2 KORINT 7

1Kúpaalumom, mati nubajaabaj báligab ube, mbi utiluloaal di wanoosani wasiko’olaami kapanookapan di siniilolaal mba úyegetolaal. Moo kaane, nusenaal kúko’olaal búrom bee di Atijamit mati núlebienolaalebien. 2Jíwambul úyegetuul bee di wúli. Bajut an uloe di farool, bajut an ukaane kóji, ban bajut poop an uguuñe. 3Ínje iregut mo’omu bee káfirenuul. Bare nan man iregumi no’ona, mati muyuul jooju di sísigiroli, manteer nucetaal mba nuroŋaal tákon. 4Nibabaj fúgolum fáamak di muyuul, nitebenteben ubandom máamak mati muyuul! Muyuul jiñabumi búsusom máamak. Jikaanankaan súumom handeneen nan wúli ulakomi di bugaalab. 5Hani nan úriiŋumi Makedonia, wúli ubajut kayookulo, ban nubabaj bugaal banaamut kapanookapan. Nubabaj mulobaay di kúlatooroli kati téeŋey yati fujojaf, ban di kákoliak di úyegetoli. 6Bare Atijamit, añabemi úsusaw wati kammi di bugaalab, moo mákonam, nakammi nan aboñulomi Tiito bee di wúli. 7Ban lee ebiley yoola cebuyo éñabolimi, bare poop wan áregolimi buu jiñaboomi búsusool man bufinto eeno. Náregolireg man jiraanoammi, man jibajumi káboteni, di poop man jisofammi jak eeno. Moo kaane ínje di faŋ man súumaam máamak iñeme. 8Handeneen yémuuyem di letaraay ekila yan isenuumiñaa. Kaanutom kapotoj iñeme mati yo (handeneen nipotojeempotoj mati yo), mati nimammanj tíen letaraay yo’oyu ekaanuukaan úsusuul úboli, handeneen nanan nátemie ceb. 9Ínje iñeme súumansuum, lee mati man ikaanuumi úsusuul úboli. Lee mati kariak kukila bare mati kariak kukaanuumi man jítiiwoor jikat bálamuk majakutuul. Kariak kan jibajumi moo Atijamit akaanuumi man jibaj, ban di jibilumi jimanj mati wúli ukaanutuul wákojie. 10Nan Atijamit akaanuumi man jibaj kariak karambenuumi jítiiwoor jikat bálamuk majakutuul moo panjipak, ñaa takum jibaj síwoonoor sajakut mati moo. Bare kati dúniyaay uye kukaanuumi man jibaj kariak, koo kuŋooleŋŋoolen kukaan bukanak man kújim. 11Jijiker wan Atijamit akaanuumi man jibaj kariak. Muyuul jimammaŋ máamak bee káyiisen mati muyuul bukan kakaanut hani waaf. Riuuri ban goruugor. Jilinliim bee ejuk mati majoonam mujuumenijuumen. Jíyiisenyiisen mati muyuul jikonkooŋ máamak di mukaanaam ume. 12Handeneen man iciikumi bee di muyuul, ikaanut bee mati kataaken alomi mba an álusoomi. Bare niciikuuciik, manteer Atijamit mbi áyiisuul man jísofolimi jak eeno. 13Moo kaane wúli núliŋeniliŋen máamak. Lee mati wúli úliŋeni ceb, ban poop súumolisuum man ujuk man jirambenumi Tiito man búyegetool bufinto. 14Nitebenteben sileekas bee di oo mati muyuul, bare muyuul jípurut di ínje. Wúli nanoosani nusankeneuusanken malegenam bee di muyuul, moo mákonam, katebenak kati sileekas kan ukaanemi bee di Tiito kúyiisenyiisen malegen. 15Ban Tiito nafaŋ man áyiisenuumi kamaŋak koola, náyiisenumi kamaŋak nan awooloemi man jisofoomi jak eeno búrom, man jiwalenoomi ñátum di kálebien káamak. 16Ínje súumansuum máamak iñeme mati nibabaj fúgolum fáriiŋe ñaj di muyuul.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\