JUGƆMU 2

1«Epɛse nɛ Ama inɛw mɔɔnu wɔɔ mɛlɛnkɛ gɔ bɛrɛ ɔn gin’ tɔŋɔ tii: ‘Numɔ iin womɔ nɛ tolo sɔi gɛlɛ baŋa gɔ, kange pilɛlɔn kosɔi logoro nɛ yoi yaauwɔ baŋa gɔ, sɔɔ womɔ unwɔ: 2Mu birɛ u biru gɔ lee, bana u biru gɔ lee, muyɔn uwɔ lee igii wɔun. U inɛw mɔɲu gɔbei tariyɛɛlɛu ga mu igii wɔun. Inɛw unrunbei Yesu jaŋu unrunw tiyaaɲui gɛɛɲu, kaa jaŋu unrunw tiyaaɲui laain gɔbe, u bei subɔraa yɛnaabeu. Be kakalumaŋawin ga u iyaabeu. 3U sɔɔ tatariyɛjɛu, boi ma dɛi ɔɲɛ tariyaabeu, anrangaju uwɔ dogomɔlu. 4Kaa u le sɔɔ mu sɛɛ gɔ unwɔ: U ihibɛ pɔlɔ u sɛbe gɔ pajaatu. 5Yalu nɛ gowaa u numu gɔ ajuba. Iyaa bana uwɔ dulomaa ye, birɛ pɔlɔ u birɛbe gɔ birɛ. Kaa bana uwɔ dulomɔlu ye, mu u bɛrɛ wɛwɛɛdɔn, mu pilɛlɔn uwɔ gɔ yalu womɔ nɛ gogoonɔdɔn. 6Kaa sɔɔ ɔn kai u nɛ tɛtɛmɛmɔjɛ: U Nikolayitebe birɛ gɔ ibiliyaa wɔu. Mu kanran birɛ bemɛ ibiliyaa wɔun. 7‘Inɛ suguru too baŋa, Ama Kikinu, Ama inɛw mɔɔnube bɛrɛ sɔɔ sɔɔjɛ gɔ wo keŋiyɛn. ‘Inɛ gɔnrɔn biyaajɛ baŋa, mu, tiun ɔnmɔ obojɛ, Ama alujɛnɛ nɛ daan gɔ ii, wo bɛrɛ kakayamɔdɔn.’ » 8«Simirunɛ nɛ Ama inɛw mɔɔnu wɔɔ mɛlɛnkɛ gɔ bɛrɛ ɔn gin’ tɔŋɔ tii: ‘Pɔlɔ gɔ lee, dumɔrɔn gɔ lee woi wɔɔ baŋa gɔ, yinwaanbe kaa pilemaa ɔnmɔi biyaai baŋa gɔ, sɔɔ womɔ unwɔ: 9Mu ɔɲɛ uwɔ lee, dɛgu uwɔ lee igii wɔun. Kaa ui ɔgɔinɛi. Inɛw unrunbei Yahutunwin gɛɛu, Yahutunwin laain, kaa Setanu babanw mɔɔnu inɛwin wɔin gɔbe, mu sɔɔ mɔɲu u dɛi be sɔɔjɛ gɔ igii wɔun. 10Ɔɲɛ u ɔɲɔido gɔ liyɛnɔu. Ei marun yɛnɛ giye jinrun puu kuu baŋa gɔ logoro ebe nɛ gamuui kaju nɛ kamu kukunɔdo. E bai pɛlu ɔɲɔmu bɛbɛɛdei. Yiun gɔ baa sɔɔ turu baŋai biyɛ. Kɔɔ biyaai ye, mu ɔnmɔ domɔ gɔ u bɛrɛ ohobodɔn. 11‘Inɛ suguru too baŋa, Ama Kikinu, Ama inɛw mɔɔnube bɛrɛ sɔɔ sɔɔjɛ gɔ wo keŋiyɛn. ‘Inɛ gɔnrɔn biyaajɛ baŋa, yiun lɛiye gɔ wo bɛrɛ dɔɔidolo.’ » 12«Pɛrugamu nɛ Ama inɛw mɔɔnu wɔɔ mɛlɛnkɛ gɔ bɛrɛ ɔn gin’ tɔŋɔ tii: ‘Polukaaba aŋa lɛi womɔ sii wɔɔ gɛlɛ baŋa gɔ, sɔɔ womɔ unwɔ: 13Mu yalu nɛ u daan gɔ igii wɔun. Setanu ɔgɔdɔin yalu wɔɔ gɔ woi. U boi ma yagɛlɛu. Halu sɛɛrɛ ma goonɛ sɔɔ turu baŋa Antipasui, ana ebe Setanu yalui wɔɔ gɔ nɛ bai dain gɔbe le, u gagawu uwɔ mu sibɛ nɛ kɔɔlɔmɔlu. 