KÚHIBURAK 3

1Kutiom, muyuul poop kan Atijamit awonkumi bukanak koola kálirooraak. Jijuumen síwoonooruul di Yensa an wulaal ufelaami úyegetolaal man uregaami mati oo, Atijamit aboñoomi man akaan Ásimena Áamakau. 2Yensa nakankaan afiumaay bee di Atijamit, amukenoomi man akaan burokab ube, nan man Muusa poop akaaneenumi afiumaay di burokab boola di eluupey yati Atijamit búrom. 3Bare Yensa nacenceeŋ kálebien kawuuje Muusa, nan man ateepaau ati eluupey abajumi kálebien wuuj eluupey. 4(Mati eluupey yanoosani babaj ateepeyo, bare ateepaau ati wanoosani búrom oo eenomi Atijamit.) 5Muusa nakaaneenkaan afiumaay di eluupey yati Atijamit búrom, bare oo aroka ceb. Burokab boola bukankaan nan káyiisen kati malegenam man Atijamit aate kasanken fáculey. 6Bare man Apakenaau Áamakau oo nakankaan Añiil afiumaay arungumi fiilaf fati Atijamit búrom. Wulaal eenomi bukanool, úkoliutaajaat ban nubajaal fúgolumaf di Apakenaau Áamakau. 7Moo kaane, nan man Búyegetab Bátienaab buregumi eeno, “Jaat, nampi jijammi furimool, 8takum jisayen úyegetuul nan man kufannaaniŋuul kalateenumi, nanan nati kayinkoorak di baŋaanab. 9Boo kufannaaniŋuul kuyinkammi ban di kujukumi barokerab búmboom bati simit bukan kugaba. 10Moo kaane mooliil di muriom matatat, ban nemmi, ‘Úyegetiil ulee di ínje man kulatumi ekaaney wan iregeiimi.’ 11Ínje di riammi ban nibaat kabaat, ‘Kootut kanokender bee di fuyoolaaf fúmboom.’” 12Kutiom, jíkaanum! Takum hani ákon di muyuul abaj kawoonoor kájakaatie mba úyeget ugaba waatumi ekaanooley man akat bálamuk Atijamit aroŋaau. 13Joote káliŋenoor funakoofunak, funak fanoosani farabumi takum hani ákon di muyuul búyegetool busay man majakutam mubuntooruul. 14Mati wulaal búrom unampooraale di Apakenaau Áamakau, usofaajaat lit fúgolumaf fan ubajaami kabiñoo di fúcitumaf bee di fúbanumaf. 15Nan man furimaf fati Atijamit furegumi, “Jaat, nampi jijammi furimool, takum jisayen úyegetuul, nan kalateenumi. 16Bukei ma, kajammi furimaf fati Atijamit ban kulateenoomi? Mante lee buku Muusa arungeenumi kápurumul di mofam mati Misira? 17Di bukei Atijamit rioomi wáriiŋe simit bukan kugaba? Mante lee buku kakammi majakut, wiiŋaw wooliil wommi di baŋaanab? 18Kama bukei ma kan Atijamit abaatumi man aanumi kootut kanokender fuyoolaaf foola? Mante lee buku kañoosoomi? 19Ñaa nujukaajuk mati bukan kukila kuŋoolenut kunoken mati káfiumaataak kooliil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\