1 PETER 4

1Moo kaane, mati Apakenaau Áamakau eniilool egagaal máamak, muyuul joote kakoonoor lit di síwoonooras sákonas, mbi jijonjoor bee mati bugaalab poop. Mati bugaalab búyiisenumi mati nukakat majakut. 2Muyuul eroŋey yooluul búrom leejikaanuyo kateyoorak kati emaŋey yajakutey, bare pánjikaanum ekaaney wan Atijamit amaŋumi. 3Ban biñoo noo jilakoeenlako ekaaney wan kamanjutumi Atijamit kukaanemi. Jikaanekaan di eroŋey yooluul kayenet, emaŋey wawuujuto, kákali, káaning kati ekaaney wawuujutomi, baraan di kurigoor, kamiiceelaet sínaati, uru búrom reooreoor di muyuul. 4Kupaaleenuul pánwaaloiil mati iñeme jilee di kanaamoor di bukoo ekaaney majamutam man kukaanemi, ban di ihi kujeluul. 5Bare pankoote ereg tíen Atijamit aatumi kagamenak karoŋumi di kacetumi. 6Moo kaane furimaf fajakaaf fúriiŋeniriiŋen hani bee mo kacetaak poop, handeneen siniiliil sigamenigamen sicet nan man anoosani agamenimi. Foo fúriiŋeniriiŋen bee di bukoo mambi kuŋoolen kuroŋ di úyegetaw nan man Atijamit aroŋumi eeno. 7Fúbanumaf fati dúniyaay foofu di ériiŋul galab. Moo kaane jiwoonoor jak man ganlouul mambi jiŋoolen jilaw. 8Wafaŋumi man ubaje fúkaw woo eenomi kamaŋoorak kábaneriitumi, mati kamaŋ kúfimenefimen majakut majuupoe. 9Jiraagal man jiwalen kujaaburuŋ di sísindouul ban takum jíkuumoor mati mo. 10Atijamit nasensen kawul kanaamutumi anoosani di muyuul. Muyuul joote karokenuko jak nan man jiyabukomi ñátum di karamben bukaaku. 11Ampi áriiŋenumi furimaf naate káriiŋ furimaf fákonaf fati Atijamit, ampi amiiceelaetumi bukanak naate kamiiceelaet ñátum di kánkumak kan Atijamit asenoomi, di wanoosani wan jikammi mbi tíenuul man jikaan bukanak kusal Atijamit kápurumul di Yensa Apakenaau Áamakau. Atijamit akilemi mawuŋam di kánkumak bee bándoorey. Amen 12Kúpaalumom, takum wáalouul bugaalab báamakab balomi di muyuul kámeelouul, kan nan waaf wan jitamburerut jijuk wan di ebajuul. 13Bare jimaayoor mati man jommi di kanaamoor di bugaalab bati Apakenaau Áamakau mbi jimaayoor ban di súumuul nampi bukanak kujukumi mákalaam moola. 14Jijelijaat mbi súumuul mati kareesak kati Apakenaau Áamakau, jakuujak, mati mákalaam mati Búyegetab Bátienaab bati Atijamit boobu títi muyuul. 15Bare takum jigaal nan abuja, mba ákuu, mba álaputa, mba an asuulena bukan. 16Ubajujaat kásuutuken man ukammi ariibaau ati Apakenaau Áamakau, takumbi kaani kapuñ mati mo’omu. Bare jisal Atijamit mati man bukanak kuwonkimi ariibaau ati Apakenaau Áamakau. 17Mati nanan nati kagamenak nírindiiŋ nati etooŋ di fiilaf fati Atijamit, táatumulojaat di wulaal, waa woote bee ekaan bee di kañoosumi furimaf fajakaaf fati Atijamit? 18Ban “Táañijaat man kajoonaak kupak, kama, waa woote kabajo bee di kamanjutumi Atijamit di kukaana majakut?” 19Ñaa kama, kammi di bugaal riiboor di kamaŋak kati Atijamit, karulenak di ekaaney joon, ban koote kágolum di kúkoiil di Atuukaau ooliil afiumaay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\