KÚHIBURAK 2

1Moo kaane wulaal ootaale efaŋ man usofaal lit malegenam man ujamaami, takumbi an alaañ bálamuk di mo. 2Kurimak kati Atijamit kan simaleekaas siregenumi bee di kufannaaniŋolaal di kúyiisenumi mati kukankaan malegen, ban anoosani añoosukomi mba nalat ekaaney wan kuregoomi nababaj kútek. 3Kama uñoosaajaat kapakenak kákalaamiñaa remo, buu nootaale epak? Kapakenak uke Akiiyaau di fúko’ool aregenumi futooŋandaf, ban kajamoomi kuregolaami mati koo kukankaan malegen. 4Nanan nákonan Atijamit di fúko’ool náyiisenyiisen mati kurimak koola kukankaan malegen ñátum di ekaaney kúmanjum di mukaanaam máamakam máriiŋumi síwoonoor, di poop wajamurerutimi wajuupoe. Nasensen poop kawulak kati Búyegetab Bátienaab boola riiboor di kamaŋak koola. 5Lee simaleekaas Atijamit amukenusomi man sirung dúniyaay yábileuumi, yan oomaañaa di kasankenak. 6Bare babaj tan ticeen di furimaf fati Atijamit, “Wóoy Atijamit, kama anau waa nayaje man oote kawoonoor moola? mba añiilau ati anau waa nayaje man oote kacookoor moola? 7Let au ukaanoomi fujuumaf foola fuwalo nanan nátemie fuwuuj fati simaleekaool, nuloopenoomi bompoŋab bati áyi ñátum di mákalaam di kálebienak, 8ban nakammi waafaw búrom di fútobojumaaf fati fátaamool.” Di ekaaney mo’omu, bajut wan Atijamit akate bálamuk man arunguwo. Manoosani, hani bee iñeme wulaal ujukoorutaal man arungewo. 9Bare wan ujukaami woo eenomi Yensa, an Atijamit akaanumi fujuumaf foola fuwalo nanan nátemie fuwuuj fati simaleekaool, nabilumi aloopenool bompoŋab bati áyi ñátum di mákalaam di kálebienak mati nagagaal biyok acet. Kápurumul kamaŋak kati Atijamit Yensa nagagaal biyok acet bee mati anoosani. 10Kankaan bakooŋ mati Atijamit natutuuk wanoosani di poop wanoosani watuukimi mati oo, Atijamit aate kájeetumul kuñoolool man kunaamoor di mawuŋam moola. Kápurumul di bugaalab bati Yensa, Atijamit oo namondumi akaan arunga áliroore man abaj bakooŋ man ájeetumiil bee di epakey. 11Mati atilulemi bukanak kápurumul di majakutiil, oo di katilulimi koo búrom Ampaiil ákon. Moo kaane Yensa kaanutool kapuñ bee ewonkiil kutiom. 12Nammi Atijamit: “Paniteben kareesi di bújonlenab bati kutiom, titoorey yati kati fujojaf fooliil too poop panisali.” 13Oo poop nalaañ aane, “Pánigolum di Atijamit.” Ban nalaañ aane, “Ínje oome di kuñiilak kan Atijamit asenumi.” 14Mati kuñiilak kati Atijamit koo bukan, kátuukumimi eniil di fúsim, Yensa oo di fúko’ool poop nabilumi akaan búyesoorab bati an. Kápurumul di ecetey yoola mambi akajen jaj Seetaanaay yabajumi kánkumak kati ecetey di kañenuyo. 15Ban di mo’ome panaŋoolen apaken kalakomi di famiiceelaetaf fati kákoliak ecetey di eroŋey yooliil búrom. 16Tíenolaatien mati Yensa burokab boola lee bee karamben simaleekaas, bare malegen nabilumi bee karamben úwoloorumaw wati Iburehima. 17Moo kaane cenceeŋ man Yensa aateene ekaani nan ákon di wulaal, mambi abilumi akaan ásimena áamak abaje kabonket ban nakaan afiumaay di ekaaney burokab bati Atijamit, manteer mbi majakutam mati bukanak mubonketi. 18Mati oo di fúko’ool nababaj buyinkool ban nagaalumi, naŋooleŋŋoolen aramben buku kan Seetaanaay yommi di eyinkey.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\