GALATIA 6

1Kutiom, ariiba aceen akaanjaat majakut, muyuul kaakumi Búyegetab Bátienaab bati Atijamit di eroŋey yooluul joote kanoonen di oo man jílaañenulool jak di kabet kukila bee di buruŋab bajoonaab. Bare mbi jikanto úyegetuul muyuul di kúkouul takumbi jilo di busunab bákonab. 2Jimuutenoor di karambenoor bugaalab, di ekaan mo’omu pánjiliren sílingaas sati Apakenaau Áamakau. 3Anoosani asofooromi an alegenoe, ban lee mo, oo fúko’ool nabunte. 4Bare anoosani aate kajikerooro bakaanerool. Kaanjaat bujajak, panaŋoolen á’aamakalenooro. Bare ceeŋut ajiker bakaanerab bati kupaalool bukaaku. 5Mati anoosani aate eteb bútebab boola oo cebool. 6Anoosani aliikenumi mati furimaf fati Atijamit, aate esen aliikitenaool bucaab bati waafool wajakaaw wanoosani búrom. 7Takumbi jimaŋ man an abuntooruul. Atijamit áhaaruleriiti, mati anoosani wan alukumi, woo naje’emi bee ejaley. 8Anoosani alukumi wásummi di búyegetool, panabaj ecetey. Bare anoosani alukumi wásummi di Búyegetab Bátienaab, kápurumul di Búyegetab Bátienaab panabaj eroŋey yati bándoorey. 9Moo takumbi ugaalaal di elukey yati wajakaaw, mati funak pánfuriiŋ fan jootumi eyabey bacaamab booluul, kaanjaat leejilaañ bálamuk. 10Kammojaat, nan ubajaami buruŋ, nootaale ekaaney wajakaaw bee di bukanak búrom, man faŋ man jake bee di kufiumaak kammi buruŋab bákonab bati Yensa. 11Jijiker baciikerom man búkalaami eeno ban iciikeuñaa bee di muyuul ñátum di kañenom. 12Bukanak kamaŋumi kamingenuul man jitampi koo eenomi kamaŋumi man kúaamakalenoor ban di kutebenelenoor ñátum di mukaanaam mukila. Manoosani kukankaan mo takumbi kúsuutukeni mati ébaarey yati búpinab yati Apakenaau Áamakau. 13Hani bukanak katampeimiñaa, kukila di kúkoiil kulatumi kariiben sílingaas. Bare kumaŋuumaŋ man kukaanuul jitampi mambi kuŋoolen kúaamakalenoor mati man jitampimi nan man kumingenuumi man jitampi. 14Atijamit are’eten mo lói mati ínje eetut ká’aamakalenoor waaf uceen rino ébaarey yati búpinab yati Yensa Apakenaau Áamakau. Mati ecetey yoola di ébaarey yati búpinab ekammi man ikaan nan an acete bee di dúniyaay, mukaanaam mati dúniyaay uye poop mukankaan nan wacete bee di ínje. 15Wakilumi fúkaaf fák fák woo lee manteer anau atampimi mba atamputimi. Wakilumi fúkaaf woo eenomi mati eroŋey yunkuley yan Atijamit asenolaami. 16Emitey ekaan Atijamit awul kásuumaayak di kabonketak koola bee di kariibenemi kájaatikenak uke, hani bee di Kuyisiraelak kati Atijamit. 17Di fúwuŋenaf, kápurum jaat jootut kagaalenom, mati kúyokumak kammi di eniilom koo kúyiisenyiisen mati Yensa reooranreoor. 18Kutiom, Emitey ekaan Akiiyaolaal Yensa Apakenaau Áamakau majakam moola móomi di muyuul. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\