FILIPO 3

1Di fúbanumaf, kutiom, emitey ekaan Atijamit asenuul kásuumaak di Akiiyaau. Lee kaanom bugaal bee elaañ iciikuul wabajomi wákonaw wan iciikeenulomi, ban muyuul panjipak ikammojaat. 2Joote kákaanum siyenas sikila, joote kákaanum kakaanemi wájakaatie, joote kákaanum bukaaku kakaanemi muyuul man jimiin kapan di eniiley yooluul. 3Bare wulaal bukan katampi kalegen, mati numiiceelaetaalemiiceelaet Atijamit ñátum di kánkumak kati Búyegetab Bátienaab. Letubajaal fúgolum di wan anau akaanolaami, bare nutebenaaleteben sileekolaal di wan Apakenaau Áamakau Yensa akaanolaami. 4Handeneen ínje paniŋoolen ígolum di fúko’om poop. An aceen asofujaat nágolungolum fúko’ool moo ínje faŋe. 5Ínje nitampitamp di funakaf futokey di fúfeegintenaf, an ákon ati Kuisiraelak, ati di fiilaf fati Beniamin, Áhibura alegen. Ínje Afarisa, niriibenriiben wan sílingaas sati Kúyahuudak siceeŋumi. 6Ban ínje nibabaj fuuñ fati emaŋ man ísuutukenumi kati fujojaf. Niriibenriiben wan kájaatikenak kati sílingaas sati Kúyahuudak siceeŋumi, bajut tan ibaje kabet di so. 7Bare wan ibajeenumi, iñeme nisosof bajut fúkaw mati wan Apakenaau Áamakau akaanumi. 8Malegen, nisosof wanoosani búrom ubajut fúkaw, mati wakilumi woo eenomi emanjey Apakenaau Áamakau Akiiyaom yoo efaŋ man ebaje fúkaw máamak. Kápurumul di akila, nibetembeten wanoosani búrom bálamuk mati nipimpin wo waaf wajakut, mambi eeken Apakenaau Áamakau, 9ban nibilumi ikaan an ákon di oo. Iŋoolenut ikaan man Atijamit asofom an ajoone ñátum di kariiben wan sílingaas siceeŋumi man ikaan. Bare iñeme Atijamit asofammi an ajoone mati kafiumak kúmboom di Apakenaau Áamakau. 10Wan imaŋumi bee emanj búrom woo eenomi Apakenaau Áamakau ban nimanj kánkumak kati káyitoulak di kacetumi, ban nunaamoor tákon di bugaalab boola, mbi ibil eeno nan akila di ecetey yoola, 11kaanjaat paŋŋoolen kaan, mbi ibaj fujuum fati káyitoulak di kacetumi. 12Eenut nibabaj fo mba nílirooliroor. Bare ínje oomu karaagal manteer mbi íriiŋ di funak fukila di mo’omu búrom mukammi Yensa Apakenaau Áamakau man apakenammi di man amaŋumi man eeno. 13Kutiom, ínje di fúko’om iwoonoorut mati fujuumaf fukila niŋaŋŋar fo ikil, bare wákon wan ikammi, éjimey wan ikatumi bálamuk man iraagal bee esof wammi fáculey. 14Ínje oomu karaagal bee ériiŋ fúbanumaf bee eyab kawulak, kan Atijamit awonkaam bee di bukinab bajakaab kápurumul di Apakenaau Áamakau Yensa. 15Wulaalal búrom kuriiba kanke nootaale ebaj kawoonoorak uke kákonak. Kaanjaat kuceen di muyuul kubajujaat kawoonoor kúbuto, Atijamit pánarajenuluul ko tíen. 16Bare wulaal nootaale karulen di ekaan fácul wan kájaatikenak kákonak kusankenumi. 17Kutiom, muyuul joote karulen di kariiben wan ikaanemi. Jíyenten jak bukaaku kariibenumi wan ukammi man joote ekaan. 18Mati nireguureg noo, ban iñeme panireguul inki di kakulet di móro. Babaj bukan kajuupoe mukaanaiil múyiisenyiisen mati koo kulatoor kati ébaarey yati búpinab yati Apakenaau Áamakau. 19Koo fúbanumaf fooliil pankukajeni bándoorey, emitey yooliil yoo eenomi fariil, ban wan kutebenelenooremi woo eenomi kapuñak kooliil. Úyegetaw wooliil ujuumenijuumen di mukaanaam mati dúniyaay. 20Bare wulaal wan ootaami ebajey woowu bo di bukinab bajakaab, ban kápurumul di bo sísigirolaal silinliim di ekobey yati élaañuley yati Apakenaolaal, Akiiyaau Yensa Apakenaau Áamakau. 21Akila pánaruŋul siniilas soololaal man silaañ nan yoola yawuŋenemi pararar ñátum di kánkumak kákonak kan aatumi káŋoolenumak wanoosani di banoosani búrom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\