JUGƆMU 6

1Waaru Peju Ii gɔ, sɛɛrɛ kosɔi gɔbe logoro nɛ turu taralaa wo pinulu le, mu yɛnɛubɔn. Kijɛ ɔnmɔ konai gɔbe logoro nɛ koturu anrandagulu mii gin’ ɔn gin’ wo gɛɛu mu ɛgaabɔn: «Wɛɛ.» 2Mu yɛnaa, sɔun pilu kowɔɔ. Sɔun gɔ kuu nɛ yaŋa baŋa gɔ, too kɛun tai yagɛlɛbe. Ɔgɔdomɔ wo bɛrɛ obaabɛin. Wo gɔnrɔn biyaajɛ baŋai wɔu, gowaa, gɔnrɔn bɛɛi yai. 3Peju Ii gɔ waaru sɛɛrɛ lɛiye gɔ taralaa wo pinulu le, kijɛ ɔnmɔ lɛiye gɔ ɔn gin’ wo gɛɛu mu ɛgaabɔn: «Wɛɛ.» 4Sɔun waja yaun banrun gin’ biyaa gowaabe. Kuu womɔ nɛ yaŋa baŋa gɔ, minɛ nɛ jamu donugu ye inɛw bemaa tunmɔi sɛnwɛn ga, gɔnrɔn wogɔ wo bɛrɛ obaaɲu. Polukaaba diyɛ kanran wo bɛrɛ obaaɲu. 5Peju Ii gɔ waaru sɛɛrɛ taaniye gɔ taralaa wo pinulu le, kijɛ ɔnmɔ taaniye gɔ ɔn gin’ wo gɛɛu mu ɛgaabɔn: «Wɛɛ.» Mu yɛnaa, sɔun gɛun kowɔɔ. Kuu womɔ nɛ yaŋa baŋa gɔ, tankodo numɔ le yagɛlɛ. 6Kijɛ ɔnmɔ nai gɔbe logoro nɛ mii goojɛ gin’ mu ɛgaabɔn. Kijɛ gi: «Bai turu birɛ buudu, alukama kilo koturu dɔnruin. Ɔruje kilo taanu bai turu birɛ buudu le kɛu wɔɔ. Kaa nii lee, resɛndii ilɛ lee kai yamalanɔu.» 7Peju Ii gɔ sɛɛrɛ naiye gɔ taralaa waaru wo pinulu le, kijɛ ɔnmɔ naiye gɔ ɔn gin’ wo gɛɛu mu ɛgaabɔn: «Wɛɛ.» 8Mu yɛnaa, sɔun purugu kowɔɔ. Kuu womɔ nɛ yaŋa baŋa boi Yiun gɛɛbɛin. Yinwunrun onu womɔ nɛ yadimɛbe. Bemaa polukaaba le, giyɛ le, jaabu le, olunawan le, minɛ inɛw gamulu naiye turu gɔbe daiti ga, gɔnrɔn be bɛrɛ obaaɲu. 9Sɛɛrɛ numɔrɔnye gɔ taralaa waaru wo pinulu le, inɛw Ama sɔɔ dɛi dain gɔbe lee, sɛɛrɛ goi bemɛ dɛi dain gɔbe lee, mu kikinu bemɛ mɔi jiɲu ɛju gɔ yalu tɛgɛrɛɲu doɲu gɔ nɛ iyaabɔn. 10Be mii diyɛ le ɔn gin’ gin: «Inɛw Baŋa ɛjaa wɔɔ baŋa gɔ, naran baŋa gɔ, u waaru yagɔ baa dɔmi ye, saliyɛ kiru ye, minɛ nɛ inɛw wɔin kuu nɛ emi dain duguru goodou?» 11Be tuturu bɛrɛ arugoi pilu obaa, bemaa nimɛ kanran waaru gaila deeliyaa wɔnu, birɛbirɛnw be gin’ daaidɛin be bɔɔnw, be ba unrunw gɔbe, lugo bemɛ kibeido dɔmiyɛn gin. 12Kɔɔ onu nɛ, Peju Ii gɔ sɛɛrɛ kuloiye gɔ taralaa pinɛlɛu wo wɔu mu iyaabɔn. Minɛ ɛjii jigaabe. Nai saii gɛunniyaan bee. Iyepilu gɔ sɛɛu ili gin’ banrin bee. 13Tolo gɔbe ooɲɔ diyɛ wiyaa ye gaa na jigemaa ye ii koro gɔbe bagajɛ gin’ alagala goi ye minɛ nɛ bagaubɛin. 14Alagala gɔ, dɔn munɔɲu gin’ manaai. Kokoobe lee, minɛ dii gɔŋaa gɛlɛ gɔbe lee, puu yalu bemɛ nɛ goonaatin. 15Aduna ɔgɔnw gɔbe lee, inɛw diyɛnw gɔbe lee, kɔmɔ numɔ kuu bɛɛnw gɔbe lee, ɔgɔ unrunw gɔbe lee, paŋagunw gɔbe lee, inɛw wajunw puu, gunɔw gɔbe lee, gunɔ tonɛ gɔbe lee, kɔmɔ nɛ lee, kokoobe dumɔ logoro nɛ lee baŋiyaanbɛin. 16Be kokoo gɔbe lee, dumɔ gɔbe lee bɛrɛ sɔɔu, kijɛ be gɛɛbe: «Kuu emɛ nɛ sugo ye ɔgɔdɔin nɛ daan baŋa giru nɛ lee, Peju Ii gɔ kinɛbanrun nɛ lee emi baŋarain. 17Sabu kinɛbanrun bemɛ bai diyɛ gɔ wiyaai. Inɛ aa wogɔ tari bɛɛjɛ?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\