MATIU 5

1Inɛw kulɔ gɔbe iyaa, Yesu, tetemɛ turu kuu nɛ ulaa dɛinyin. Jaŋu unrunw womɔbe, genɛ womɔ nɛ wiyaabɛin. 2Wo ɔn gin’ bei deerei tɔlu: 3«Inɛw Ama sibɛ go unrunbe dɛgu le wɔin ga jugaa wɔin gɔbe, Ama be yabu. Alagala diinɛ gɔ bemɛi. 4Inɛw kinɛjiun le wɔin gɔbe, Ama be yabu. Ama kinɛ bemɛ kakaaliyɛmɔdo. 5Inɛw kuu unrunbemɛ sunugaa, tɛgɛ sɛnɛ wɔin gɔbe, Ama be yabu. Pui gana gɔ kɛn bemɛi biyɛdo. 6Inɛw kinɛ bemɛ nɛ naran go, Ama bana dɛnɛjɛ gin’ teitai bii dadaaru le wɔin gɔbe, Ama be yabu. Aŋai be dɛnɛjɛ gin’ Ama bei bobojodo. 7Inɛw, inɛ waja amasɔgɔjugɔnw gɔbe, Ama be yabu. Ama amasɔgɔ bemɛ jujugɔdo. 8Inɛw, kinɛpilu bɛɛnw gɔbe, Ama be yabu. Be Ama ihiyedɛin. 9Inɛw logoro nɛ, inɛw jamu jɛɛlɛnw gɔbe, Ama be yabu. Ama bei unrunw unrunmɔi gɛɛdo. 10Ama aŋai dɛnɛjɛ gin’ teitai be wɔɔ gɔ dɛi, inɛw ɔɲɔmu biyaa wɔin gɔbe, Ama be yabu. Alagala diinɛ gɔ bemɛi. 11«Jaŋu unrunw mai e wɔɔ gɔ dɛi, ei duyaaɲu ma, ei ɔɲɔmaaɲu ma, kuu ebe nɛ kakalu tɔgu dɛin dɛin maŋaaɲu ma biyaai ye, Ama e yabu. 12Alagala nɛ e tujɔ diyɛ bɛbɛɛdei. Inɛw Ama titiyaanw giru ebe nɛ galin gɔbe, ɔɲɔmu yinbɛin. Kɔɔ dɛi, sɔɔ kɔɔ tunmɔ e bɛrɛ dɔwaai ye, naran go kinɛ ebe ɛɛliyɛmɔi.» 13«Yɛnɛi! Aduna nɛ ei nɛwin. Kaa, nɛu, ɛɛlu womɔ manaai ye, wo bɛrɛ ɛɛlu gɔ yani pilemu ye obu bɛɛmɔdo? Bain go woi togoti ye, inɛw bɛrɛ namamɔi laa ye, niwɛn waja sɛlɛ. 14«Aduna nɛ ei wijɛi. Ana tetemɛ kuu nɛ daan baŋi bɛɛlɛ. 15Inɛ, lanpa tanugu ye, taju le kiilɛ. Kaa, yalu wijɛ gaai wo obojɛ nɛ jeleɲu. Kɔɔ gin’ lanpa gɔ inɛw ginrun kɔlɔ nɛ toin gɔbe puu wiwijɛmɔjɛ. 16Inɛw bemaa birɛ ɛju ebe iye ye, e Ba alagala go daan gɔi sɔmɔ ga, wijɛ ebe gɔ inɛw giru nɛ lanpa gin’ wo biyɛmɔi.» 17Yesu iyaa, ɔn gin’ sɔi: «Mɔise tɔɔru dɔn nɛ lee, inɛw Ama titiyaanw dɔn gɔbe nɛ lee sɔɔ too gɔ mu kɔɔlɔmɔi wɛiun ga ajubanɔugi. Mu sɔɔ bemɛ kɔɔlɔmɔi wɛɛlun. Kaa sɔɔ kɔɔbe, kibemɔi wɛiun. 18Mu naran go e bɛrɛ tagauwɔn, alagala lee, minɛ lee galaidɛin baa, Tɔɔru gɔ nɛ sɔɔ turu ma, halu sɔɔ sije turu kanran kɔɔlɔidolo. Sɔɔ gɔ puu kikibedo. 