɔlɛ ma?» 25Piɛru saa, wo tutujɔjɛ gi. Nɛɛ, waaru ginrun be yoi le, Yesu, wo laa Piɛru le ɔn gin’ sɔi: «Simɔ, u yani ajubaa wɔu? Aduna ɔn paŋagunw gɔbe aa bɛrɛ tɛɛbɛ lee, sɛgu lee yabaɲu? Gana bemɛ inɛw tɔitɔi bɛrɛ yabaɲu ma, yerunw bɛrɛ yabaɲu?» 26Piɛru saa, yerunw bɛrɛ yabaɲu gi. Yesu saa: «Kɔɔ gin’ biyaa ye, gana gɔ inɛw, sɛgu tujɔɔnɛ woi laa? 27Kaa, emɛ inɛw ɔnbe kinɛ jinwɛnmu ibɛlain. Kɔɔ dɛi, dibe nɛ yaa. Miirɛnmu uwɔ kamu kunɔ. Iiju pɔlɔ u aaido gɔ goonɔ. Aŋa womɔ gɔmɔ. U aŋa womɔ nɛ, inɛw lɛi sɛgu buudu tɛtɛmɛdou. Wogɔ jeɲaajɛu ye, sɛgu uwɔ lee, ma lee dɛi be bɛrɛ obo.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\