RÓOMA 7

1Kutiom, muyuul kamanjumi élingaay nisankeneñaa. Élingaay erunrung bukan karoŋumi. 2Nan újikerumujaat élingaay yati búyabaab, aseek ayabomi nakokenikoken man acin di ataool di eroŋey yoola búrom. Bare nampi ataool acetumi oo napapak di élingaay ekila yakokoomi. 3Di mo’omu, pankoonool oo áraadia kaanjaat nalakolako di ániine aceen ataool baroŋerab. Bare ataool acetujaat oo napapak di élingaay ekila. Ayabojaat di ániine aceen, oo akaanut áraadia. 4Kutiom, moo mákonam di muyuul. Jisofujaat mati sílingaas, muyuul jikankaan nan bukan kacete poop, mati jicecet di kánkumak kooliko nan jicetumi di Apakenaau Áamakau di ébaarey yati búpinab. Ban iñeme jinaamoonaamoor dákon di áyitenulimi di kacetumi, mampi makammi ukaanaal burok bajake bee mati Atijamit. 5Nan oomaami di eroŋey, yásuumolaami di kúko’olaal, emaŋey yajakutey uye yammi di erokey di kapanookapan kati siniilolaal. Ban sílingaas siyitenuloyomi man ukaanaal majakut, ban wan ukaanaami búrom urungenolaal bee di ecetey. 6Bare iñeme nupakaapak di sílingaas, mati nuceteenaacet di so saakeneenolaami nan kumiiceel. Moo kaane wulaal uletaal nurokaale di buruŋab bafanlenaab ban sílingaas siregolaami man ootaale eroŋ, bare di buruŋab bunkulab man Búyegetab Bátienaab bukaanolaami uroŋaal eeno. 7Ñaa waa nootaale bee ereg? Mante sílingaas fúkouso majakut? A’a lee mo! Kaaneenutujaat sílingaas letimanjeneen majakutam. Sílingaas siregeenutujaat mo’omu, “Takum umaŋ wan ukilutumi,” ínje letimanjeneen emaŋey yaanomi mo’ome. 8Bare ñátum di kájaatikenak kati sílingaas di ekaanom man ibaj emaŋey yajakutey yanoosani di ínje. Bare sílingaas sileetojaat, majakut mucecet. 9Ínje di fúko’om niroŋeenroŋ sílingaas balee to. Bare nan ibilumi imanj mati kájaatikenak kooliso, majakut mubilumi mubaj kánkum ban nicet. 10Kájaatikenak ko’oku kati sílingaas kaateenumi éŋarulomey eroŋey, bare di kúŋarulammi ecetey. 11Mati majakutam muñeseñes buruŋ di kájaatikenak kooliso bee ebuntom, ban mubujammi. 12Moo eenomi sílingaas fúkouso sílirooliroor, kájaatikenak kooliso kúlirooliroor, kujonjoon ban di kujak. 13Bare buu paŋŋoolen kaan? Mante moo eenomi waaf wajakumi úŋarulammi ecetey? A’a lee mo! Majakut mukammomi. Ñátum di ekaaney wajakumi, majakut di múŋarulammi ecetey manteer majakut mbi múyiiseni mati moo majakut. Ban ñaa kápurumul di kájaatikenak kati sílingaas, majakut mufaŋumi man mújakaatie noo. 14Numanjaamanj mati sílingaas sípurumulopurum di Búyegetab Bátienaab. Bare ínje an ceb, ban ínje ninoomeninoomen nan amiiceel ati majakut. 15Ínje ílauleriit bakaanerom. Mati ínje íkaaneriit wan imaŋumi, bare nikaanekaan waaf wo’owu wan ilatumi bee ekaan. 16Iñeme ñaa ikaanjaat wan imaŋutumi bee ekaan, moo múyiisenumi mati ínje eene, éey, sílingaas sijonjoon. 17Ñaa let ínje di fúko’om akammi wájakaatie uwe. Bare majakutam mukila mammi di ínje mukaaneammi man ikaanuwo. 18Nimammanj majake mulet di ínje, yoo eenomi, ínje an ceb. Handeneen nimammaŋ ikaan wajake, íŋooleneriit ikaanuwo. 19Íkaaneriit wajakaaw, wan imaŋumi bee ekaan. Bare nikaanemi wájakaataaw wan ímaŋeriitumi ekaan. 20Bare kaanjaat ínje oomu di ekaaney wan ímaŋeriitumi ekaan, yoo eenomi, lee ínje eem di ekaaney wo. Majakutam mammi di ínje mommi di ekaaney wo. 21Nijujuk mati sílingaas soosu di burok. Nan imaŋumi bee ekaan wajoone, ínje niŋooleŋŋoolen imuken wajoonut ceb. 22Di ésigirom búrom, nimammaŋ wan sílingaas sati Atijamit siregumi. 23Bare nijukejuk élinga yiceen yammi di burok di eniilom, élinga ekila yooyu di katiiken élingaay yammi di búyegetom. Élingaay ekaaneammi man imiiceelaet ati élingaay yati majakut yammi di burok di eniilom. 24Ínje man íjakaatiñaa eeno. Ai panapakenom di eniiley uye yammi di eruuomey bee di ecetey? 25Atijamit ceb, kápurumul di Yensa Apakenaau Áamakau Akiiyaolaal! Kasalak kooku di Atijamit! Kama ñaa, ínje di fúko’om di búyegetom nimammaŋ bee esof sílingaas sati Atijamit máamak, bare mati emaŋey yajakutey yúmboom ínje amiiceel bee di majakut. amiiceel bee di majakut.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\