LUKA 1:5

5Zude mara masacɛ Erɔdi ka tile la, sarakalasebaga dɔ tun be yen min tɔgɔ ko Zakari. Abiya tɔgɔ lara sarakalasebaga minw ka jɛnkulu la, olu dɔ tun lo. A muso buruju bɔra sarakalasebagaw kuntigi Arɔn la. A tɔgɔ tun ko Elizabɛti.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More