2 KORINT 5

1Mati wulaal numanjaamanj mati siniilolaal sikankaan nan síguut san ootaale ecin dó di dúniyaay uye. Bare síguutas sikila numanjaamanj mati Atijamit panasenolaal anoosani tan aate ecin. Tan tikila letikaan tan tati tateepi ñátum di kañenak kati an, bare tootu di bukinab bajakaab. 2Malegen di anoosani baabe di dúniyaay oomu di éliil, ban namammaŋ máamak man akaano tan tati bukinab bajakaab nan kaloa kunkul. 3Numammaŋ bee kakaano to nan kaloa kunkul takumbi an alako búliŋet. 4Nan ucinooraami di síguutas use sikankaan bugaal báamak, ban núliil. Bare kaanutumo mati numammaŋ bee épur di siniilas use saatumi ecetey. Mati numammaŋ bee kakaanoaal tan tati bukinab bajakaab mambi siniil saatumi ecetey simeri ñátum di eroŋey yati bándoorey. 5Atijamit di fúko’ool ajuumenolaami fujuumaf ufe, nasenolaasen Búyegetab Bátienaab boola man áyiisenolaami tíen mati panakammo. 6Moo kaane núgolumaalegolum, handeneen wulaal numanjaamanj mati nan oomaami di siniilas use núloiaaloi di Akiiyaau. 7Moo kaane let wan ujukaale bare wan ufiumaami, úgolumaami di wo nújawumaalemi. 8Nubajaabaj fúgolum fátiene, ban panfaŋ man súumolaal man ukataal siniilas soololaal baabe mambi ulakoaal sísindo’olaal di Akiiyaau. 9Moo kammi manteer wulaal bukooke baabe mba baaba, wakilumi fúkaaf woo eenomi ekaaney wan Akiiyaau yeoomi. 10Mati wulaal búrom anoosani aate ejuum di bújonlenab bati Apakenaau Áamakau man agameni. Wulaal búrom anoosani panayab wan ceeŋumi riiboor di wanoosani wan akammi di eniiley di eroŋey yoola baabe di dúniyaay, wajake mba wajakut. 11Mati wulaal numanjaamanj waa eenomi kákoli Akiiyaau, ban nuraagalaaleraagal bee kábuntoorul bukaaku. Atijamit namammanj tíen wúli bukan kúmanum, ban nígolummi mati jimammanj poop di úyegetuul wúli bukan kúmanum. 12Ulet di katebenooro úbandoli bee di muyuul inki. Bare wúli numammaŋ man kumeruul kubaak mati wúli, nampi jommi di kajoonutumi di katebenelenoorumi mati man bukaaku kuwoonooremi mati bukoo. 13Kaanjaat wulaal bukan kakaayene kagono, moo búrom titoorolaal di Atijamit. Bare kaanjaat úyegetoli ujunjuum cek, moo bee mati muyuul. 14Kamaŋak kati Apakenaau Áamakau kúrungoli. Nubabaj káyinen mati ákon nácetuncetum bee mati anoosani, moo búromolaal poop ucetaale. 15Ban Yensa malegen nácetuncetum bee mati anoosani. Nácetuncetum manteer karoŋumi takumbi kúroŋum bee mati kúkoiil, bare bee mati acetumi ban náyitenuli bee di eroŋey bee mati kukila. 16Moo kammi, kápurum iñeme takum ujiker an ñátum di fujuumaf foola. Handeneen noo mati di mo’omu mákonam nujikeraami Akiiyaau eeno, bare iñeme ujikerutaalool mo. 17Moo kammi, anoosani ammi di Apakenaau Áamakau, an akila batuuke bunkul, mafanlenaam mujajaw man munkulam mubil. 18Uru búrom di Atijamit jáwumulomi, asukenumi bapaalaayab boololaal di fúko’ool kápurumul di wan Apakenaau Áamakau akammi. Ban nasenolaami burokab bati ekaaney kasukenak bapaalaayab titoorey yati oo di bukanak. 19Mati Atijamit ammi di Apakenaau Áamakau, asukenumi bapaalaayab di kati dúniyaay man kubaj kásuumaay di fúko’ool, bajikerut bakaaneriil majakut. Bare nábilenolimi kurimak kati kasukenak kati bapaalaayab. 20Moo kammi wúli nuboñiboñ man usanken mati Apakenaau Áamakau, kankaan nan Atijamit di fúko’ool ammi di elawuul mambi jíyenten kápurumul di wúli. Wúli bukooku di elawuul máamak mati Apakenaau Áamakau, jikat man Atijamit asuken bapaalaayab booluul di fúko’ool. 21Apakenaau Áamakau akaanderut majakut. Bare mati wulaal Atijamit akammi Apakenaau Áamakau man anaamoor di majakutolaal manteer akila mbi aŋoolen akaanolaal unaamoor di majoonam mati Atijamit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\