JUGƆMU 3

1«Sarude nɛ Ama inɛw mɔɔnu wɔɔ mɛlɛnkɛ gɔ bɛrɛ ɔn gin’ tɔŋɔ tii: ‘Ama kikinu sɔi gɔ lee, tolo kosɔi lee sɛɛ baŋa gɔ, sɔɔ womɔ unwɔ: Mu birɛ uwɔ gɔbe igii wɔun. Uwaa ɔnmɔi wɔɔ ga boi uwɔ gowaa wɔɔ. Kaa u yinwaaun. 2Kajuba, kijɛ u le waju, yinwɛndo ga wɔɔ gɔ, paŋa womɔ bara. Sabu Ama ma giru nɛ mu birɛ uwɔ gɔbe kibaai tɛmɛlun. 3Kodigɛu, deeru u bɛi gɔ lee, aŋai u ɛgu gɔ lee ajuba. Deeru wogɔ yabaajɛu ye, bana uwɔ dulomɔ. U mainiyaan kajubu le biyɛlu ye, mu gugunyɔnnɛ gin’ wɛɛdɔn. Kuu uwɔ nɛ wɛi ye waaru mu gooido u jugɔidolou. 4Kaa nimɛ kanran Sarude nɛ u inɛw sɔi bemɛ lɔgɔjiyɛmɔnɛ gamuu yasɛu. Be sɔi pilu kunɔ ye, mu le yoi yayaadɛin, sabu wogɔ be le dagaa wɔɔ. 5Inɛ gɔnrɔn biyaajɛ baŋa, wo kunrin sɔi pilu gogoriyedo. Mu ɔnmɔ dɔn gɔ nɛ boi womɔ kɔjɔ ye goonɔidolɔn. Iyaa, mu Ba lee, mɛlɛnkɛ womɔbe lee giru nɛ, mu woi igii wɔun ga sɛɛrɛ gogoodɔn. 6‘Inɛ suguru too baŋa, Ama Kikinu, Ama inɛw mɔɔnube bɛrɛ sɔɔ sɔɔjɛ gɔ wo keŋiyɛn.’ » 7«Piladɛlupi nɛ Ama inɛw mɔɔnu wɔɔ mɛlɛnkɛ gɔ bɛrɛ ɔn gin’ tɔŋɔ tii: ‘Ɛjaa wɔɔ baŋa gɔ, naran baŋa gɔ, Dawide taan ii gɛlɛ baŋa gɔ, pinɛlaa wo jɛ ye inɛ turu kanran pinu bɛɛlɛ baŋa gɔ, pinaa wo jɛ ye inɛ turu kanran pinulu bɛɛlɛ baŋa gɔ, sɔɔ womɔ unwɔ: 8Mu birɛ uwɔ gɔbe igii wɔun. Yɛnɛ, u gɔnrɔn gaai sɛlɛu kanran, u sɔɔ ma gɛliyaabeu, boi ma gɛliyaa aŋa uwɔ tilɛlu. Kodigɛu, mu giru uwɔ nɛ taan pinɛlaa bojaatun. Inɛ turu kanran wogɔ pinɛ bɛɛlɛ. 9Yɛnɛ, Setanu babanw mɔɔnu inɛw, unrunbei Yahutunwin gɛɛɲu, kaa Yahutunwin laain, kakalui maŋauwɔin gɔbe, mu bei wɛɛmɔ ye kubɔsɔrɔ uwɔ nɛ ui demɛniyɛnmɔ ye, mu ui ibiyaaun ga be bɛrɛ jujugɔmɔdɔn. 10Ɔɲɛ tariyɛ ga mu tɔɔru gɔ, u sɔɔ wogɔ gɛliyaabeu digɛu, mu kanran, minɛ nɛ inɛw wɔin puu suburu yɛnɛ ga ɔɲɛ aduna puu kuu nɛ wɛɛido gɔ waaru nɛ ui gɛgɛliyɛdɔn. 11Mu bɛrii yawɛɛjɔn. Inɛ turu kanran ɔgɔdomɔ uwɔ ɛlɛnɔu ga, kijɛ u sɛɛ gɔ ɛjii ai gɛliyɛ. 12Inɛ gɔnrɔn biyaajɛ baŋa, Ama ma Ginrun Diyɛ nɛ mu woi jɛin turui bobojodɔn. Wo konɛ asuu goolɛ. Ama ma boi lee, Ama ma ana Jerusalɛmu kana, Ama ma bɛrɛ alagala goi ye sugojɛ gɔ boi lee, boi kana ma lee wo nɛ tɔtɔŋɔdɔn. 13‘Inɛ suguru too baŋa, Ama Kikinu, Ama inɛw mɔɔnube bɛrɛ sɔɔ sɔɔjɛ gɔ wo keŋiyɛn.’ » 14«Laodise nɛ Ama inɛw mɔɔnu wɔɔ mɛlɛnkɛ gɔ bɛrɛ ɔn gin’ tɔŋɔ tii: ‘Amina baŋa gɔ, sɛɛrɛ goonɛ sɔɔ turu baŋai, naran baŋai wɔɔ gɔ, kijɛ Ama maŋaajɛ puu wo nɛ tɔlu baŋa gɔ, sɔɔ womɔ unwɔ: 15Mu birɛ uwɔbe igii wɔun. U Ama sibɛ go kaalulau, nuulau. U kaali beu ma, nuui beu ye koi bee. 16Kaa u tugoi tugoi biyaa, kaalulau, nuulau dɛi, mu aŋa ma nɛ ui turɔ gogoonɔdɔn. 17U unruin ɔgɔinɛi, arusɛgɛ baŋai, kijɛ turu kanran kai le wɔlɔu gɛɛjɛu. Kaa u amasɔgɔ le wɔu, yeeriyeginɛi, dɛguginɛi, giruminɛi, duŋu le wɔu ga inɛɛu. 18Kɔɔ sabu dɛi mu ui tinwɛnrɛunwɔ ɔgɔinɛi taŋa ga ma nɛ wɛi ye kange yaun nɛ kunaa ɛjɛmaaɲu gɔ ɛbɛ. Uwaa sɔi kunu ye, duŋu uwɔ dɔgɔ gɔ baŋaran ga, sɔi pilu wɛɛ ɛbɛ. Uwaa giri iye ga giri loo wɛɛ ɛbɛ ye giri uwɔ nɛ para. 19Mu kai, inɛw mu ibɛ gɔbei sɔsɔɔjɔn, bei kɔi logi lalagajɔn. Kodigɛu, maini diyɛ le biyaajɛu ye bana uwɔ dulomɔ. 20Yɛnɛ, mu murɔn aŋa gɔ nɛ taan tɔgɔu yahiŋɔ. Inɛ mii ma ɛgaa taan pinɛlaajɛ ye, mu womɔ nɛ yoyoodɔn, wo le pana kakayadɔn, wo yaa mu le pana kakayado. 21Inɛ gɔnrɔn biyaajɛ baŋa, mu bana gɔnrɔn biyaa, mu Ba le ɔgɔdɔin womɔ nɛ mu dɛinyin gin’, mu woi kanran ɔgɔdɔin ma nɛ mu le dɛdɛinyɛnmɔdɔn. 22‘Inɛ suguru too baŋa, Ama Kikinu, Ama inɛw mɔɔnube bɛrɛ sɔɔ sɔɔjɛ gɔ wo keŋiyɛn.’ »


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\