1 KORINT 8

1Iñeme kúceeŋak kan jiciikumi mati muria másimenimi bee di sínaati. Numammanj nan man jiregumi, “Wulaal búrom nubajaabaj fumanj.” Fumanjaf fukaanemi anau man atebenelenoor bare kamaŋak koo kúkaanolimi man úliŋen bukaaku. 2Ampi awoonooroumi mati namammanj kapan kaaku kati fumanj, akila malegen amanjoorut nan man aate emanj. 3Bare kaanjaat anau amaŋumi Atijamit, Atijamit namanjoomanj. 4Handeneen muria másimenimi sínaati, wulaal búrom numanjaamanj mati náati yaam di dúniyaay uye eroŋut. Múlamukaam, Atijamit ákon ceb abajoe. 5Handeneen babaj waaf wajuupoe wawonkeimi simit sammi di fatiya mba baabe tentaam, malegen babaj kan kuwonkemi “simit” sajuupoe di “kukiiya” kajuupoe. 6Bare numanjaamanj mati Atijamit ákon abajoe ceb, Ampaau, atuukumi wanoosani, ban nuroŋaaroŋ mati oo. Ban babaj Akiiyaau ákon abajoe ceb, Yensa Apakenaau Áamakau, kápurumul di oo Atijamit atuukumi wanoosani di poop nubajaami eroŋey yoololaal. 7Moo manoosani, lee kuriibaak búrom kookene fumanjaf ufe. Bukaaku bee mo iñeme kufiunfium mati sínaati waaf waroŋe. Nan kulakoemi furiaf muria másimenimi bee di sínaati, di kusof mati kamiiceelaet sínaati waaf waroŋe, ban síwoonooriil sílaamolaamo, ban di kusof mati muriaam mukila musikeniimi. 8Malegen, muria leemuŋoolen mulofenolaal Atijamit. Nuriaari mo, uriutaal mo, moo mákonam kajenutolaal waaf. 9Jíkaanum, manoosani, mati kafeloak uke kooluul takum kukaan kálaamoe di kafiumak kooliil kulo di majakut. 10Kaanjaat an síwoonoorool sílaamomi mati mukaanaam ume najuke, an kuwonkemi abaja “fumanj”, furiaf di báciinab bati náati. Mante lee mo’omu moo mubuntoorool man ari muria másimenimi bee di sínaati? 11Ñaa mati fumanjaf fooli an síwoonoorool sílaamomi panakajen, atiolaal ariibaau mati oo Apakenaau Áamakau acetumi. 12Di ekaaney mo’omu, panukaan majakut bee di Apakenaau Áamakau ñátum di ekaaney majakut bee di kuriiba bukaaku kan síwoonooriil síliŋutumi di poop panukaaniil síwoonooriil sílaamo. 13Moo kammi, kaanjaat wan irimi woo ukammi man ariiba aamu alo, letilaañ irirer eluw takumbi ikaan ariiba aamu alo poop.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\