1 YOHAN 3

1Jijikeruma kamaŋak kan Ampaolaal asenolaami, kan ootaami ewonki kuñiilak kati Atijamit, ban moo noonoaami eeno. Wakammi dúniyaay emanjutolaal woo emmi yoo emanjut Atijamit. 2Jimaŋoor, wulaal iñeme kuñiil kati Atijamit, tíenoorut buu nootaale kaano. Bare numanjaamanj mati nampi arajulomi panoonoaal nan akila, ban poop panujukaalool nan man aanomi eeno. 3Anoosani abajumi kágolumak di Apakenaau Áamakau, oo an akila pánatien nan man Apakenaau Áamakau átienumi eeno. 4Anoosani akammi majakut oo nakajenkajen sílingaas sati Atijamit, mati majakut manoosani mukajenkajen sílingaas sati Atijamit. 5Jimammanj mati Apakenaau Áamakau narajuloraj bee kápuren majakut di wulaal, ban majakut mulet di oo jáng. 6Anoosani ammi di oo letarulen ekaan majakut. Arulenumi di ekaaney majakutam, oo ajukurerutool mba amanjutool. 7Kuñiilak, takumbi jimaŋ man an abuntuul. Anoosani akaanemi majoone, oo an ajoone, nan Apakenaau Áamakau. 8Oo arulenumi akaan majakut oo ati Seetaanaay, mati ekankaan majakut kabiñoo di fúcitumaf. Wakilumi man Añiilau ati Atijamit abil, woo eenomi man akajen burokab ube bati Seetaanaay. 9An áwoleriiti ati Atijamit mbi ihi akaan majakut, mati búyesoorab bati Atijamit boobu di oo letaŋoolen akaan majakut mati oo Atijamit awolool. 10Mo’ome pántienolaal bukei emmi kuñiilak kati Atijamit di bukei emmi kuñiilak kati Seetaanaay. Ampi akaanutumi joon mba amaŋutumi atiool ariiba oo let ati Atijamit. 11Kurimak uke koo jijammi kabiñoo di fúcitumaf koo eenomi nootaale kamaŋoor. 12Wulaal takumbi unokooraal nan Kain, oo ati Seetaanaay abujumi atiool. Ban pipi wau kaane man abujool? Mati Kain mukaanaam moola man akammi mujakut, bare mukaanaam man atiool akaanumi mujonjoon. 13Kutiom, takumbi kaanuul síwoonoor mati man dúniyaay elatuumi. 14Wulaal numanjaamanj mati nútipaatip ecetey bee di eroŋey, mati wulaal numaŋaamaŋ kutiolaal kuriiba. Abajutumi kamaŋ oo di ecetey naam. 15Anoosani alatumi atiool ariiba oo abuja, ban muyuul jimammanj fiit mati abuja letabaj eroŋey yati bándoorey. 16Wulaal numanjaamanj waa eenomi kamaŋ kalegenoe mati Apakenaau Áamakau nacecet bee mati wulaal. Wulaal poop nootaale ecet bee mati kutiolaal kuriibaak. 17Bare kaanjaat anoosani abaje fubaj fati baabe di dúniyaay, ban najuk mati atiool nacenceeŋ karamben ban nalat karamben. Buu pan kamaŋak kati Atijamit kulako di oo? 18Kuñiilak, takumbi joonaal emaŋ ñátum butumab cebubo, bare ñátum di mukaanaam malegenam. 19Mo’ome moo nuja’aalemi bee emanjey mati wulaal bukan kati malegenam, ban nubebenaal úyegetolaal di bújonlenool, 20nampi úyegetolaal úfirenolaami. Mati Atijamit afaŋe kánkum úyegetolaal, ban namammanj wanoosani búrom. 21Kúpaalumom, kaanjaat úyegetolaal létufirenolaal, nubajaabaj fúgolum di Atijamit, 22ban panuyabaal wanoosani wan ulawaaloomi, mati nusofaasof kájaatikenak koola ban nukaanaal wásuumoomi. 23Mo’ome moo eenomi kájaatikenak koola, mati nootaale kafium di kareesak kati Añoolool Yensa Apakenaau Áamakau ban numaŋooraal, nan man ájaatikenolaami eeno. 24Kasofumi kájaatikenak koola kooku di oo, ban oo poop oomu di bukoo. Numanjaamanj mati Atijamit oomu di wulaal mati Búyegetab Bátienaab ban asenolaami boobu di wulaal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\