LUUK 16

1Yensa naregumi kúregak uke bee di kuriibaool, “Bajeembaj abaja aceen abajumi acookoora ati fubajool. Bukanak di kuregumi abajaau mati ániinaau o’omu nalakoe kakajen fubajool. 2Arungaool naboñumi kúwonkulool man aanoomi, ‘Wo’owu waa wan ijammiñaa mati au? Yíisom tan uciikumiñaa bágodaab bápurumi di banokenumi, mati au letulaañ ulako acookooraau ati fubajom.’ 3Acookooraau nawoonooromi, ‘Waa neete ekaan mati arungaom bee kacesoorom? Ínje ibajut kánkum kayaje bee ekaan burok yentaamey, ban panipuño elaw sadaa. 4Iyoo! Nimammanj waa neete ekaan, mambi ibaj bukan kampi kacookoorammi sísindoiil nampi arungaau acesoorammi taate.’ 5Náwonkul ákon-akon kan arungaool amaageneenumi, naceeŋumi átiyaarau, ‘Au, butum buu jookenoore di arungaau?’ 6Ániinaau nalaañenoomi, ‘Kutumba kati túlu kooni ceme.’ Acookooraau naanoomi, ‘Iyoo! Ŋárul kayitak kati kanewak, lako galab man uciikuto kutumba bukan kugaba di uñen.’ 7Naceeŋumi aceen, ‘Butum buu jookenoore?’ Nalaañoomi, ‘Síruuŋ sooni siceme futok sati busereŋ.’ Acookooraau naanoomi, ‘Ŋárul kayitak kati kanewak, ciikuto síruuŋ sooni siceme sibakiir.’ 8Arungaool náhaarulumi acookooraool ajoonutau mati malinlaam man akammi. Malegen bukanak kati dúniyaay uye kufanfaŋ man kulinloe ñátum di fuñesaf waaf wati dúniyaay wuuj bukanak kammi di mawuŋam. 9Ínje eem di ereguul, jikaan bapaalaay bee di kúkouul di fubaj fasikomi. Moo ñaa, nampi fukañomi, mambi jiwaleni di bukinab bati bándoorey. 10“Áriiŋumi kafium di waaf wayiinkun nárindiiŋ poop kafium di waaf wáamak. Ajoonutumi di waaf wayiinkun ajoonut poop di waaf wáamak. 11Jíriiŋujaat kafium bee kacookoor fubajaf fasikomi, ai aate kafium man abilenuul fubajaf falegenaf? 12Ban jíriiŋutujaat kafium di fubajaf fati an aceen fan asenuumi, ai aate kafium man asenuul fubajuul di kúkouul? 13An letaŋoolen amiiceelaet kurunga kugaba. Mati panalat aamu man amaŋ aamu, mba pánalebien aamu man aheelen aamu. Leejiŋoolen jimiiceelaet Atijamit di fubaj síñakon.” 14Kufarisaak, kásuumenumi sígodi’iil, di kulakomi káyenten wan Yensa aliikitenumomi di kúhaaruloomi. 15Ñaa Yensa naaniimi, “Muyuul kasankenemi nan bukan kajoone fácul bukanak, bare Atijamit namammanj wammi di úyegetuul. Wan kati dúniyaay kúlebienumi máamak, woo kankaan waaf wajitenie di Atijamit. 16“Wan sílingaas sati Muusa di síbukaas sati kuboñaak siregumi ubajeembaj fujuum bee nan Yaaya áriiŋulomi. Bare biñoo nan áriiŋulomi, furimaf fajakaaf mati jáyiaj jati Atijamit fúriiŋeniriiŋen, ban anoosani oomu bo karaagal bee kanoken dó. 17Kabaoak kati dúniyaay di bukinab bajakaab koo kufaŋe man kuhiilie éjimey yati jiciika jafaŋumi man jitiitie di sílingaas. 18“Ániine ampi akatenumi aseekool man ayab aceen oo áraadia mati nátataas wan élingaay yati búyabaab éfirenumi. Moo mákonam, ániine ampi ayabumi aseek abanumi búyabaab oo áraadia mati nátataas wan élingaay yati búyabaab éfirenumi.” 19Yensa nammi, “Bajeembaj abaja aceen ansi akaroorumi wañ wakaayene éyem wúk di wañ walegen ban funakoofunak nalakomi di ekaan kásuumenoor man kuri, kuraan, di kúraari. 20Too di fúlamutool kújeetumeuujeetum di kufinten to ániine an koonemi Lasaro abajutumi ban nasontaet. 21Lasaro namaŋeemmaŋ man kusenool ari burinenab bati abajaau. Ban hani siyenas fúkouso ninsi sibil man simeesen musontaool. 22Di múlamukaam, alawaau nacetumi, simaleekaas di siŋarumi yuutool bee bukinab bajakaab tan Iburehima ammi. Abajaau poop nacetumi di kufokoomi, 23ban yuutool di éjeetumimi ban koonemi Esuney. Too, nalakomi bugaal báamak natebenulo fúkaaf lóog, naŋandenumi Iburehima lói man Lasaro alakoe alofool. 24Abajaau nawonkumi, ‘Ampaom Iburehima, bóteniom! Bóñul Lasaro bee baabe man akaan jisinkool di mumelam ban naboojen fúredimpom fujinlen ceb, mati ínje oomu di bugaal báamak déere di sambunas use.’ 25Bare Iburehima naanoomi, ‘Añoolom, woolo mati nan ulakoeenumi eroŋi di dúniyaay nubajeembaj eroŋey yásuumaay, ban Lasaro abajeenut mo. Bareñaa iñeme oo oome baabe man búyegetool bubebeni, man au oomu di búyiikab bati jari yáamak. 26Benento, babaj kájil kawuŋe kásankie máamak kan titoorolaal. Moo kaane, kammi baabe di wúli hani di kumaŋ bee étip bee bo’obu, leekuŋoolen kútip bee baabu di muyuul, kammi baabu di muyuul leekuŋoolen kútipul bee baabe di wúli.’ 27Abajaau nammi, ‘Ampaom Iburehima, ínje elawi man uboñool bee di eluupey yati ampaom. 28Mati nibabaj dó kutiom kooni futok, mambi ajaw áregaali’iil, takum bukoo poop kubil bee déere nampi kucetumi dán bugaalab bommi.’ 29Bare Iburehima nammi, ‘Kubabaj síbukaas sati Muusa di sati kuboñaak kati Atijamit. Jikaten kuti’i man kúyentenuso.’” 30Abajaau nalaañenoomi, ‘A’a, ampaom Iburehima. Bare an aceen ápurulojaat di kacetumi man aregiil, pánkutiiwoor kukat bálamuk majakutam mooliil.’ 31Iburehima naanoomi, ‘Kujamutujaat baregerab bati Muusa di kuboñaak, hani aceen ayitoulo di kacetumi, letaŋoolen akaaniil man kúyinen.’”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\