KÚHIBURAK 8

1Fúkaaf fati wan isankeneñaa foo eenomi, mati nubajaabaj ásimena áamak aanoe nan akila, ammi man alakoe di báridab bati ejunkutey yati Atijamit Afaŋumi Katebo di bukinab bajakaab. 2Ban namiiceelaetumi di fukobaf fáñiiaaf, foo eenomi éguutey yalegenaay yan an ajuumenut leejaat Atijamit. 3Mati ásimena áamak anoosani najuumeneijuumen bee ekaan búsimen di poop esen kawul. Cenceeŋ man ásimenaau áamakau ume poop man asen waaf di wan abajumi. 4Kaanjaat oo oomu baabe di dúniyaay uye, letayajen bee ekaan ásimena jáng. Mati baabe babaj kúsimenaak kasenemi kawulak nan man sílingaas sati Muusa siregumi eeno. 5Handeneen fukobaf fáñiiaaf tan kumiicelaetumi foo fuyesooyesoor ban fukankaan nan yáalinda ceb di fati bukinab bajakaab. Moo kaane nan Muusa ajonjoorumi bee kajuumenak kati Éguutey Yáliroorey, Atijamit ájaatikenoomi man aanoomi, “Úkaanum man ujoonenuyo siyesoor di yan íyiisimi di fúlankiinaf “ 6Bare iñeme, Apakenaau Áamakau amukenimi man akaan burok bafaŋumi man bubaje fúkaw bati bukan kamiiceelaetumi di sílingaas sati noo. Mati oo atitooraau ati kasofoor kákoyume mati kujuumenijuumen di bálig bákoyume. 7Kaaneenjaat kasofoorak kútiyaarak kubajut kabet, leeceeŋeen man kubaj kasofoorak kugabuntenak. 8Bare Atijamit oo di fúko’ool najujuk kabet di bukanool nan ammi, “Kunakak pánkuriiŋ, Akiiyaau nammi, nampi ijuumenumi kasofoor kunkul di bukanak kati Isirael, di bukanak kati Yúda, 9Kasofoorak uke leekuyesoor di kasofoorak kan ikammi di kufannaaniŋiil funakaf fan isofiimi ñátum di kañenom man irungiil ípuren di mofam mati Misira. Mati koo kuñoñoos kasofoorak, ban ínje poop nikatiibomi, Akiiyaau nammi. 10Kasoofoorak uke koo nije’emi bee kajuumenak di bukanak kati Isirael di kunak kukila kubanumi, Akiiyaau nammi. Ínje panikaan sílingaas súmboom di úyegetiil, ban niciikuso di sísigiriil Panikaani Atijamit ooliil koo koote ekaan bukanom. 11Ban kootut kaliikitenoor kupaaliil mba aceen di atiool, nammi, ‘Manj Akiiyaau,’ mati bukanak búrom koote emanjom, kápurumul bukanak kasofutimi di waaf bee di kasofimi di waaf. 12Mati ínje eete ebaj kabonketak bee di majakutiil, ban letiwoolourer majakutiil. 13Nan asankenumi mati kasofoor kunkul, moo yíisenyiisen kasofoorak kútiyaarak kubamban. Ban wafanlenumi ban ubajut fúkaw woo pánujim meej.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\