KƐWALIW 8:27

27O la, Filipu wilila k'o sira minɛ. A tagara Etiyopika dɔ sɔrɔ sira kan, min tun bɔra Ala batoyɔrɔ la Zeruzalɛmu. O cɛɛ nin tun ye Etiyopi jamana ka masamuso Kandasi ka baaraɲamɔgɔw dɔ ye. Ale tun be masamuso ka nafolo bɛɛ kunna.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More