19Kɔɔ digɛu, inɛ aai kanran, Ama tɔɔru gɔbe logoro nɛ, halu tɔɔru dagii kanran, koturu kajubalu kanraan, iyaa, inɛw bɛrɛ tɔɔru wogɔ kajubanɔu ga deeraajɛ biyaa ye, inɛ kɔɔbaŋa, alagala diinɛ nɛ, inɛ dagii biyɛdo. Kaa, inɛ aai kanran Ama tɔɔru gɔbe kajubaa, inɛw wajunw bɛrɛ deeraajɛ biyaai ye, inɛ kɔɔbaŋa, Ama diinɛ nɛ inɛ diyɛi biyɛdo. 20Mu e bɛrɛ tagauwɔn, Ama tɔɔru aŋai e gɛliyɛjɛ gɔ, Ama tɔɔru deerenw gɔbe lee, Parisiɛnbe lee, aŋai gɛlin dɛi irela biyaai ye, e alagala diinɛ nɛ bɛɛ yooidelei.» 21«E tirɛ anranw bɛrɛ sɔɔ ɔn tagaabɛin ga e ɛgaabei: “Inɛ daanɔu. Inɛ, inɛ daajɛ, woi badu dadaanadɛin.” 22Kaa, kijɛ mu gɛɛjɛ unwɔ: Inɛ aai kanran wo bɔɔnɛ le kinɛ banranmaajɛ, kɔɔbaŋai badubadanw diyɛnw bɛrɛ jɛyaadɛin. Inɛ wo bɔɔnɛ womaa bomɔginɛ giyaajɛ, kɔɔbaŋai kanran badu daanau jaain wɔɔ. Inɛ wo bɔɔnɛ womaa wejeginɛ giyaajɛ, kɔɔbaŋai yaun asuu yinwɛɛnlɛ gɔ nɛ kunɔu jaain wɔɔ. 23Kɔɔ digɛu, Ama bɛrɛ sadaga jɛɛlaa ye sadagadumu gɔ nɛ wiyaa u wɔnu, kɔɔ nɛ inɛ turu u le sɔɔ yasɛ ga jugaajɛu ye, 24sadaga uwɔ gɔ dumu giru nɛ pajaatiyaa ye, u bɔɔnɛ e lɛi laa yai sɔɔ yegere. Kɔɔ onu nɛ, Ama bɛrɛ wɛɛ, sadaga uwɔ obo. 25«Kɔɔ gin’, u jaŋunɛ turu, ui dimɛraan saliyɛ kiru yalu nɛ jɛyaauwɔ ye, oju nɛ tonu mainiyaan ye, ɔgu wo le sɔɔ yegere. Kɔɔi laa ye, wo ui saliyɛ kirɛnw numɔ nɛ kukunɔdo. Saliyɛkirenw gɔbe ui garidu numɔ nɛ kunɔ ye, kaju nɛ ui kunɔmɔdɛin. 26Mu naran go u bɛrɛ tagauwɔn, yoru gɔ tujaa, halu kɛturu kanran u le wajaa ye, kajuginrun gɔ nɛ bɛɛ gooidolou.» 27«E be gɛɛu ɛgaabei: “Dimu dimiyɛnnɔu.” 28Kaa, mu ɔn gin’ gɛɛjɔn: Inɛ aai kanran yaanran turu yɛnaa, daariyaajɛ biyaa ye, inɛ kɔɔbaŋa kinɛ womɔ nɛ yaanran kɔɔ le dimu dimiyaanti. 29Kɔɔ digɛu, halu, giri iin uwɔ dɛi, ui hakɛ nɛ yoodo ga wɔɔ ye, giri wogɔ wɔgɔrɔ ye, wagee u kamatiijɛ ire. Goju uwɔ puu sɛɛu wɔnu, yaun asuu yinwɛɛnlɛ gɔ nɛ u yoi dɛi, goju uwɔ taŋa turu tolo u bɛrɛ ire. 30Nɛɛ, numɔ iin uwɔ dɛi, ui hakɛ nɛ yoodo ga wɔɔ ye, numɔ gɔ polo ye, u le wagee kamati. Goju uwɔ puu sɛɛu wɔnu, yaun asuu yinwɛɛnlɛ gɔ nɛ u yoi dɛi, goju uwɔ taŋa turu tolo u bɛrɛ ire.» 31«Sɔɔ ɔn kanran ei tagaabɛin: “Inɛ aai kanran yaanran womɔ papajado ye, wo bɛrɛ yaajipolu dɔn tɔŋaa obaa ye, kɔɔ gin’ woi paja.” 32Kaa, mu ɔn gin’ gun: Inɛ aai kanran sala dɛi laa go, yaanran womɔ pajaa wo kanran, yaanran gɔ igɛ waja ɛyaai ye, ainɛ kɔɔbaŋa yaanran wo paju gɔi dimu nɛ kunaati. Iyaa kɔɔ gin’, yaanran pajaaɲu gɔ, inɛ jeɲaajɛ, inɛ kɔɔbaŋa kanran dimu dimiyɛnnɛi.» 