MATIU 7

1«Ama ei jaruganɔu giye, inɛw wajunwin jaruganɔugi. 2Kaa, e inɛwin jarugauwɔi ye, bana bei e jarugu le kɛukɛu Ama bana wogɔ gin’ tee ei yinjarugado. Iyaa inɛw mɔ gelu le e tunwɔnjɛ gɔ, Ama gelu wogɔ le ebe tunwɔndo. 3Giri uwɔ nɛ lalu too gɔ kajubaalɛu, u bɔɔnɛ giri nɛ keri too gɔ inge dɛi iyejɛu? 4Iyaa giri uwɔ nɛ lalu wo tonu, u bɔɔnɛ womaa giri womɔ nɛ keri too gɔ goonɔmu yani gɛɛ bɛɛjɛu? 5U aŋa lɛilɛiginɛ gɔ, giri uwɔ nɛ lalu too gɔ laa, yai goonɔ. Kɔɔ onu nɛ, u bɔɔnɛ giri nɛ keri too gɔ goonɔ ga sɛɛu giri ihiyedou. 6«Iju bemaa kigelemaa ye ei kɛrɛnɔu ga, kijɛ ɛjaa wɔɔ be bɛrɛ obonɔugi. Tolu bemaa, dugɔi ebe kubɔ le namanɔu ga, be bɛrɛ wogɔ kamu tiinɔugi.» 7«Gɛɛin, e bɛbɛɛdei. Dɛnɛi, e ihiyedei. Mɔnɔgolo taan gɔ tɔgɔi, e dɛi pipinɛlɛdɛin. 8Inɛ gɛɛnjɛ, bɛbɛɛjɛ. Inɛ dɛnɛjɛ, ihiyedo. Inɛ taan tɔgɔjɛ, wo dɛi taan pipinɛlɛdɛin. 9Nɛɛ, logoro ebe nɛ, inɛ aa, aini womɔ wo bɛrɛ buru gɛnyaanjɛ ye, tibu wo bɛrɛ obodo? 10Maa iiju wo bɛrɛ gɛnyaanjɛ ye, yuguru obodo? 11E inɛw mɔɲu gɔbe, unrunw ebe bɛrɛ kijɛ ɛju aŋai oboɲu igii wɔi ye, Ama e Ba alagala go daan gɔ, inɛw wo bɛrɛ gɛɛnw bɛrɛ kɔɔ dɛi sigɛ kijɛ ɛju oboidolo ma? 12«Inɛw, kijɛ e bɛrɛ kanran ga e ibɛ puu, e yaa kijɛ wogɔbe be bɛrɛ kanrain. Mɔise tɔɔru dɔn gɔ nɛ lee, inɛw Ama titiyaanw dɔn gɔbe nɛ lee, sɔɔ Ama kanran ga, wo tɔɔru gɔ kɔɔ woi.» 13«Mɔnɔgolo ɛmu gɔ le yoi ye, galai. Mɔnɔgolo wanu gɔ suyi oju mɔnɔgoloi. Inɛw joo, mɔnɔgolo wogɔ le galaa ye, oju wanu gɔ nɛ yaauwɔin. Wogɔ nɛ yaa ga, naula. 14Kaa, ɔnmɔsɔgɔ oju mɔnɔgolo gɔ ɛmi wɔɔ. Oju womɔ gɔ nawin wɔɔ. Inɛw gaila sai oju wogɔ iyeɲu.» 15«Inɛw titiyaanw kakalugunw dɛi, kuu ebe kajubai. Be peju le murin biyaa, logoro ebe nɛ yooɲu. Kaa, kɔlɔ bemɛ nɛ bei tataa mɔɲubei. 16E birɛ bemɛ bana le bei jugɔdei. Resɛn ilɛ, teɲu na nɛ pala bɛbɛɛmɔjɛ ma? Iyaa, gaa ii, ɛɲɛ anran jijii nɛ pala bɛbɛɛmɔjɛ ma? 17Tiun na ɛju, ii ɛju naranjɛ. Kaa tiun na mɔɲu, ii mɔɲu naranjɛ. 18Tiun ɛju, ii mɔɲu naran bɛɛidolo. Tiun mɔɲu kanran, ii ɛju naran bɛɛidolo. 19Kɔɔ dɛi, tiun na, ii ɛju naraanlɛ gɔ, kɛjɛ ye yaun nɛ kunɔɲu. 20Kɔɔ bana wɔɔ gin’ inɛw titiyaanw kakalugunw gɔbe, e birɛ bemɛ bana le bei jugɔdei.» 21«Inɛw maa ‘Inɛw Baŋa, Inɛw Baŋa’ gɛɛɲu gɔbe logoro nɛ, puu alagala diinɛ nɛ bɛɛ yooidenɛ. Kaa, mu Ba Ama, alagala go daan gɔ diŋɛ kanranw gɔbe be yoodo. 22Aduna saliyɛ bai kireidɛin, inɛw joo mu le gɛgɛɛdɛin: ‘Inɛw Baŋa, Inɛw Baŋa, emɛ boi uwɔ le Ama bɛrɛ sɔɔ goi sɔɔnɛ ma? Emɛ boi uwɔ le inɛw kuu nɛ jinrun nananɛ ma? Emɛ boi uwɔ le taanrinyɛn joo kanrannɛ ma?’ 23Kaa, mu aŋa bemɛ sasaadɔn: ‘Mu ei inɔn. Asuu ei inɔn. Genɛ ma nɛ dɔrɔ gooi, e mɔɲu kanranwin.’ » 24«Kɔɔ sabu dɛi, inɛ aai kanran sɔɔ mu sɔi ɔnbe puu keŋiyaan wogɔ gin’ kanraanjɛ biyaai ye, inɛ wogɔ inɛ sɔɔ jugɔnɛ, ginrun womɔ tibu kuu nɛ ujaa sɛɛ le murin wɔɔ. 25Anran miyaan, goro wiyaa, ooɲɔ suyaa ginrun kɔɔi lagaabe. Kaa, duu womɔ tibu kuu nɛ daan gɔ dɛi, ginrun gɔ wololu. 26Kaa, inɛ aai kanran sɔɔ mu sɔi ɔnbe keŋiyaan, wogɔ gin’ kanranlu ye, inɛ wogɔ bomɔginɛ ginrun womɔ sɔsɔun kuu nɛ ujaa sɛɛ le murin wɔɔ. 27Anran miyaan, goro wiyaa, ooɲɔ suyaa ginrun kɔɔi lagaabe. Ginrun gɔ wolaa, yanwan womɔ gaai biyaabe.» 28Yesu kɔɔ gin’ deeru wo deeraa, inɛw kulɔ woi ɛgin gɔbe deeru bana wo deerejɛ gɔ bei ɛjii maunɛ kanraanbe. 29Deeru bana wo deereu bee gɔ lee, Ama tɔɔru deerenw bemɛ mɔ gɔ lee ɛjii kabu yatobe. Wo gɔnrɔn le bei deereube.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\