14Kaa u le sɔɔ gamuu mu sɛɛ yɔɔ: Uwɔ nɛ inɛw Balaamu deeru gɛlin yɔɔin. Balaamu, Isɛrɛlu unrunw bɛrɛ ɔmɔlɔ nawan tɛnwɛnmaa ye, sala nɛ bei yoomaa ye, kɔɔ gin’ bei hakɛ nɛ numɔ yoomɔ ga, Balaku bɛrɛ deereube. 15Kunrin, u kanran, uwɔ nɛ Nikolayitebe deeru inɛw gɛlin yɔɔin. 16Kodigɛu, bana uwɔ dulomɔ. Kɔɔi laa ye, mu bɛrii u bɛrɛ wɛwɛɛdɔn. Aŋa ma nɛ polukaaba goojɛ gɔ le mu be le kɔmɔ tataadɔn. 17‘Inɛ suguru too baŋa, Ama Kikinu, Ama inɛw mɔɔnube bɛrɛ sɔɔ sɔɔjɛ gɔ wo keŋiyɛn. ‘Inɛ gɔnrɔn biyaajɛ baŋa, buru manɛ gɛɛɲu babaŋa gɔ lee, tibi pili lee woi ohobodɔn. Tibi wogɔ nɛ boi kana yatɔŋɔ. Inɛ tibi gɔ bɛɛjɛ gɔi laa ye, inɛ waja turu kanran boi gɔ inɛɛ.’ » 18«Tiatire nɛ Ama inɛw mɔɔnu wɔɔ mɛlɛnkɛ gɔ bɛrɛ ɔn gin’ tɔŋɔ tii: ‘Ama Aini, giri womɔbe yaun bije gin’ wɔɔ gɔ, kubɔ womɔbe mɛnu bubaaɲu gin’ dooriyeube gɔ, sɔɔ womɔ unwɔ: 19Mu birɛ uwɔ gɔbe igii wɔun. Ihibɛ uwɔ lee, gagawu uwɔ lee, birɛ inɛw dɛi u biru gɔ lee, sɔɔ tari uwɔ lee igii wɔun. Birɛ dumɔrɔn uwɔ gɔbe, pɔlɔ mɔ gɔbe dɛi joo ga igii wɔun. 20Kaa u le sɔɔ mu sɛɛ gɔ unwɔ: U yaanran unruin inɛ Ama titiyainɛ gɛɛjɛ Jesabɛlui pajaa, birɛbirɛnw mabei lelemɔmaabeu. Sabu wo sala sala lee, ɔmɔlɔ pana kaya lee deeru be bɛrɛ obaabe. 21Mu womaa bana womɔ dulomɔ ga waaru wo bɛrɛ obaabɔn. Kaa wo sala oju womɔ nɛ goi ibɛla. 22Kodigɛu, mu woi ɔɲɛ teenu nɛ duduunɔdɔn. Kunrin, inɛw wo le dimudimiyɛnw gɔbe, wo le birɛ be biru gɔ dɛi be bana bemɛ duliyemɔnɛ ye, mu be bɛrɛ ɔɲɛ diyɛ dɔdɔɔnɔdɔn. 23Mu unrunw womɔ gɔbei dadaadɔn. Kunrin, kinɛ ajubu lee, kinɛ kɔlɔ nɛ sɔɔ boŋurun too lee lubo ye marun yɛnɛnɛ gɔ mui ga, Ama inɛw mɔɔnu gɔbe puu papaamadɛin. Mu kunrin e tuturu puui, inɛ kanma birɛ womɔ le kɛukɛu tutujɔdɔn. 24‘Kaa e Tiatire inɛw wajunw gɔbe, e deeru kɔɔ le yabanɛ. Iyaa inɛw kɔɔbe gɛɛjɛ gin’ Setanu sɔɔ boŋurun too too gɔbe e deenɛ. Mu dɔɔ waja e bɛrɛ duurɔidolɔn ga sɔɔuwɔn. 25Kaa kijɛ e sɛɛ gɔ, mu wɛɛido baa ɛjii ai gɛliyɛi. 26Inɛ gɔnrɔn biyaajɛ baŋa, dumɔ gɔ yai dɔɔ baa inɛ diŋɛ ma kanraanjɛ gɔ, mu tɔgu gɔbe kuu nɛ paŋa wo bɛrɛ ohobodɔn. 27Mu ba bɛrɛ paŋa mu bɛi gɔ, mu wo bɛrɛ ohobodɔn. Wo inrun sɔsɔru le bei girɛdo. Toroi gin’ bei jɔgɔdo. 28Mu iyaa yajutolo wo bɛrɛ ohobodɔn. 29‘Inɛ suguru too baŋa, Ama Kikinu, Ama inɛw mɔɔnube bɛrɛ sɔɔ sɔɔjɛ gɔ wo keŋiyɛn.’ »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\