YIRALI 16:1

1O kɔ, kumakanba dɔ bɔra Alabatoso kɔnɔ. O kumakan nin tun b'a fɔra mɛlɛkɛ wolonwula nunu ye ko: «Ala ka dimi be daga wolonwula minw kɔnɔ, aw ye taga olu bɔn dugukolo kan.»

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More