33«E tirɛ anranw bɛrɛ sɔɔ ɔn kanran tagaabɛin ga e ɛgaabei: “Saba laga ye, kijɛ dɛi saba u lagu gɔ kanranlu kanrannɔu. Inɛw Baŋa Ama dɛi saba u lagajɛ gɔ, saba wogɔ kibemɔ.” 34Kaa, mu ebaa asuu saba laganɔu gun. Alagala, Ama ɔgɔdɔin dɛi, alagala le jɛbi ye, saba laganɔugi. 35Minɛ, Ama kubɔsɔrɔi dɛi, minɛ le jɛbi ye, saba laganɔugi. Jerusalɛmu ana gɔ, ɔgɔnɛ diyɛ gɔ anai dɛi, Jerusalɛmu ana le jɛbi ye, saba laganɔugi. 36Iyaa, u kukuli uwɔ turu piluniyɛnmɔ ma, gɛunniyɛnmɔ ma kanran bɛɛlɛu dɛi kuu uwɔ le kanran jɛbi ye, saba laganɔu. 37Sɔɔ sɔɔnu, ‘ee’ ma ‘ai’ ma gɛɛi. Sɔɔ waja kɔɔ kuu nɛ baraɲu gɔbe puu, Mɔɲu kuu baŋa bɛrɛ goojɛ.» 38«E sɔɔ ɔn kanran ɛgaabei: “Giri tujɔ, girii, tɔnrɔn tujɔ, tɔnrɔin.” 39Kaa, mu ɔn gin’ gɛɛjɔn: Duguru uwɔ goonɔu. Inɛ turu mamana iin uwɔ pejaajɛ ye, mamana nana gɔ woi dɛɛrɛ. 40Iyaa, inɛ turu u bɛrɛ arugoi dagi uwɔ yabado ga saliyɛ nɛ ui boonaajɛ ye, arugoi na uwɔ wo bɛrɛ yapaja. 41Iyaa, paŋaginɛ turu u bɛrɛ gelu womɔ paŋa le duiyɔmaa kilomɛtɛrɛ turu yaamaajɛ ye, kilomɛtɛrɛ lɛi baa gelu gɔ le yayaa. 42Inɛ turu u bɛrɛ gɛɛn gɛnyaanjɛ ye, wo bɛrɛ obo. Inɛ unrun bɛrɛ yoru kunɔ ga wiyaa wɔɔ bɛrɛ yoru kunɔ.» 43«Sɔɔ ɔn kanran e bɛrɛ tagaabɛin: “U bɔɔnɛi, ibɛi biyɛ. U jaŋunɛi ibiliyɛ.” 44Kaa, mu ɔn gin’ gɛɛjɔn: E jaŋuwin ibɛi biyɛi. Inɛw ei ɔɲɔmɔw gɔbe dɛi Ama gɛɛin. 45E Ba Ama alagala go daan gɔ unrunwin tɔitɔi biyɛ dɛi, e kɔɔ gin’ kanrain. Inɛw ɛju lee, inɛw mɔɲu lee dɛi, wo nai womɔ gogoomɔjɛ. Inɛw teitai wɔin lee, inɛw teitai wɔnɛ lee dɛi, wo anran mimiimɔjɛ. 46E, inɛw ei ibɛɛ wɔin gɔbe sai ibɛi ye, Ama bɛrɛ tujɔ ingei bɛɛdei? Halu, sɛgu yabanw gɔbe, be kanran yinkanranɲu. 47E, e ba unrunwin laa ye, inɛ waja poonɔɔlɛi ye, kijɛ sigɛ e kanranjɛ gɔ ingei? Inɛw Ama inin gɔbe kanran yinkanraannɛ ma? 48Kɔɔ digɛu, e Ba alagala nɛ daan gɔ gin’ e kanran kibaa biyɛi.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\