MATIU 25

1«Alagala diinɛ gɔ unrunw yaanw gulɔi pɛlu sɔɔ le murin biyɛdo. Be lanpa bemɛ jeɲaa, akana yawɛɛjɛ ga ɛgaa, woi sɛgɛrɛi yain. 2Unrunw yaanw gɔbe logoro nɛ, numɔrɔn turu gɔbe bomɔgunwin bɛin. Numɔrɔn waja gɔbe hakilɛ yasɛbɛin. 3Unrunw yaanw bomɔgunw gɔbe waaru lanpa bemɛ be jeɲɛ le, be nii lanpa nɛ kunɔɲu jeɲɛnɛ. 4Kaa, unrunw yaanw hakilɛ sɛnw gɔbe, lanpa bemɛ jeɲaa, gelu le nii kanran jeɲaabɛin. 5Kunrin, akana wɛɛlu wɔu tanwaain gɔ dɛi, unrunw yaanw gulɔi pɛlu gɔbe puu, giri baariyaa, yeiyaain. 6«Kaa, digɛtaŋu waaru le, mii diyɛ turu ɛgɛmaabe: ‘Akana gɔ unwɔ. Yaa ye, woi sɛgɛrɛi.’ 7Unrunw yaanw gulɔi gɔbe, be wooi puu ingelaa, lanpa bemɛ yegerei tɔlaabɛin. 8Unrunw yaanw bomɔgunw gɔbe unrunw yaanw hakilɛ sɛin gɔbe le kijɛ be gi: ‘Lanpa emɛ gɔ yinwɛn ga wɔɔ sabu dɛi, e lanpa nii ebe emɛ bɛrɛ gama ye oboi.’ 9Kunrin be giyaa, hakilɛ sɛnw gɔbe aŋa bemɛ saa: ‘Ai, lanpa nii emɛ gɔ e lee, emɛ lee baaidolo. Kɔɔ dɛi, e, inɛw nii dɔnrɔnw bɛrɛ yaai. Kuu ebe dɛi ɛbɛi.’ 10Kɔɔ gin’ unrunw yaanw bomɔgunw gɔbe nii ɛbɛi yain. Kaa, waaru wogɔ le tee, akana gɔ wiyaa dɔwaai. Unrunw yaanw gulɔi numɔrɔn yeguru le bɛin gɔbe akana gɔ le purupagu ginrun gɔ nɛ yoin. Kɔɔ onu nɛ, ginrun gɔ taan gɔ pinaa sɔgaabɛin. 11Ɛjii tanwaan, kɔɔ onu nɛ unrunw yaanw gulɔi wajunw gɔbe yaa wiyaa dɔɔin. Be ɛjii kɔnwɔun kijɛ be gɛɛbe: ‘Emɛ baŋa, emɛ baŋa! Taan gɔ, emɛ dɛi pinɛlɛ!’ 12Kaa, akana gɔ saa: ‘Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, mu ei aabei ma inɔn.’ » 13Kɔɔ dɛi, Yesu baraa, be le ɔn gin’ gi: «E, bai gɔ ma, waaru gɔ ma inin sabu dɛi, giri yeiyenɔugi.» 14«Iyaa lee, alagala diinɛ gɔ, ainɛ turu ana wo yaamɔ nɛ, birɛbirɛnw womɔ boonaa, be bɛrɛ kijɛ wo sɛɛ sagu gawuru le murin wɔɔ. 15Wo inɛ tuturu puu bɛrɛ gɔnrɔn bemɛ le kɛukɛu buudu obaabe. Inɛ pɔɔlɔ bɛrɛ kange buudu muɲu numɔrɔn obu. Inɛ lɛiye gɔ bɛrɛ muɲu lɛi obu. Inɛ taaniye gɔ bɛrɛ buudu muɲu obu. Kɔɔ onu nɛ, ginrun baŋa gowaa, gana wage yai. 16«Inɛ buudu muɲu numɔrɔn bɛi gɔ, ɔgu kɛu gowaa yaa, buudu gɔ le tɔŋu tɔŋaa, muɲu numɔrɔn waja tinɛ bɛi. 17Inɛ muɲu lɛi bɛɛnɛ gɔ yaa, muɲu lɛi waja tinɛ biyaabe. 