TITE 2

1U kai, deeru nanaa gɔ bana le kɛukɛu inɛwin deere. 2Anranw pɛi gɔbe bɛrɛ taga, bemaa inɛw hakilɛ dɛinyaan wɔin biyɛun jaain wɔɔ wa. Bei inɛw jige ɛju sɛbei biyɛun jaan. Be kuu kajubu le biyɛun jaan. Bei inɛw gagawu nɛ lee, ihibɛ nɛ lee, muyɔn nɛ lee, ɛɛn go iŋi biyɛun jaan. 3Kɔɔ gin’ yaanw pɛi gɔbei yaa taga, yaanw Ama le gawaa wɔin gɔbe aŋai biyɛun jaan gin’, bemaa kunrin biyɛ wa. Bei inɛw wajunw sɔɔ mɔɲu sɔɔwin biyɛun jaanla. Bei inɛw kɔɲɔnɔɔwin biyɛun jaanla. Be inɛw wajunw bɛrɛ kijɛ ɛjii wɔɔ gɔi deerewin biyɛun jaan. 4Kunrin be yaanw dagunw gɔbe bemaa, be igɛbe lee, unrunw bemɛ lee ibɛɛ biyɛ ga, 5kuu bemɛ ɛjii gɛliyɛ ga, ɛjaai biyɛ ga, ginrun bemɛ ɛjii kajuba ga, inɛw ɛjubei biyɛ ga, iyaa bemaa be igɛbe le tubi ye biyɛ ga, bei be deereun jaain wɔɔ. Kɔɔ gin’ inɛ turu kanran Ama sɔɔ dɛi sɔɔ mɔɲu sɔɔnɔu ga, yaanw dagunw gɔbe kijɛ kɔɔbe puu kanraun jaain wɔɔ. 6Iyaa kɔɔ bana wɔɔ gin’, u sagatara unrunw gɔbe bemaa kuu kajubu le biyɛ ga bei tinwɛnrɛn. 7Nɛɛ u kuu uwɔ le, kijɛ u kanranjɛ puu nɛ giretagurui biyɛ. Deeru uwɔ nɛ, u kinɛpilu le sɔɔ, u diyɛ daanu le biyɛ. 8Iyaa kijɛ narain wɔɔ gɔ, inɛ turu kanran wogɔ jiiru bɛɛidolo gɔ, wogɔ sɔɔ. Inɛw u le jiiru kunɔw gɔbe, emɛ dɛi sɔɔ mɔɲu bɛɛnɛ kanraain ye, dɔgɔ bei aamɔ ga, u kijɛ kɔɔbe kanran. 9Nɛɛ, gunɔw gɔbei tinwɛnrɛn, kijɛ wooi nɛ be baŋabe sɔɔ be yabaun jaain wɔɔ. Be baŋabe kinɛ kijɛ aajɛ be kanraun jaain wɔɔ. Iyaa be baŋabe sɔɔ be jiireun jaanla. 10Be, be baŋabe kijɛ gunyɔun jaanla. Kaa be baŋabe be le gawu bɛbɛɛdɛin ga be tagaraun jaain wɔɔ. Kɔɔ le digɛnu inɛw bemaa kijɛ wooi nɛ Ama emi Yabanɛ gɔ deeru gɔ sɛɛrɛ ɛjii biyɛ ga be kunrin kanraun jaain wɔɔ. 11Ama nɛɛma womɔ, nɛɛma le digɛnu inɛw wooi yayabu bɛɛido gɔ tagaraajɛ. 12Emaa kijɛ Ama diŋɛ le sɛgɛrɛɛlɛ gɔ lee, aduna dadaaru gɔbe lee pajaatiyaa ye, aduna ɔn nɛ, kuu emɛ kajubanu, teitai bii ye, Ama diŋɛ le kɛukɛu biyɛ ga, nɛɛma wogɔ emi deerejɛ. 13Diyɛdɔn ɛju emɛ bai gɔ lee, Ama diyɛnɛ emɛ emi Yabanɛ gɔ, Yesu Kirisito, dooro womɔ wo tagaraido bai gɔ lee dɔmiyaan wɔnu, kɔɔ gin’ biyɛun jaan. 14Emaa mɔɲu wooi nɛ goo ga, hakɛ emɛ nɛ emi ɛjɛmɔ ga, emi tɔgu wo turu sai mɔi wɔɔi bojo ga, kijɛ ɛju kanrun nɛ emaa gaai mainiyɛn ga, Yesu Kirisito, kuu unrunmɔ emɛ dɛi obaabe. 15Kunrin kijɛ kɔɔbe, kijɛ deereun u jaan gɔbe bei. Gɔnrɔn wooi le inɛwin mainiyɛnmɔ, iyaa bei ɛjii ɛjii sɔɔ. Inɛ turu kanran bɛrɛ ui gailiyɛmɔnɔu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\