2 KORINT 3

1Mante kama mo’omu room inki usalooro? Mba wúli, kankaan nan bukaaku, cenceeŋ man ubaj siletara sati kasal mati kúko’oli bee di muyuul mba kápurumul di muyuul. 2Muyuul di kúkouul eenomi siletaraas sóololi sati káyiisenak, waciikimi di sísigiruul, manteer anoosani aliiken man amanj. 3Ban joonosoono nan letara kápurumul di Apakenaau Áamakau bee di wúli man úriiŋenuyo. Letara yan umanje éciikumuti ñátum di úciikuma, bare ñátum di Búyegetab bati Atijamit aroŋaau. Eciikuti di kúlankiin kalempi bare eciikiciik di sísigiras sati bukanak. 4Wúli uregumi mo’omu tíen mati nufiunfium di Atijamit kápurumul di Apakenaau Áamakau. 5Wúli ubajut bakooŋ man ureg mati nukankaan burokab ube ñátum di kúko’oli. Bare Atijamit ákaanolimi man uŋoolen ukammo. 6Atijamit ákaanolimi man uŋoolen ukaan kurokaak kati kasofoor kunkul, kaanut baciike bammi di sílingaas bare kápurumul di Búyegetab Bátienaab baŋarulomi eroŋey. 7Sílingaas sati Muusa siciikiciik di kúlankiin kalempimi soo síjeetumemi bee di ecetey, bare sisenisen di maŋwuŋam nan tooŋumi bukanak kati Isirael kuŋoolenut kujiker buulab bati Muusa mati bukaanekaan ñiliñil, handeneen mawuŋam man mommi di kagumbulak. 8Mante ootutaal emaŋ mawuŋam mafaŋumi man múkalaae nampi Búyegetab Bátienaab busenolaami eroŋey? 9Kaanjaat kasofoorak kafanlenaak kájeetumeuumi ecetey, koo kúriiŋuloriiŋ di mawuŋam, kama ñaa mawuŋam mati kasofoorak kunkulak kakaaneolaami man ujoonaal di Atijamit, mante lee mufaŋ man muwuŋe. 10Malegen, kasofoorak kunkulak kubabaj fúkaw manteer Sílingaas sati Muusa takum sibaj mawuŋam. 11Mati sílingaas sasenimi ñátum mawuŋam maatumi kagumbuloak. Bare mawuŋam mati kasofoorak kunkulak mufaŋe kákalaa, mati mawuŋam mooliko leemugumbulorer. 12Mati wulaal ubajaami fúgolumaf faanomi mo’omu, nootaale ebaj kapeeto. 13Wúli kaanut nan Muusa, aŋarumi fúbuur áyin buulool takumbi bukanak kati Isirael kujuk mawuŋam man moote ebaney jaj. 14Bare úyegetaw wati bukanak usasay, mati fúbuuraf fákonaf foofu bo bee funakaf fati jaat nampi kuliikumi kasofoorak kafanlenaak. Mati kápurumul di Apakenaau Áamakau fúbuuraf foote kápureni. 15Malegen, hani bee jaat nampi anoosani aliikumi sílingaas sati Muusa, fúbuur fukila fúyineyin di úyegetiil. 16Bare nampi anoosani átiiwoore bee di Akiiyaau, fúbuuraf fukila pánfupureni. 17Iñeme, Akiiyaau oo eenomi Búyegetab Bátienaab, ban Búyegetab Bátienaab bati Akiiyaau bommi, boo kafeloak kommi. 18Wulaal búromolaal kan wuulaw úyinutimi di fúbuur man oomaami éyiisuwo mawuŋam mákonam mati Akiiyaau. Nan man Búyegetab Bátienaab bati Akiiyaau bukaanolaami ufaŋaal man uyesooraal di Akiiyaau.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\