18Kaa inɛ buudu muɲu bɛɛnɛ gɔ, wo yaa, minɛ nɛ bonɔ guraa, wo baŋa kɛɛlɛ gɔ baŋaraan paju. 19«Be baŋa gɔ gana nɛ wɔu ɛjii tanwaanbe. Kɔɔ onu nɛ, wo pilemaa wiyaa, birɛbirɛnw gɔbe bemaa buudu unrunmɔ le bana tɔŋu be tɔŋu unrun bɛrɛ taga gi. 20Kɔɔ gin’, inɛ buudu muɲu numɔrɔn bɛɛnɛ gɔ, muɲu numɔrɔn tinɛ wo bɛi gɔ gɛliyaa wiyaa ɔn gin’ sɔi: ‘Mu baŋa, u buudu muɲu numɔrɔn mu bɛrɛ gawaraabeu. Yɛnɛ! Mu buudu muɲu numɔrɔn waja tinɛ biyaabɔn.’ 21Wo baŋa gɔ saa kijɛ gi: ‘Ɛjii wɔɔ. U birɛbirɛnɛ ɛjui, sɔɔ turu baŋai. Kijɛ gaila nɛ u sɔɔ turu baŋai biyaabeu. Kɔɔ sabu dɛi, mu kijɛ diyɛ sagu u bɛrɛ gagawaradɔn. Wɛɛ, mu le bari ye, kinɛ uwɔ ɛɛliyɛmɔ.’ 22«Kɔɔ onu nɛ, inɛ buudu muɲu lɛi bɛi gɔ wiyaa ɔn gin’ sɔi: ‘Mu baŋa, u buudu muɲu lɛi mu bɛrɛ gawaraabeu. Yɛnɛ! Mu buudu muɲu lɛi waja tinɛ biyaabɔn.’ 23Wo baŋa wo le saa kijɛ gi: ‘Ɛjii wɔɔ. U birɛbirɛnɛ ɛjui, sɔɔ turu baŋai. Kijɛ gaila nɛ u sɔɔ turu baŋai biyaabeu. Kɔɔ sabu dɛi, mu kijɛ diyɛ sagu u bɛrɛ yaa gagawaradɔn. Wɛɛ, mu le bari ye, kinɛ uwɔ ɛɛliyɛmɔ.’ 24«Kɔɔ onu nɛ, inɛ muɲu bɛi gɔ wiyaa, wo baŋa le ɔn gin’ gi: ‘Mu baŋa, u inɛ nawin ga mu igii bɔun. U yalu toi tɔɔlu u wɔɔ nɛ, gɛlu gɛlɛjɛu. Yalu toi ii maɲalu u wɔɔ nɛ turo tuturojɛu. 25Kɔɔ dɛi, mu liyaa, kɛɛlɛ uwɔ minɛ guraa baŋaraanbɔn. Yɛnɛ, kijɛ uwɔ unwɔ.’ 26Wo baŋa gɔ saa: ‘U birɛbirɛnɛ mɔɲui. Walaginɛi. Yalu toi tɔɔlu mu wɔɔ nɛ gɛlu gɛlɛjɔn ga igii wɔu ye, iyaa yalu toi ii maɲalu mu wɔɔ nɛ turo tuturojɔn ga igii wɔu ye, 27buudu ma gɔ kɛɛlɛ tɔŋutɔŋɔw bɛrɛ inge dɛi obolu kanrun? Kɔɔ gin’ kanraanbeu ye, waaru pilemaa mu wiyaajɛ, mu buudu ma tinɛ le jeɲɛbelɔn ma? 28Buudu muɲu wo sɛɛ gɔ wo bɛrɛ ɛlɛ ye, pɛlu sɛɛ baŋa bɛrɛ oboi. 29Inɛ kijɛ sɛɛ bɛrɛ, baraa ye ohobodɛin. Wo kɔɔ gin’ kijɛ gaai sisiyɛdo. Kaa inɛ kijɛ sɛlɛ gɔ, gaila wo sɛɛ gɔ yaa wo bɛrɛ ɛhɛlɛdɛin. 30Nɛɛ, birɛbirɛnɛ niwɛn tolo ɔn, bain go, ɔlɔ gɔ nɛ kamu tii. Kɔɔ nɛ pii lee, tɔnrɔn tɛnwun lee bibiyɛdo.’ » 31«Inɛ Aini gɔ, ɔgɔ dalee, mɛlɛnkɛ womɔbe le, waaru wo wiyaajɛ, wo ɔgɔdɔin doorojɛ womɔ nɛ dɛdɛinyɛndo. 32Aduna inɛw puu, giru womɔ nɛ mɔmɔrinyɛndɛin. Bɛlugirɛnɛ, peju lee, ɛnrɛn lee, bana wo kabugajɛ gin’, wo inɛwin kɔɔ gin’ tunmɔ le kakabugado. 