RÓOMA 5

1Moo kaane, mati wulaal Atijamit asofolaami bukan kajoone kápurumul di kafiumak, nubajaabaj kásuumaay di Atijamit kápurumul di Akiiyaolaal Yensa Apakenaau Áamakau. 2Mati kafiumak koololaal, Apakenaau Áamakau nakaanolaakaan man úlaulaal majakam mati Atijamit ban ure ran Atijamit akammi iñeme bee mati wulaal. Ban súumolaasuum máamak mati nubajaabaj kágolum kátiene mati panuyabaal bucaab bati mákalaam mati Atijamit. 3Reututo, bare poop wulaal súumolaasuum máamak di bugaalab, di emanjey mati bugaalab búŋareuumi kamuutenak, 4ban kamuuten kúŋareuumi mukaana máliŋe, ban mukaana máliŋe múŋareuumi fúgolum. 5Ban fúgolumaf ufe fúpureriit di wulaal. Mati Atijamit kamaŋak koola kukaanikaan sísigirolaal kápurum di Búyegetab boola, boo nasenolaasen. 6Nan wulaal úlaamoaami di nanan nan ceeŋumi noo, Apakenaau Áamakau acetumi bee mati wulaal kájakaatimi nanan nan Atijamit amukenumi. 7Táañitaañi man anau acet bee mati an ajoone. Ŋooleŋŋoolen kaan man anau apuun man acet bee mati an ajake. 8Bare Atijamit náyiisenolaayiisen kamaŋak koola káamakak ñátum di eseney Apakenaau Áamakau man acet bee mati wulaal handeneen man ukaanaami kukaana majakut. 9Bare reututo, wulaal iñeme Atijamit nasofolaasof bukan kajoone kápurumul di fúsimaf fati Apakenaau Áamakau, nafaŋ man apakenolaal poop di kañuumulak kati Atijamit. 10Handeneen man ukaanaami kulatoor kati Atijamit, bare nakaanolaami upaalaayaal inki di oo kápurumul di ecetey yati Añiilau oola. Iñeme wulaal nulakoaal bapaalaay di Atijamit, buu panfaŋ man jake man úlaañenulaami nootaale epak kápurumul di eroŋey yati Apakenaau Áamakau. 11Bare reututo, numaayoomaayoor mati wan Atijamit akammi kápurumul di Akiiyaolaal Yensa Apakenaau Áamakau, akaanolaami ubajaal bapaalaay di Atijamit. 12Moo kaane nan majakut mujawulomi bee di dúniyaay kápurum di an ákon, majakutool di muŋarulomi ecetey di móro. Moo kaane ecetey éjawumulojawum bee di bukanak búrom mati bukanak búrom kukankaan majakut. 13Majakut, mulakolako di dúniyaay bala’a sílingaas sisenimi. Bare majakut mupinuti tan sílingaas sileemi. 14Manoosani bukanak búrom karoŋumi kabiñoo di nanan nati Adama bee mo nanan nati Muusa kucecet. Handeneen buku kulatut kariiben kájaatiken kúbuto kákon kati Atijamit, nan man Adama akammi. Ban Adama nakankaan nan yáalinda yati aatumi bee ebiley. 15Bare kawulak kan Atijamit asenumi kukaanut nan majakutam mati Adama. Kankaan malegen mati bukanak kajuupoe kucecet mati majakutam mati ániine ákon. Bare majakam mati Atijamit mufaŋe kákalaa, ban poop moo kawulak koola nasenumi bee di bukan kajuupoe kápurumul di majakam mati ániinaau ákonau, Yensa Apakenaau Áamakau. 16Di wan kawulak kati Atijamit uŋarulomi woo unaamut máamak di wan majakutam mati ániine ákon uŋarulomi. Mati majakutam mukila mákonam muŋarulomi kútekak. Bare kawulak kati Atijamit kuŋoolenumi kukaanolaal man Atijamit asofolaal bukan kajoone, handeneen man ukaanaami majakut ñajuupoe. 17Kankaan malegen mati kápurumul di majakutam mati ániine ákon, ecetey etooŋumi erungolaal mati ániinaau akila ákonau. Bare woo uŋoolenut urekelemi wan Yensa Apakenaau Áamakau akammi! Bukanak búrom kayabumi majakam máamakam mati Atijamit, ban nasofolaami bukan kajoone mati Yensa. Moo kaane wulaal panurungaal di eroŋey kápurumul di ániinaau ákonau Yensa Apakenaau Áamakau. 18Majakutam mati ániinaau ákonau muŋarulomi kánagak bee di bukanak búrom, bare mukaanaam majoonam mati ániinaau ákonau muŋarulomi epakey ban museniimi eroŋey ceb. 19Mati kápurum di eñoosey yati ániine ákon, bukanak kajuupoe di kubilumi kukaana majakut. Moo mákonam kápurum di esofey yati furimaf fati Atijamit yati ániine ákon, bukanak kajuupoe pankukaanimi kajoone. 20Sílingaas sati Atijamit sisenisen manteer bukanak mbi kuŋoolen kujuk kánkumak kati majakutam. Bare man majakut mubenenoemi eeno, majakam mati Atijamit moo poop mufaŋumi man mubenenoemi eeno. 21Ñaa nan man majakut murungumi bukanak búrom ban di murungiimi bee di ecetey, iñeme majakam mati Atijamit mbi murung ñátum di majoonam bee di eroŋey yati bándoorey kápurumul Yensa Apakenaau Áamakau Akiiyaolaal.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\