1 TESALONIKA 3

1Di fúwuŋenaf, nan ootutumi kaŋoolen umuuten inki bajukuti, nuwoonoorumi wúli noote kalako bálamuk di ésukey yati Atene. 2Wúli núboñuumi Timoti, atiolaal ariiba oo poop aroka ati Atijamit di káriiŋenak furimaf fajakaaf fati Apakenaau Áamakau. Nuboñumi man áliŋenuul ban narambenuul kafiumak kooluul, 3takumbi an di muyuul átiiwoor alaañ bálamuk mati bugaalab ube ban jommi di bo. Bare muyuul di kúkouul jimammanj mati bugaalab baanomi mo’omu boote ebajolaal. 4Mati nan ulakomi di muyuul, núregaaliuureg mati nootaale ebaj bugaal, nan man biluñaa bajo, nan man jimanjumi tíen. 5Mati mo’omu, nan iŋoolenutumi imuuten hani jayiinkun, niboñulomi Timoti manteer mbi imanj kafiumak kooluul kúlinliŋ cut. Ínje níkolieenkoli mati Seetaanaay eyinkuuyink man kaan búrokoli man bukaan ñaañaaña. 6Bare iñeme ñaa Timoti nalaañulolaañ bee di wúli kápurumul di muyuul, nájeetumulolimi kurim kásuume mati kafiumak kooluul di kamaŋak. Náregolireg mati jíwooloeoliwoolo di kásuumaay di poop mati jíraano’oliraano nan man wúli poop uraanouumi eeno. 7Kútioli, handeneen wúli nubabaj bugaal di mátaañi, kafiumak kooluul kuñañab úsusoli mati muyuul. 8Kafiumak kooluul kúlinliŋ di Akiiyaau koo kukankaan nan fuyiif funkul di eroŋey yóololi. 9Buu noote esal Atijamit eeno mati muyuul! Mati jíjeetumolijeetum kásuumaak káamak man umaayoor di bújonlenab bati Atijamit. 10Fuk di balay nulaweoolaw di úyegetoli búrom, mambi ujuudooraal kúcil kubakiir man úliren waleemi di kafiumak kooluul. 11Emitey ekaan Ampaolaal Atijamit di fúko’ool, di Akiiyaolaal Yensa, kúpurenoli buruŋ man uŋoolen ubil bee di muyuul! 12Emitey ekaan kamaŋoorak kooluul kufaŋ man kúkalaae ban di kumeeŋ manteer kúyuo titooruul, di poop bee di bukanak búrom, nan man kamaŋak kóololi kukaanuumi eeno. 13Di mo’ome, Apakenaau Áamakau pánaliŋen sísigiruul soo babajut kabet, ban di síliroor di bújonlenab bati Ampaolaal Atijamit di funakaf fati élaañuley yati Yensa Akiiyaolaal di bukanak koola búrom. búrom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\