33Wo peju gɔbe numɔ iin womɔ sibɛ go bojodo. Ɛnrɛn gɔbe numɔ nana womɔ sibɛ go bojodo. 34Inɛw numɔ iin womɔ sibɛ go wɔin gɔ le, ɔgɔnɛ gɔ kijɛ wo gɛɛido: ‘Mu Ba inɛw duba kanraanjɛ gɔbe, e wɛɛi. Aduna mɔii nɛ, e dɛi diinɛ bojaaɲu gɔ, kɛn gin’ wɛɛ balai. 35Sabu giyɛ mui aabe. E pana mui obaabei. Diinɔɔrin le bɔun. E dii mui obaa nɔɔmaabei. Mu yeru yaabɔn. E ginrun ebe nɛ mui sɛgɛraabei. 36Mu duŋu le bɔun. E sɔi mui obaabei. Jiun le bɔun. E mui yɛnɛi wiyaabei. Kajuginrun nɛ tobɔn. E mu bɛrɛ wiyaabei.’ 37Kɔɔ waaru le inɛw teitai wɔin gɔbe, aŋa womɔ ɔn gin’ saadɛin: ‘Inɛw Baŋa, emɛ waaru inge le giyɛ le u wɔu iyaa, pana u bɛrɛ obin? Waaru inge le diinɔɔrin le u wɔu iyaa, dii u bɛrɛ obin? 38Waaru inge le yeru wiyaa u wɔu, ginrun emɛ nɛ ui sɛgurin? Maa, duŋu le u wɔu, sɔi u bɛrɛ obin? 39Waaru inge le jinwaan u diiun ma, kajuginrun nɛ u tou, emɛ u bɛrɛ wiyaabɛin ma?’ 40Ɔgɔnɛ gɔ, ɔn gin’ saado: ‘Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, mu ba unrunw logoro nɛ, unrunw dagunw ɔnbe bɛrɛ inɛ turu bɛrɛ e kɔɔ gin’ kanraanbei ye, e wogɔ mu bɛrɛ kanrin.’ 41«Kɔɔ onu nɛ, wo inɛw numɔ nana womɔ sibɛ go wɔin gɔ le ɔn gin’ sɔɔdo: ‘Ei inɛw jɛbi, genɛ ma nɛ dɔrɔ gooi. Yaun asuu yinwɛɛnlɛ, jinrun puu kuu baŋa lee, mɛlɛnkɛ womɔbe lee dɛi yegeraaɲu gɔ nɛ yaai. 42Sabu giyɛ mui aabe. E pana mui oboli. Diinɔɔrin le bɔun. E dii mui obaa nɔɔmɔli. 43Mu yeru yaabɔn. E ginrun ebe nɛ mui sɛgɛrɛli. Mu duŋu le bɔun. E sɔi mui oboli. Jiun le bɔun. Kajuginrun nɛ tobɔn. E mui yɛnɛi wɛɛli.’ 44Kɔɔ waaru le, wo le kijɛ be gɛɛido: ‘Inɛw Baŋa, emɛ waaru inge le giyɛ le ma, diinɔɔrin le ma, yeru wiyaa u wɔu ma, duŋu le u wɔu ma, jinwaan u diiun ma, kajuginrun nɛ u tou ma iyaa, kai uwɔ kilɛnɛ kanrin ma?’ 45Kɔɔ waaru le wo aŋa bemɛ ɔn gin’ saado: ‘Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, unrunw dagunw ɔnbe logoro nɛ, turui bara ga yabali biyaai ye, e mui barali kanrin.’ 46Inɛw kɔɔbe, yaun asuu yinwɛɛnlɛ gɔ nɛ yaadɛin. Kaa, inɛw teitai wɔin gɔbe, be ɔnmɔsɔgɔ gɔ nɛ yoyoodɛin.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\