2 YOHAN 1

1Letaraay uye kápurumul di anifaanau, bee di anaaraau amukenimi di kuñoolool kan imaŋumi di malegenam. Kaanut ínje cebom bare kamanjumi malegenam poop kumaŋuumaŋ. 2Mati malegenam mammi di wulaal moo pammulako di wulaal bee bándoorey. 3Emitey ekaan Atijamit Ampaau di Yensa Apakenaau Áamakau, Añoolool kusenolaal majakam, di káboteniak, di kásuumaay bee di wulaal. Emitey ekaan uru búrom dilako di wulaal kammi di malegenam di kamaŋak. 4Nimaayoomaayoor máamak di ejuk mati kuñooluul kuceen kooku di kariiben malegenam, nan man Ampaau ájaatikenolaami eeno. 5Aseekau iñeme ñaa nilawilaw, mati nootaale kamaŋoor. Ure lee kájaatiken kunkul, bare kákonak kan ujamaami kabiñoo di fúcitumaf. 6Waa eenomi kamaŋ, woo eenomi mati wulaal nootaale kariiben wan ájaatikenolaami. Nájaatikenolaami nan man ujammi kabiñoo di fúcitumaf, mati joote kariiben kamaŋ. 7Bukan kabuntemi kuyiisooyiisoor di dúniyaay, bukan kaatut emaŋ ebiley yati Yensa Apakenaau Áamakau ñátum di eniilool oo abuntaau ban alatooraau ati Apakenaau Áamakau. 8Jíkaanumooro, takumbi burokab booluul bukaan mée, bare mbi jibaj bacaam báriiŋe ñaj. 9Anoosani alomi fácul ban ákaanumut kaliikitenak kati Apakenaau Áamakau, oo Atijamit alet di oo. Anoosani ammi di ko, oo nababaj Ampaau di Añiilau. 10Ampi ajawulomi bee di muyuul ban ájeetumulout kaliikitenak uke, takumbi uwalenool mba di jisaafoor. 11Mati ampi asaafoomi pankucaaboor burokab boola bájakaatiaab. 12Nibabaj wajuupoe wan eete eciik bee di muyuul, bare eetut bee eciik wo di kayit. Bare nifaŋ man ígolume bee ebil man ujuudooraal úmikaal, manteer kásuumaayak koololaal mbi kúliroor. 13Kuñiilak kati áliini an Atijamit amukenumi, kúsaafuli.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\