KÚHIBURAK 9

1Kasofoorak kútiyaarak kubabaj sílinga bee kamiiceelaet Atijamit di éguut yáliroore yammi di dúniyaay poop moo. 2Babaj upan ugaba di yo, kapanak kútiyaarak kati yo kan kuwonkemi tan líroore, babaj dó éjuumenuma yati síwuŋenumaas, taabuley, di poop kúmbuur káñiie kanenimi bújonlenab bati Atijamit. 3Bálamukab bati kaful káyine di éguutey, kapanak kugabuntenak kan kuwonkemi tan faŋumi man líroore. 4Di tan tálirooruñaa babaj dó jiremb jati sáni tan búsiifet bati bubaliin bukooreneimi, di fucees fati kasofoorak fakarenimi sáni babaj dó, jiruum jati sáni dán manna yaayu yommi, di egoley yati Aaruna éjaatoorumaay yareebumi, ban di kukoobaak kugabaak kubampuñak kati kasofoorak kuciikimi. 5Fatiyaay yati fuceesaf, di bajumi watuukimi wan koonemi Cerubim. Ulegaw wooliwo wáyinumi káfinumaak kati fuceesaf fati kasofoorak. Bare letuŋoolenaal man uregaal uruñaa dákon-dakon. 6Nan do’odu búrom dílakodomi, ásimenaau kiti nanoken nápur di kapanak kútiyaarak kati éguutey di ekaaney burokab booliil bati kamiiceelaetak nan man buruŋab booliil buceeŋumi eeno. 7Bare kapanak kugabuntenak kati éguutey ásimenaau áamakau cebool pat ñákon di emit, ban áje’eriit dó bájeetumut fúsim. Fúsimaf fukila foo násimenemi bee mati majakutool di poop bee mati kakaanemi majakutam banoonut. 8Búyegetab Bátienaab búyiisenyiisen tíen kápurumul di mo’omu mati buruŋab bajawumi bee kapanak kugabuntenak kati éguutey leebubaj, kaanjaat kapanak kútiyaarak kuwambenwamben. 9(uru búrom kankaan káyiisen kaatumi bee kabajoak jaat). Mo’omu múyiisenumi mati kawulak di búsimenab bakaaneimi bee di Atijamit buŋoolenut butilul búyegetab bati amiiceelaeta búliroor. 10Kájaatikenak uke kujunjuum di ekaaney mati muria, muraana di eposey yanooyani yati katilulak. Soo búrom kankaan mukaanaam mati téeŋey salakobomi sifanlen bala’a sunkulas sibil. 11Bare Apakenaau Áamakau ajawulomi nan ásimena áamak ati waafaw wajakaaw wajawulomi. Nanokenumi di éguutey yammi di bukinab bajakaab yafaŋumi man ékalaae ban di éliroor, (yan an ajoonenut ñátum di kañen, yéele di butuukab bati dúniyaay) 12Apakenaau Áamakau nánokenunnokenum ñákon ban kare bee di tan faŋumi man líroore, bare lee di fúsimaf fati sijaameen di mint. Naŋarumi fúsimool ñátum di fo náŋarulolaami epakey yati bándoorey. 13Káliisenak kati fúsimaf fati sijaameen, kúmuuna, di kábump kati jiyaan kutilulumi kasikomi, manteer mbi kuŋoolen kútien. 14Jiwoonooraal jak buu fúsimaf fati Apakenaau Áamakau fafaŋumi man fubaje kánkum panfutilul úyegetolaal kápurumul di mukaanaolaal máŋareuumi ecetey man uŋoolenaal umiiceelaetaal Atijamit aroŋaau. Mati kápurumul di kánkumak kati Búyegetab Bátienaab bati bándoorey, Apakenaau Áamakau násimenoorosimenooro bee di Atijamit nan búsimen báliroore bee mati majakatolaal. 15Moo kaane oo eenomi atitoora ati kasofoor kunkul, manteer kawonkimi búrom bee di oo mbi kuyab bulaañab báligimi bati bándoorey. Mati Apakenaau Áamakau nacecet bee kapaken di kúnagak kati majakutam man kukaaneenumi nan kulakomi kariiben kasofoorak kafanlenaak. 16An aciikujaat buu fubajaf foola foote ebaaji oo bacetoorut, fubaj fukila leefubaaji manteer acetujaat. 17Wan aciikumi woo ubajut kánkum mati aciikumi oo boo man aroŋe. 18Moo kaane hani kasofoorak kútiyaarak kujuumenijuumen ñátum di fúsim. 19Nan Muusa di fúko’ool áriiŋenumi bukanool mati sílingaas búrom sati Atijamit, naŋarumi fúsimaf fati mint di fati sijaameen nagaasoorumi di mumel, ban náliisenumi búkaay yati sílingaas sati Atijamit di bukanak búrom ñátum di buful báyeme di waan wati etojey yati hisop. 20Nammi, “Ure eenomi fúsimaf fati kasofoorak fan Atijamit ájaatikenuumi.” 21Moo mákonam nalaañumi aŋarufo man alanjen éguutey búrom yo di wambaraw wándomi wacookooreimi di kamiiceelaetak kati Atijamit. 22Malegen, panuŋoolenaal uregaal mo’omu, nan man sílingaas sati Muusa siceeŋumi, wajuupoe ñátum di fúsim utiluleimi. Éyuey yati fúsimaf ebajoutujaat kabonketak kati majakutam leekubajorer jáng. 23Moo kaane éguutey yammi di dúniyaay uye di wanoosani wándomi siyesooyesoor di wammi di bukinab bajakaab, wooteene katiluli ñátum di fúsimaf fati sínukuruŋas. Bare wálirooraaw wammi di bukinab bajakaab wooteene katiluli ñátum di búsimen bákoyume fúsimaf fati sínukuruŋas. 24Mati Apakenaau Áamakau anokenut bee di éguut yan an ajoonene di kañen, yesoor di yalegenaay. Bare nanokennoken bee di bukinab bajakaab fúkoubo, boo iñeme narajulolaaraj di bújonlenab bati Atijamit. 25Kaanut poop nan Apakenaau Áamakau beesi éyu fúsimool nanoosani nan man ásimenaau áamakau ammi di dúniyaay anokenemi tan lírooraay emitooemit ban náyu fúsimaf fakaanut foola. 26Kaaneemmojaat Apakenaau Áamakau panaceteen nanoosani káŋarum no’ona di butuukab bati dúniyaay. Bare lee mo, narajuloraj ñákon ban kare, di fúbanumaf fati dúniyaay bee kápuren kánkumak kati majakut bee bándoorey ñátum di ecetey yoola nan búsimenab bee mati wulaal. 27Nan man Atijamit áligumi eeno, anau mbi acet ñákon, ban najuum bújonlenab bati bagamab. 28Moo mákonam Apakenaau Áamakau nacecet ñákon nan búsimen bee kápuren majakutam mati bukanak kajuupoe. Pánalaañul lee mati ekaaney waaf di majakutolaal. Bare pánajeetumul epakey bee di kammi di ekobooley. bee di kammi di ekobooley.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\