1 TOMOTI 3

1Furimaf ufe fúrindiiŋ kafium, kaanjaat an aceen amaŋumi ekaan anifaan ati fujoj fati kuriiba moo jajak mati namammaŋ búrooko babaje fúkaw. 2Moo kaane anifaan áamak ati fujoj aatut ebaj kabet. Akila naate ebaj aseek ákon pat, takum akaan an ati fuuñ. Ban naate ekaan kaganlo, kasofooro, ban bagorer bajake, kawalen bukanak jak di síndo’ool, ban naate kaŋoolen kaliikiten bukaaku. 3Oo aatut ekaan ákalia mba an áyoonenie. Bare naate ekaan an ajinlene, áloberiit, ban aatut ekaan amaŋa sígodi. 4Akila naate kaŋoolen acookoor fiilool, ban nátienooro nakur kuñoolool jak man kúlebienool di poop kujam furimool. 5Kaanjaat an ayetut arung fiilool, buu panaŋoolen kacookoor kati fujoj? 6Aatut ekaan ariiba apiyout, mati pambiatebenelenoor manteer alo di kañenak kati Seetaanaay. 7Benento, oo naate ekaan an, an bukanak kati téeŋey yati fujojaf koote kálebien. Takumbi alo di kañenak kati Seetaanaay ban napuño. 8Moo mákonam, kurambena kati fujoj koote ekaan bukan kálebieni di kootut ebaj kúredimp kugaba. Ban kootut ekaan kan bunuk bukajene, ban poop kootut ekaan káfekete di sígodi. 9Koote esof lit malegenam mayofoaam man Atijamit áyiisenolaami mati kafiumak koololaal ñátum di úyeget wátiene. 10Koote emond kúmeeloi, ban ñaa kuŋoolenjaat kuwuwuuj kámeeloak kukila, mbi kukaan kurambena. 11Moo mákonam, kuseekiil poop koote kálebieni ban takum kukaan kusuulena. Koote kasofooro ban kufiumaay di wanoosani wan koom di ekaaney. 12Arambena ániine anoosani naate eyab aseek ákon pat, ban naŋoolen akur jak kuñoolool ban di erung jak fiilool. 13Karokemi jak burokiil nan kurambena, bukaaku pankusanken mooliil jak ban di kúlebieniil poop mati kafiumak kooliil di Apakenaau Áamakau Yensa. 14Ínje oomu níciikeuli kájaatikenak uke, handeneen nimammaŋ bee ebil ijuki nan piyout. 15Bare kaanjaat ínje létibilaali, mbi umanj buu anoosani ati di fiilaf fati Atijamit aate kagoroor eeno. Foo eenomi fujojaf fati Atijamit aroŋaau, fan eenomi sísagumaas sapebumi malegenam. 16Bajut kamanteer buu kálaae eeno di malegenam mayofoaam mati buruŋab boololaal. Apakenaau Áamakau najawulojaw di fumuum fati an, Búyegetab Bátienaab búyiisenyiisen mati majoonam moola. Simaleeka sijukoojuk, ban kúriiŋenriiŋen moola usankenaw wati dúniyaay búrom. Bukanak kati dúniyaay kúyinenyinen di oo, ban naŋariŋar bee di mawuŋ bee di bukinab bajakaab.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\