EFES 2

1No’ona jiceteencet mati jikankaan majakut ban jilat Atijamit. 2Nanan nikila muyuul jiriibenriiben mukaanaam májakaatiaam mati dúniyaay uye. Ban di jiriibenumi man jikaan wan arungaau ájakatiaau arungemi úgunaw wammi fatiya. Úgunaw woola iñeme woowu bo waroke titoorey yati bukanak kalatumi Atijamit. 3Wulaal búrom noo nukaaneaakaan nan bukoo ban nuroŋaal riiboor di emaŋey yájakaatiaay, di ekaaney wásuumolaami di wan kawoonoorak koololaal kumaŋumi. Mati wulaal nuwolaaliwol di majakut moo kaan wulaal bukooku di kañuumulak kati Atijamit nan anoosani. 4Bare kabonketak kati Atijamit kúkalaakalaa, ban kamaŋak koola bee di wulaal kúkalaakalaa, 5handeneen man uceteenaami mati majakuteenolaal, nakaanolaal uroŋaal tákon di Apakenaau Áamakau (kápurumul di majakam moola wulaal nupakaapak), 6Atijamit áyitenulolaami di kacetumi di Apakenaau Áamakau Yensa, ban nasenolaami tan ulakaami lofoor di Yensa Apakenaau Áamakau di bukinab bajakaab. 7Atijamit nakankaan mo manteer kajom dúniyaay, mbi áyiisenolaal man mákalaam mati majakam moola, di kamaŋak kan áyiisenolaami di Yensa Apakenaau Áamakau. 8Atijamit ñátum di majakam moola napakenuupaken nan jifiummi. Muyuul di kúkouul jikaanooroutumo, bare kápurumul di kawul kati Atijamit. 9Epakey yoo kaanut bacaam bati wan jikammi wajake, ñaa moo hani an ákon letatebenelenoor. 10Atijamit najuumenolaajuumen mambi ukaanaal mukaanaam majakaam, ban namaŋ iñeme man ucinaal nan man amaŋumi eeno. Moo kaane náboñul Apakenaau Áamakau Yensa man akaanolaal nan man oomaamiñaa jaat. 11Jiwoolo mati no’ona muyuul jiwolimi nan Kakaanutumi Kúyahuudak. Kúyahuudak, kawonkooroemi katampimi kuwonkeuul bukanak katamputimi, woo waaf wan umanje kañenak kukaanewomi. 12Jiwoolo no’ona muyuul jimanjut ai eenomi Apakenaau Áamakau. Jikaaneenkaan kujaaburuŋ ban lee kati bukanak kan Atijamit amukenumi. Muyuul jibajut kapan di kasoofoorak kan Atijamit áligumi kan amukenumi. Muyuul jilakoeenlako di dúniyaay uye babajut fúgolum di poop babajut Atijamit. 13Handeneen muyuul noo jíloieenloi Atijamit, bare iñeme muyuul kati Apakenaau Áamakau Yensa. Mati iñeme jíjeetumulijeetum jilofool kápurumul di fúsimaf fati Apakenaau Áamakau. 14Mati Apakenaau Áamakau di fúko’ool eenomi kásuumaayak koololaal. Wúli Kúyahuud di muyuul Kakaanutumi Kúyahuudak man ukaanaal bukan kákon, ban nakajenumi wajakutaw wammi titoorey nan kulatoor. 15Ñátum di ecetey yoola nawambenumi mukaanaam mati sílingaas sati Kúyahuudak búrom Fujuumaf foola foo eenomi bee kajuumen kásuumaay titoorey yati Kúyahuud di Kakaanutumi Kúyahuud, mambi atuuk di fúko’ool an ákon unkul kápurumul di kujuumak kugabaarak, 16ban fujuumaf foola foo eenomi poop mambi asuken bapaalaayab titoorey yati kujuumak kugabaarak bee di Atijamit di eniil yákon ñátum di ecetey yoola di ébaarey yati búpinab, ban mambi kalatoorak koololaal kammi titoorolaal kukajeni. 17Apakenaau Áamakau nabilumi man áriiŋenumi furimaf fajakaaf fati kásuumaay bee muyuul Kakaanutumi Kúyahuudak, káloimi di Atijamit, ban bee di wúli Kúyahuudak, kalofumi di oo. 18Kápurumul di oo wulaal búrom mambi ubajaami buruŋ bee di Ampaau ñátum di Búyegetab Bátienaab bákonab. 19Moo kaane iñeme muyuul jikaanut kujaaburuŋ mba bukan kúbuto. Muyuul jikankaan bukan kákon kacinoore di bukanak kati fiilaf fati Atijamit. 20Muyuul jikankaan nan kalimbis kateepimi di fúlakenumaaf fati kúriiŋena di kuboña, ban égooleney yooliko yoo eenomi Yensa Apakenaau Áamakau di fúko’ool. 21Akila asofumi kalimbisak búrom tákon man kubil kukaan fukob fáliroore bee mati Akiiyaau. 22Kápurumul di oo, muyuul Kakaanutumi Kúyahuud di kúnaamoorul tákon nan kapan kákon kati kalimbisak kukila kan Atijamit acinumi kápurumul di Búyegetab boola.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\