TIITO 3

1Woolen kúyinenaak man kusen kúkoiil kurungaiil di kati fujuumaf, ban takum kuñoosiil. Ban koote kajonjoor bee ekaan burok bajake. 2Regiil kootut ekaan jatem mati hani an ákon, jootut kasanken mulobaam. Bare koote ebaj búyeget bajinlene di káyiisen kawalenooro kalegen bee di anoosani. 3Mati noo wulaal, bukan kágotete, kañoosumi, di kájinnoorumi. Wulaal nukaanaakaan nan kumiiceel kammi di ekaaney yati emaŋey yajakutey yanoosani di yati wayemi di kúko’olaal ceb. Wulaal nukaaneenaakaan bukan kájakaatie di poop kaleetoor di wati bukaaku. Wulaal nukaaneenaakaan nan bukan kuleeta, anoosani alate wulaal, wulaal poop nulataaloomi. 4Bare nan Atijamit Apakenaolaal áyiisenolaami majakam di kamaŋak koola, 5napakenolaapaken. Nakankaan mo’omu kaanut mati bakaanerolaal bajakaab ban ukaanaami, bare mati kabonketak koola. Atijamit napakenolaapaken kápurumul di kánkumak kati Búyegetab Bátienaab boola natilulolaami man tíenolaal ban nakaanolaami man ulaañaal uroŋaal man ubajaal eroŋey yoololaal yunkuley. 6Atijamit nasenolaasen Búyegetab boola yaj mati wan Yensa Apakenaau Áamakau akammi Apakenaolaal. 7Nakankaan mo’omu kápurumul di majakam moola, manteer mbi akaanolaal nan bukan kajoone bee di fúko’ool. Ban mambi úgolumaal bee eyab eroŋey yati bándoorey yan Atijamit áligolaami. 8Uru búrom wan iregumiñaa woo malegen. Nimammaŋ man úliŋeniil mukaanaam ume máamak, manteer kafiummi di Atijamit mbi kúkaanum kúkoiil di ekaaney bakaaner bajake nanoosani. Ure búrom jajak máamak ban nuŋoolen uramben anoosani. 9Bare aamaama mbi atey kañoosoor kútiikaar, kasanken mati urees wajuupoe wati kufannaaniŋ, kasanken muloba, di futiik mati sílingaas. Do’odu búrom bajut fúkaw ban rambenut. 10Ugam kañakoorumi kagamen ñákon mba ñagaba. Púrutojaat núpuren butumi di bukoo. 11Numammanj mati bukan kaanomi mo’omu kujoonut, ban majakutiil múyiisenyiisen mati koo kulee di malegen. 12Nampi iboñumi Arutema mba Tukiko bee di au, ukaan túu man ubil utookom di ésukey yati Nikopoli, mati niwoonoowoonoor bee ekaan bo nanan nati ñonkañ. 13Kaan túu wan uŋoolenumi man uramben Jena amanjaau áamakau ati sílingaas di Apolo kajaaburuŋak kooliil, manteer takumbi kúbajaati waaf. 14Ban bukanolaal koote kaliikeni kúkoiil pipi ekaaney burok bajake, mambi kuŋoolen kuramben bukaaku kan ceeŋumi waaf. Ban takum eroŋey yooliil ekaan ebajut fúkaw. 15Kammi baabe búrom kusaafuusaaf. Jisaafom kupaalolaal kuriibaak kámaŋolimi. Emitey ekaan Atijamit asen majakam moola bee di muyuul búrom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\